Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αριθμ. φύλλου 35.264
ο Τετάρτη 1
Μαρτίου 2017
Έτος 1180
www.tharrosnows.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τιμή
1 ευρώ
ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ
Παρά τα προβλήματα, η Μεσσηνία
στην κορυφή της ελαιοπαραγωγής
ΜΕΙΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ 20% ΠΕΡΙΠΟΥ
Αύριο ο
ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ
ελευταίος
Χαιρετισμός
σελ.7
Και 01 Χειμερινές εκπτώσεις
ΜΑΝΙΑΤΕΣ
Στο Σύνταγμα
για δασικούς
χάρτες
σελ. 8
ΧΡ. ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ
Εφυγε από
τη ζωή ο
γνωστός επιΧειρηματlας
σελ.7
ΗΜΕΡΙΔΑ
Πειραματικό
εργαστηρ
Τεχες, Γιάννη, τι Το
Την περίοδο των εορτών, σύμφωνα με τα
Βέβαια, η εικόνα αυτή δεν παρουσιάζεται
χαπάντα...». για σεισμούς ταιριάζε... γάντι με την κίνηση στα κατα- στοιχεία του Εμπορικού Συλλόγου Καλα- μόνο στα
καταστήματα της Καλαμάτας, αλλά
η Μεσσηνία
στήματα της Καλαμάτας τις ημέρες της εκ. μάτας, η κίνηση ήταν μειωμένη από
11% υπάρχει μαγενικότερητάση φθίνουσας ποπτωτικής περιόδου
τουλάχι
στον από την έως 20%, ενώ τα δια αρνητικά
ποσοστά ση ρείας του εμπορίου σε πανελλαδικό επtσe.1ο αρχή της κρίσης μέχρι και σήμερα.
μειώθηκαν και στην περίοδο
των εκπτώσεων. πεδο
σελίδα 5
Γαβριήλ Σ. Μπουκουβιλέας
Χειρουργός Οροοπαιδικός
Παιδοoροοπαιδικός
Η ΣΥΚΙΚΗ Προσκαλεί τα Μέλη της, τους
delivery: 27210 63003 &63007
Αγρότες, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τους λοMETROPOLITAN HOSPITAL
γιστές κούς να συμμετέχουν σε επίκαιρο φοευθυντής Οpθοπmbκής Ναγών
όλο το 24ωρο
ρολογικό-οoφαλιστικό σεμινάριο AYpοτών &Αγροτιων
Συνεταιρισμών, που θα διεξαχθεί στις 3/3/2017, ημέρα
Δέχεται Παρασκευή και Σάββατο Κατόπλ ραντεβού
Παρασκευή και ώρα 6.00 μ.μ. στηναίθουσα συνεδρων
Νέδοντος 86
Τηλ 272
& εκδηλώσεων ΡΟΔΟΝ στη Μεσσήνη, με τον ένκρτοae-mail:po
Καν: 6944609635
σηγητή κ. Ν
φορόπουλο Κων/νο, πρόεδρο ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ.
272102
(Γεωργικό Οικονομικό Φορολογικό Ιwστπούτο)
Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69845.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ διαμερισμάτων σελ.18
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