Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ο ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ:1886
Η Οδύσσεια...
Ελένη Δάρρα:
Με υπέρταon
ένας στους 3
Μια Πατρινή
του Αχιλλέα
στο Survivor
txn ακόμα αποδυτήρια.
Υπάρχουν ου0ώνcς.
Το σκοτεινό μέλλον
Του Εaanνα γιατρού
OΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΣΤΗΝ «Π» ΓΙΑ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ
δρόμος.. διαβe.
016ΕΣΕΙΣ
MEA ΟΡΜΗ
«επικουρικών» μια απεργια
Con noυovντmάyτude
εισάγουν
παρουσιάζει
Καταστασn
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ομηρείας
ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΠΗ
ρόβλημα
10-15ΕΚ.
παρατεταμένης με τοξικές
ανασφάλειας
προεκτάσεις
Το «ταμείο»
ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ «Π»
Ο ΡΟΛΟΣ
οι αριθμοί
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
kai τα σχόλια
Εντυmuοίοoε ο πρόεδρος
του Οργανισμού Ανοκύ
λιο. Παράπονα tou ΕμποΕΜΜΕΣΕΣ
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
ΑΠΟ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ
10-13, 1-17
λώντας σtn Βουλή.
CosMETCDERMAMEDICNE MEDICAL GROUP
therm
Στην Πάτρα
Service
n Κυρία
Αoθηtκή Δερματολογία
Προέδρου
πετρέλαιο θέρμανσης
γρήγορα υπεύθυνα οικονομικά!
2610 226562
Τηλέφωνο mpaΜελiας:2610 521.322
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΙΑ/ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
28/02
11/03
Ποιότητα or0)κονομία