Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
email: [email protected]
210-3215692-688 FAX 210-3215877
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26748 ΕΤΟΣ 88ο
Σνάιντερ για
ΕΕ Μ. Σχοινάς: «Ανάγκη ενός
ελληνικό χρέος
«Υπάρχουν φόβοι
παράλληλου πακέτου μέτρων με
για αναταραχές
και κανένας δεν
ΚοινωνΙΚΟ Χαρακτήρα»
θέλει να πάρει
επάνω του μια
θα βοηθή
ρηξη>
δρόμο τη
νης. Αυτό
πνευμα στο
οποίο ερ
γαζόμ
Σχοινάς. Ερωτη
ρα η Ελλάδ
χρειάζ
η Ελλάδ
επιπλέαι %ινητρα αναπτυξης
μέτρα λιτότη
αλληλεγγύη
ν χρειάζετα
μολόγος
απάντη
Παραμένουμ
τίμιο της πόλη
αίρου, τη
θηγητής
ροσηλ
μία διαδ
τερ, προσθ
Λιντς,
ρυθμίσεω
ν συνοδεύεται
δροβιβασμός
δει τη
Διεθνές Ν
Σύμφωνα με
ές πηγέ
Το ΔΝΤ δεν έχ
θέση της Επιτροπής,
δεσμά» χαι βλέ
την χατά
αράλληλ
ου μετρ
ά, σχολιά
διαφορ
χαρακτηρ
ροσεγγίσεις
European Commis
η Επιτροπή
διαβουλ
μεγάλ
ρρυθμ
λευρές. Επίσης, η Κοι
υπόλο
βάλλει η Ελ
ν δηλ
έτοιμη να βοηθήσει την Ελ
λάδα», η
Αθήνα, εξέφρασε από τις Βρυξέλλες
Τη Θέση της Ευρω
θυνση
την τη
ροπής, Μαρ
οποίο φ
πως τέθη
στη συνά
γαρίτης Σχ
Εν. Τσακαλώτος
συμφωνίας, σε συνέχεια της απόφαση
ρροπημένης
ντηση Γ
ρ. Μέρχελ
Βερολ
Εχουμ
ανειλημμέ
«Αν ληφθούν
ρασμένης Δ
φιλόδοξης, αλλ
μέτρα, στα
α επι%
ρροπημένη
ρας για τη
μέτρα 1 δισ. ευρώ
Η γερμανική
που θα
Η ΕΚΤ δεν προχωρά άμεσα σε
Κύρια ρΧlα στην
περιστολή της πολύ χαλαρής
περιορίσουν την
Ζήτηση, θα
νομισματικής πολιτικής
αποτελεί
υπάρξουν και 1
τήσει δημοσ
α γίνουν άμεσα βήμα
παρελθόν, γράφει
δισ. ευρώ θετικά
οικονομική ανάκαμψη τ
η ΕΚΤ
n Die Welt
ης μπορ
ατεστημ
μέτρα»
θωρισμός παραμένει αδύναμος δήλωσαν
ά στις δύο αυτές χώρ
Πέμπτη) αξιωμ
ημέρα (σ
χοι τη
θεωρηθ
ρικής Τρ
Η γερμ
Η κυβέρνηση, δεν θ
λιτικά ζητήματα.
2υριαρχια στην ευρ
δείξεις
η ΕΚΤ δεν θ
l πορεία νάπτυξη
καγκελάριος
μέτρα», μέτρα δηλαδή
θα έχ
λή της
χληρων όρο
μοσιονομική επίπτωση, ξεχαθάρισε ο υλύ χαλαρής νομισμ
βαθμό διευκολυντική
λιτικής της Ε
ρίως λόγ
λιτότητας γ
ην Αθήνα
ργός Ο
Ευκλείδης
μολόΚΤ», δήλ
της Γαλλίας» γραφ
σχόλιό της η Die
λότος, εξειδι
ς ενδ
θηκαν πρόσφατα να
Ο αρθρογράφος σχολ
γος της τράπεζας, Πίτερ Πρ
α ληφθ
μέτρα 16
χυνση τη
η συνά
ατά βά
ην ζήτηση
ρμόδιοι για τη χάραξη τη
ηση Μέρκελ Λαγκάρν
μηνυμ
θα υπάρξ
ης χαγzελαρ
λουθο δε
τον πρόεδρο της Κομισιόν Γιού νxερ
λιτική
Οι πρόσφα
mOpraSIOn
ο αυστηρής στάση
Βερολ
βεβαιότη
στη Γερμ
πάλι η Μέρχελ αυτή που αποφασίζει» ση
δυνο για
ές της ο
από το 1996 στο INTEENET
ομίας
ανοίξει τουλάχ
την ΕΚΤ
η Die Welt, γ
τη συSήτηση για τη
φαλής της γερότι «ο
στολή
για τη στήρ
ροχάλεσαν στην Ευρώ
μανικής Bundesbank χαι βασιχό
ξη τη
ονομίας.
πη η μεταναστευτική χρίση, το Brexit, αλ
γοράς ομολόγ
ρογράμμ
της ΕΚΤ, δήλ
Ντόναλντ Τρ
η εκλογική
για τη
μπ στις ΗΠΑ
ανάπτυξη πρόσφατα π
στην Ολλανδία χαι τη Γαλλία
ληθωρ
Η γερμανική εφημερί
2108215877
έχουν ζη
συνεχίζ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα