Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ιαδραστwo παιχνίδι με έπαθλο εισιτήρια από την Qatar
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο TO:1.00E Α.Φ. 4903 Τετάρτη 01.03.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Συμμετ
Γερμανικός τύπος:
Yachting
του Lyktos
Ατέρμονες οι συζητήσεις
Ανοδος αλλά
Group στη
στην Αθηνα
και «μετανάστευση» πλοίων
Wealth
Financial
Services
I Wealth Fi
al Se
νδεδεμένος αmmgό
πος Ελληνικής ΑΕΠΕΥ)
Group
(Μιχάλη Σάλλα) προχώρη
μφωνα
Ιyktos Group στην
τοχής
χόμβος στα... χαρτιά
με τη σχετική
μφωνα δημ
ργεί σημαντι+ιές ποoοπτιxές
ανάπτυξης την Wealth
Α.Ε. η
al Se
ισχυθ
με την
Lyktos Group
Ogilvy
Public Relations Africa
Intralot: 10ετές
συμβόλuο με τη
νει Executive Director PR
του Αντάχο
στη Weber Shandwick
Weber
της Weber Shandwick,
Shandwick εντάσσεται ο Νος
Διευθύνων Σύμβουλος της
Intralot
Καxολάgης, ως Executive εταιρείας Δημήτρης Μφόπου
λος δήλα σε
Director PR.
Υποδeχόμαστ
Προegχόμενος Ogilvy
με μεγάλη
Public Relati
Africa, στη
Καxολίρη, ένα
HINTRALΟT Inc., evγατοιοποία διατέλεσε Managing
κριμένο
επαγγελματία.
Ομίλου INTRALOT
& Head of Operations,
κορυφαίο στέλεχος τη
roοφή του μβολαίου
ος Καeολίρης ενισχύει αγοράς μας. Τ
τελευταία χρό- Η εχής απαξίωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ενόψει
δυναμικό της
και μάλιστα υπό
συνθήκες χοπούσης, οι τρικλοποδιές στην προσπάθ
με τη λοταρία της Πολιτείας
Weber Shandwick.
κρίσης στην
μία, η Weber Shandwick εια για άνοιγμα της αγοράς σιδηροδρομuxών
ιδιαίτερ
ανταγωνιστικού Στο πρόσφατο παρελθόν, δ
βρίσxεται σε συστηματική
μεταφορών ναι οι ιδιώτες που διεxδικούν μερίδια
διαγωνισμού, ο οποίος ολον.
τέλεσε Business Unit Director
τeοχιά νάπτυξης, eπενδύον- χωρίς να βιάζ
Ogilvy Pub
τας σταθερά στη
2016, γ
την προμηθ
Οι εξαγγελίες περί μετα- ραιά, έχουν μείνε
Relations, έχοντας ευθύνη
δυναμικού της. Ο
νθeάπ
λοταρία eού
της συνεργασίας
με πλειάδα
Noος αποτελεί μία ιδιαίτερα τροπής της χώρας μας σε χαρτιά, όπως δείχνουν
ownήματος.
per brand
Διαθέτe
διαμετακομιστικό κόμβο,
τα στοιχεία από την
περισσότερα από βοηθή
νδυνάμωση
αυτής πορείας μας. Me
με αξιοποιηση και της
της την τές, με ημερομηνία έναρξη
ετήσια έκθεση της Ρυθμ40 βραβetα, ενώ
2014 trτα
την 1η
0%τωβρίου 2017
πρόεδρος της xρντική
επιτρο- εμπειρία, τις νότητες,
το παρουσίας της
?ωνεζικής στικής Αomς Σιδηροδράλήξη 30ή Σεπτεμβρίου
Cosco στολιμάνι του Πει- μων (ΡΑΣ) για το 2016
Ermis PR Awards.
2027, με
δυνατότητα μέχρι
η ομάδα της Weber
πενταετών επεκτάσεων
ορμή την ένταξη του Shandwick γ
ακόμα
Η INTRALOT
προμNeου Κακολύρη στην οιχογέ
όννατή
ηθευτής της λοταρίας