Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 20
δρίαση
Περιφερ
Η ομιλία του Διοικητή
Χάθηκε μια μάχη,
ράμα.
Συμβουλί
ΑΜΘ γ
της Τράπεζας της Ελλάδος
όχι ο πόλεμος
ΤZANNETAΚΗ
γρότες ο Δ. Κυρ
Γιάννης Μπύρος:
κ. Γιάννη Στουρνάρα
Ο πρωτογενής στην 84η Ετήσια Τακτική
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η προπαγάνδα
Μια γυναίκα με μεγάλη
Γενική Συνέλευση των
έπιασε ΤΟΠΟ
Τομέας οδηγείται
Μετόχων της Τράπεζ
Παναγιώτης Τζαναβάρας
προσφορά στο πάσχοντα
σε αφανισμό
Της Ελλάδος
Ακόμη δεν χάθηκε τίποτα
συνάνθρωπό
σελ 8
σελ.7
ης Κυρ
ης 5 Μαρ
Μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό
Ειδική συνεδρίαση για
Ανθρώπινα πάθη
την εκλογή προέδρου
προσωπικό ΠΕΔΥ Δράμας
Δ.Σ Δράμας
στο Ναρκομανία-Καπνισμα
Αλικοολισμός-Πρώιμο σεξ
Το Υπουργείο Υγείας πρέπει άμεσα να στελεχώσει το ΠΕΔΥ Δράμας με ιατρούς
ΣΕ ΕΚΛΟΓΗ
ροέδρου
Ευαγγελου Μαρινόπουλου
βουλίου θα προβεί την Κυδιαφόρων ειδικοτήτων, κυρίως γενικής ιατρικής, παθολογίας, καρδιολογίας κτλ.
ριακή 5 Μαρτ
Δημοτικό Συ
Iρόκειται για
λόγο αυτό, ο προ
γνωστές βλαβερές
αντίνος Μπλούχος.
δική συνεδρίαση την Κυριακή
ΕΡΑΣΤΑ προβλήματα λόγω έλλειψης Ιατρ
μετωπίζει
00, στην αίθου
δεν πρόκετ
Δημοτικού Συ
στρέφουν την υγεία
γνωστού ιατρού
εξαχθεί η προβλε
ενη από τα άρθρα 64
ος ελεγκτή
συχνά σε πρόωρο θά2010 εκλογή
Προεδρείου
Δράμας
κητος θα
οι συνέπειες
Δημοτικού Συμβουλ
θόπουλου, αφήνει ένα
Bώνεiναι γνωστές σε όλους,
της O
ικής Επιτροπη
απόην εφηβική ηλ
3-18).
ροπής Ποιότητας Ζωής
Αυτό το γεγονός, φερνει
No σημειώσουμε ότι, η θητ
Οιγονείςoιδάσκαλοι,οικαθηγητές,τορα
ρόβλημα της έλλειψης
ραπάt
μο, εί
χρεωτική γι
στη συνεχ
φατικο σύλλογοι ενημερώνουν τα παιδιά
γιατςβλάβες που προκαλούν στην γeiα
ναρκωτικά, το κάπνισμα
με μί
wόπνευμα. Και όμωςoιάνθρωποι ρέπουν
δύο Οδοντιά
Δόθηκε παράταση
εφηβική τους ηλικία. προσθέσουμε
μεiου Δράμας
Μέχρι 17 Μαρτίου
εσιων πρωτοβάl
ενα στην φύση τού
ρεί να δέχετ
θρωπο συμπληρώνεται τετράδα
η προθεσμία για
ράτο πρόβλημα
όχι περισσότερ
θώς υπάρχει το όριο
ομείο Δρ
έφηβοι
τις εισφορές στον ΕΦΚΑ
καμιά δημο
έλεσμα όλης αυτή
γενετήσιες παθ
πιθανη στειροΚαβάλας.
είας όπως
ράμας κ. Κώστας
τήσες για ενίσχυση
ομείο με
προθεσμί
χθούν
συνέπειες είναιγνωστές,οιάνκενό, καθώς
ρίςπεραιτέρω λύσεις.
