Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Αρχιζει ματς για Οημοπρασιες ρευματοςΚαι λlγνιτικές μοναoες
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τετάρτη 01/03/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Η παράταση αφορά μισθωτούς και μη ελεύθερους επαγγελματίες
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Παράταση ως 17 Μαρτίου για τις εισφορές EOKA
Βορείου Ελλάδος
Τα προβλήματα με την ανάρτηση των ειδοποιητηριων
προς τον Αναπληρωτή Υπου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Επιστολή
«Καμπανάκι» ΠΟΜΙΔΑ
για δασικούς χάρτες
κλείσε
Παράταση σης προθεσμίες για την υποβολή ενστάσεων
αλλά και τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τους δασ
ΕΟΕ ΧρεΟΚΟΠΙα κούς χάρτες ζητά η ΠΟΜΙΔΑ. «Δεκάδες χλιάδες οι
πολίτες σε όλη τη χώρα που δενwωρίζουν αν πρέπει να
κάνουν ένσταση ή όχι, τονίζει.
Επιστολή προς τον Αναπληρωτή
Ταγιάνι: Μεγάλες ζημιές
Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κο Σωκράτη Φάμελλο
στην ευρωζώνη από ένα Grexit
στέλει Πανελλήνια Ομοσπον δία Ιδιοκτητών Ακινητων, στην
οποία ξητό τροποποιήσες στη
Ο πρόεδρος του Ευρωπαiκού Κανοβουλίου
σύμφωνα με το ΑΠΕ
νομοθεσία για τους δασικούς
Αντόνιο Ταγιάνι θέλει να μείνει η Ελλάδα
Η Ελλάδα πρέπει βέβαια να καταβάλει κάθε
οπωσδήποτε στη ευρωζώνη διότι «η έξοδος
προοπάθεια ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι
χάρτες προεδοποιώντας
της θα προκαλούσε μεγάλες ζημιές συνολικά των δανειστών, «αλλά πρέπει να δοθεί στους
υπάρχε κινδυνος δημεTουν
Ελληνες ακόμα μια ευκαιρί
τη Ευρώπης». Μεσομακρο
ovΙσε ο
Περιουσίες πολιτών
πρόθεσμα θα μπορούσε να έχει αρνητικές Ταγιάνι σε συνέντευΕή του στις εφημερίδες
συνέπειες, διότι θα φαινόταν ως ήττα της του ομίλου Funke (Westdeutsche Allgemeine
Ευρώπης. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο και
Zeitung, Hamburger Abendblatt, Berliner
γενικότερο συμφέρον: Πρέπει να κρατήσο
Morgenpost κ.λπ
υμε ενωμένη
Ευρωπαϊκή Ένωση
independent
ωγή Αγορών
της Φουρλής»
ροiόντος
Χρημα
λόγω προιόντων τη
Αγοράς παραγωγ
μετοχών
ακών Αγορών
ΧΑ αEUROBANK
Μέλη ΕΔ της Α
EQUITIES ΑΕΠΕΥ»
Υμενη
ημερινη
νεδρίαση
παραγωγ
EUROXX
ΧΑ «EUROBANK
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
επί EQUITIES ΑΕΠΕΥ», ΑΕΠΕ
μετοχών
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
Να μην «μετράνε» στον
μετοχών
γμένων εταιρ- ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
θόρισε ως ημερπροϋπολογισμό δαπάνες
ών Φουρλής
aών «Φουρλής»
EUROXX
ροiόντος
μηνία έναρξης διαCenergy εγbΚρ
«cenergye
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ραγμάτευσης
για καθαρή Ενέργεια
ύσα Επιτροπή β) την απόκτηση ΑΕΠΕΥ»
μετοχών
η Μαρτίο
της ιδιότητας
χων προ
σηγμένης