Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝ ΕΕΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΙΙΙ ΕΡΙΑΣ
οlympiob
Ετος 42ο Αρ.Φύλλου
Τιμή Φύλλου 0,75 Ευρώ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους
ΚΑΜΙΑ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ
Με τις ίδιες αντικειμενικές
και φέτος ο ΕΝΟΑ
«Η ΚΑΣ ΤΑΣΗ ΘΑ
«Βαρύς και ασήρωτος» θα παραμείνει
φέτος
τομμύρια φορολογουμέ
Μαίος Φόρος Ιδιοκτησίας
ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΘΕIAN
ΦΑ), καθώς
πολογιστεί με τις
νικές τιμές,
ές και εξωπραγματικές-απΚεμε
ξη της
υφυπουργοί Οocoόπως προκύ
δεν κλείσει γρήγορα n αξιολόγηση»
ανέφερε ακόμη
Σεπτέμβριο,
ες.Η μόνη
κυβέρνησης
κής απαλλαγής
φόρο, δηλαδή
φόρου να απαλλαγούν πλήρως.
ργός παραδόθηκε επίσης τη μείωση
ρολόγητοuορί
ηλότερο όριο
κογένειες
ά,καθως
ην Κατερίνη!
υφιστάμενων φορολογικών
νταξιούχους αγρότες
επαγγελματίες.
σο λόγο, επεσήΠΑΡΑΔΕΧΘΗΚΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ
ΠΑΚΕΤΟ ΕΙΝΑΙ ΥΦΕΣΙΑΚΟ
σχεδιαστεί μελλοντι
νας φόρος μεγάλου
Τσακαλώτος Νέα μέτρα
λαμβάνε
της κινητής και της αάνητης
αν είμαστε εκτός στόχων
περιληφθούν α καταθέσεις, οι οπokς όμως
φορολογηθούν ξaωριστά. Ερωτή
τέη κυκλοφορίας
ργός Οικονομικών
πρόβλημα δημοκρατικής νομιμοποίησης παραδέχθηκε
τόματη μείωση
Euκλείδης Τσακαλώτος αναφορικά
της κυβέρνησης,
λογή αποδείξεων
ργείου Οικονομι
στους δημοσιογράφους,
λοταρία αποδείξεων
θρίαμβολογώ.
κάποιος, αν μαζεύει
Προφανώς Εγώ θαeabρούσα
περικοπή συντάξεων
αναλογούν, βάσε
υπάρχε λπάτη
Μον λιτότητα. ησυ01Τηση για περισσότερη
«Καμπανάκι» ΤτΕ
για τα κόκκινα δάνεια
στέλεχος, σύμ
στήριξε ακόμη
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης
νομοθαηθoiν από τώρα Αν riva κάτω από 3,5%
ράπεζα της Ελλάδος
συνεχ ουν να εμφανiζου
καλλιέργειας ακτινιδιάς
μετά το πέρας
έναρο Μαξίμου.
σίαση της Εκθεσης
κητή της
ΠΟΤΗΝ ΓΙΑ ΛΕΝΙΟΣΑGRO
πέζης της Ελάδος,ο Πάννης Στουρνάρας
παραμένει σημαντική πηγή
Αρχίζει το «παζάρι»
χρηματοπιστωτικού συστήματος
συρρίκνωση της
ια τα εργασιακά
ρηματοδότηση της atονομίας.
Ora Services & Stoller E
ΑΛΑΓΕΣ-ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
προσπάθεια διαχείρισής τους.
τς τρεις
περίπου το 50%
νέες περικοπές
της τάξης
ανάλογα
ψος της σύνταξης,
λαμβάνει
της δαπραγμάτευσης ανάμεσα
στην υπουργό Εργασίας Εφη Αχτσόγ
και στους
τώς ρύθμισης εμφανίζει
τική συνάντηση
καλύτερες τις συνθήκες διαχείρισης
καθοριστεί
επίσημο ραντεβού της κυρίας
quσης
όπως αναφέ
Διοκητή της Τραπέζ
ης της Ελλάδος.
κότερα, ολόγος
καθυστέρηση προς
νδάς της
ο βασικός άξονας της συντετ
μένης υπαναχώρησης της
μορφώθηκε σε 32,7%
βέρνησης
εργασιακά.
λητος
αντίστοιχος λόγος
εξυπηρετούμενα ανοwματα
ΣΕΛ. 3
β βασμού
εργασιακό μπαί
Δεκέμβριο
uμβάσεων, η αρχή της ευνοiώτερης
ΣΕΛ. 3
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ρύθμισης, η διάρκεια της
Οργανισμού
ολάβησης και Διατησίας
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Εκδηλώσεις μνήμης
η του ποσοστού των αμοδcων
Σταματάει η λειτουργία
(από 5%
0%) καθώς
για την επανάσταση του Κολινδρού 1878
256 κοινωνικών δομών
δηλώνει αισιόδοξη
uλλογικών διαπραγματεύ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ξητούμενο
άες τις
υπουργός Περπάλοπες παραμέτρους (ε
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
νέργεια, καθώς σε διαφορετική
Την παρέμΡαση
σπρα ζητά
ποκατώτατος μισθός
πρόεδρος της
λης προκειμένου να βρεθεί
σημαντικά προβλήματα
ποu αφορούν ολι
ορίου στις ομαδικές
δες πολίτες κυρίως σε μικρούς δήμους της χώρας.
εληνική κυβέρνακητκή προέ
σή τους)
πρόεδρος της
αναλάβει πρωτοβοuλες, καθώς σήμερα σταματάε
ργία 256KoΜωνκων δομών άμεσης
αντιμετώπι
Δήμους της χώρας
της φτώχειας
ήμης της
παρέχουν υπηρεσίες
ωφελούμενους.
78, παρουσι
λης, αφού υπογραμμίζει ότι λή
λευράς Υπουργέ
Οικονομίας
ξης, οικονομ
ρίνης &
Εργασίας
κής Ασφάλισης και Κανωvκής
Αλληλεγγύης,
ργα τους, αναφέ
αύριο, οι Δομές αυτές
δημάρχου
χρηματοδότησή τους, μέσω
δρου Βαγγέλη
κητή της 24ης τεθωρακισμένηςταξαΛαγδάρη, της
αντπτεριφερειάρχη Παρίας, Σοφίας
εκπροσώπων του
ΣΕΛ. 3
ρίας Ελισάβε
της πυροσβεστικής,
Χαρίλαου Toμακλή,
uμβοuNou,
δημάρχων
ντή Περίας Γεωργίου τζήμ
ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
αίτησης, φορέων, συλλόγων
σης Παρίας κ. Δημητρou
ΣΕΛ. 2
Η ACS ΠΑΙΡΝΕΙ
ΔΕΗ: ΜΕΧΡΙ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΝΑ ΒΑΡΟΣ
Η προθεσμία υπαγωγής
ΑΠ ΠΑΝΩ ΣΑΣ!
στη δεύτερη ευκαιρία
Την παράταση της προθεσμίας υπαγωγής
ρύθμιση ληξπρόθερης ευκαιρίας»
ρύθμιση διακόπηκε,
ρία επανάταξης
πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνοντας
ική προθεσμία έληγε
της οφειλής τους,
ACS ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
δόθηκε μέ
ερχόμενη Παρασκευή 3Μαρτίοu.
τις 3 Μαρτίου
κότερα όπως
αναιokωσε η ΔΕΗ όσοι πελάτες