θρωποι συνημουν
ασφαλισμένων (αγροτών
Χρηση ναρργείο Υγείας
ωςτην
δικότητες γεν
ρων, παθολόγων
ΠΕΔΥ Δρά
onοπντιματώδη ποτά
άλυτη ανά
τήτων, κυρίως γεwκής
ρικης, παθολογίας, καρδιολογίας
μβεβλημέι λοιπόν; Η ενημέρωση και η προηγη
ιατίδενaoυνθετικά αποτελέσματος ΚάBε
μέρα η Αστυνομία συλλαμβάνει πολι
Απάντηση Σπίρτζη στην βουλευτή Δράμας, Χ. Κεφαλίδου
καλλιεργούν καικά
νηση τικ
ΣΤο Δασαρχείο Καβάλα
η ευθύνη
κής κάνναβης εμπορεύ
ναρκωτικά. Το Υπουργείο Υγείας προειδοτης στασιμότητας των μελετών του οδικού
ποιεί ότι το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά πv
ροθεσμία
Αναλυτικών Περιοδικών
καπνοβομηεισφορών μισθολογικής
χανίες να στολίζουν» τα πακέτα με
άξονα Ε61 Σέρρες Δράμας-Καβάλας
ριόδου Ιανουαρί
έως τις
κρουστικέςεκόνες.
αποτρέψει από
Φορέα Κοινωνικής Ασφαλ
πvβλαβερησυνήθεια.
μέσω τη
όλοι εργοδότες
χρέωση
εκπληρώ
αναβάλει κάθε
φορών
καλλιτέχνες Rπ.Το οινόπνευμα χρησιμοροσπάθεια ώστε
ατηγοpιών
δονιστικη ουσία από την αρρινίσεις για την παράταση τη
λασης (ΑΠΔ)
μια φορά προσπάθεια κατάργησης
φαλίδου σχετικά
ρογράμματα
ματωδών ποτών
ρηση στη μελέτη
Πρόγραμμα Δημοσί
προχώρησε
Επενδύσεων)
ποτοαπαγόρευση),ηοποία άρως εφαρμίοσαφηνίζοντας ότι
σφάλιση
Δράμα-Καβάλα.
τηως επί 2-3 δεκαετίες.
δελτιο Τύπ
εκδόθηκε
θυλικη αλκοόλη έχει γινει παρηγοριά
γραφο της αναδόχο
μμωρίων ανθρώπων
ώρου Χριστουγέννων
καταβολή
έχει δοθεί καμία απάντηση από
ρμόδιο Δασαρei
Υπουργεί
οίο διαβιβά
κόσμο. Οσον αφορά την γενετήσια
νθυμίζcτα ότι
μηνών περί
'τοι ανθρώπου, αυτή δεν είναι δυνατόν
ανακοίνωσε ότ,
απαγορευθεί, επειδήβρίσκεταuμέσα
ρευνητικών γεωτρή
πάντηση τη
την πραγματ
ρού μεταξ
Στην απάντηση
Εγνατία Οδός AEP επισημαίνοοχρέωσή τους
ολή τη
ξύ άλλων
ικού Δάσους)
γώμενη στέρυαλική διαπαιδαγώγηση
αίτημα Χορήγησης άδειας
υποβολής μελετ
νένα νόημα.
ρού(μεταEύ
Bητικού Δά
γιαγιάδες μας διδάσκονταν αν πρέπ
μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου
πότε πρέπει
uρίσκονται: Αλλωστε
Εγνατία Οδό
στέρtαλική διαπαιδαγάγη
μήματος Δράμαρων Ιανουαρί
ριότητα δεν είν
ύριες αιτίες
συμβασης
περιΒ
ρος τη
οδότηση
έργου Βεωρεπ
ΠΑ, Απόφαση
μοτικού Συμβ
σφαλισμένημέ
Keδο. λιου Καβάλα
γνώμη ιδιοκτήτη, Επ
Μαρτίο
ημένη χάραξη
,,,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα