Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣΣΑΣ
otenet.gr ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9171 ΕΤΟΣ 33
ΤΙΜΗ 1 ευρώ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΕΥΚΛ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΑΜΗ
Ο ΑΠΟ ΤΟ 2001
Το μόνο
ότι δε βγαλουν ο στό
Σελ 5
ΔΙΠΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
Σε μετρό
ηλεκτρικό
και τραμ
Σελ 8
ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σελ. 5
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Τσίπρας: Συνεργασία κυβέρνησης
Επτά χρόνια κρίση
Σιγά σιγά γίνεται όλο και δυσκολότε
ρο να θυμηθούμε μ
Ελλάδα χωρίς
τραπεζών για ανόρθωση της οικονομίας
Σχεδόν
ά χρόνι
ρειάzετ
μική στήριξη
ρωπαίων εταίρων. Τι όμως μέλει γενέ
Σελ 3
σθαι: Η απάντηση διxάzει ευρωπαίους
Η Ελλάδα θα
δανειστές
ΔΝΤ. Γεγονός
μηδενική
άπτυξη
ξεπεράσει πολλές
υψηλότερη ανεργία εντός της ευρωzώ
ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ
ς οδηγο
συμπέρασμα ότι οι μέ
ευρωπαϊκές χώρες.
χρι τώρα συνταγές δεν αποδίδουν. Το
γεγονός αυτό σχετίζεται και με την άνι
μή βαρών. Τ
συντάξεις
ΣΤΟΙΧΕΙΑ UNICEF
άνοιγμ
γγελμ
φορολόγn
όρων ή
ιδιωτικοποιήσεις. Η μόνη θετική είδnΕλλάδα δ
ονομικό πρόβλημα μέχρι
Η Ιταλία βρίσκεται εν μέσω τραπεζικής κρίσης. Τη στιγμή που προβλη
ματική Monte Dei Paschi διασώzεται
λλά δις
έλλειμμ
σχεδό
θανάσιμο ταξδι γα τα
12 δις ευρώ. Παράλληλα
κονομικής ανάπτυξης δρfσκονται στο 0,9% παρά τα χαμηλά επι
παιδια η μετανάστευση
μnλή τιμή πετρελ
από την Αφρική
ό ρόλο
παίζει
ολιτική
αβεβαιότητα. Ουδείς γνωρίζει αν χώρα θα οδηγηθεί τελικά σε πρόωρες
στην Ευρώπη
εκλογές ή
αν κυβέρνηση εξαντλήσει
Σελ 6
την θητεία της μέχρι το 2018