Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3466O • ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΤΗΣ ΑΕΚ ΕΙΝΑΙ
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΝΤΡΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΝΕΑΣ
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ - ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ∆ΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ

Προτεραιότητα οι
Κοινωνικές ∆οµές
Συνάντηση του ∆ηµάρχου
Λυκόβρυσης - Πεύκης µε τον
Αν. Γ. Γ. Πρωτοβάθµιας Υγείας
>> ΣΕΛ.4

ΚΕΦΑΤΟ ΠΑΡΤΙ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΠΕΑΠ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

Η Μ. Πατούλη
µαζί µε τα παιδιά
>> ΣΕΛ. 4

Αφιέρωµα στο
Ιταλικό σινεµά
Πρόγραµµα
προβολών
στο ΚΕΜΜΕ

>> ΣΕΛ. 3

Αγεφύρωτες οι διαφορές
Στην αντεπίθεση πέρασε η ΠΑΕ ΑΕΚ µε ανακοίνωσή της κατά του δηµάρχου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας,
κ. Άρη Βασιλόπουλου και της στάσης που κρατά στο θέµα
του γηπέδου.
Πιο συγκεκριµένα, απάντησε στην ανακοίνωση του ∆ήµου,
στην οποία εξηγεί γιατί δεν έχει υπογράψει την υψοµετρική
µελέτη.
Χαρακτηριστικά, στην ανακοίνωση της ΠΑΕ υπογραµµίζεται: «Ο κύριος ∆ήµαρχος και η δηµοτική του οµάδα θα πρέπει να σταµατήσουν τα ψέµατα και τα τεχνάσµατά τους
προκειµένου να ασχοληθούν µε κάτι πιο δηµιουργικό για
την πόλη τους. Η ΑΕΚ έχει προσφέρει όλα τα ανταλλάγµατα τα οποία της ζητήθηκαν, για τα οποία ο κύριος ∆ήµαρχος
και οι συνεργάτες του µε προκλητικό τρόπο αδιαφορούν.»
Ο ∆ήµος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας απάντησε
στο αίτηµα έγκρισης υψοµετρικών µελετών που υπέβαλε η
«∆ικέφαλος Α.Ε.» για την κατασκευή του νέου γηπέδου της
ΑΕΚ.
Πιο συγκεκριµένα, στην απάντηση που έχει τίτλο «Η αλήθεια για τις υψοµετρικές µελέτες» τονίζεται ότι η εµπλοκή
του δήµου περιορίζεται από τον νόµο στην έκφραση γνώµης, την οποία τα αρµόδια όργανα δεν είναι υποχρεωτικό
να τη λάβουν υπόψη.

>>ΣΕΛI∆Α 8-9

Αγώνας αλληλεγγύης «Κατασκευή - ανακατασκευή
Στην Αγία
Παρασκευή
οι παλαίµαχοι
της ΑΕΚ

>>ΣΕΛ. 3

Μαθητές - επιχειρηµατίες παρουσίασαν
τα έξυπνα προ όντα τους
Υπό την αιγίδα του ∆ήµου Αµαρουσίου και παρουσία του ∆ηµάρχου, κ. Γιώργου Πατούλη, πραγµατοποιήθηκε στο Μαρούσι
η 11η Εµπορική Έκθεση Mαθητικής Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας «Trade Fair 2017».

>>ΣΕΛ. 7

αθλητικών εγκαταστάσεων»

Με 14 θέµατα
στην ηµερήσια
διάταξή του συνεδριάζει σήµερα
στις 19:30 το δηµοτικό συµβούλιο
Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας.

>>ΣΕΛ. 3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα