Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡIOT 20
Σήμερα Παρ
Τιμητική πλακέτα
Ερώτηση στη Βουλή
Ράμα.
Δ. Κυριαζίδη
1925: Ενας οικονομικός
στην Ένωση
και άλλους βουλευτές
Εκδήλωση για
Φαινόμενα ελληνοποιήσεων
τα Παραολυμπιακά έφορος στη Δράμα
Κυριών Δράμας
αγροτικών προϊόντων
Αθλήματα με
που θύμισε τον
τον παραολυμπιονίκη
σε βάρος των
Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Mσταρχο Παγκούλα
Δημήτρη Καρυπίδη
νόμιμων παραγωγών
Θεσσαλο
ης «ΥΔΡΑΜΑ»
ελ. 3
σελ 8
σελ.7
Στον ΕΟΠΥΥ το 2%
Να συσταθεί Ογκολογικό
Διήμερο ιατρικό
σεμινάριο στη Δράμα
των εσόδων
του ΕΦΚΑ Τμήμα στο Νοσοκομείο Δράμας
ιωάννη Δ
ντζόY
ζητά ο Σύλλογος Καρκινοπαθών
Ποσοστό αποζημίωσης
ρέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Θα πρέπει πρώτα να επανασυσταθούν
β) Αιφνίδι
ρδιάς
οι δύο Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου
νιδωτές.
ΠΙΣΤΟΛΗ
όλους
υς φορείς
Κων/ν
ατζούλης
μέσω της
λογος
ενέργειες
προσπάγωγή λέγοντας
Ογκολογικό Τμήμα
μείο Δράμας.
εξωτικά
ς, από
της Δράμας, ώστ
ΕΦΚΑ εισπραττομέ
ολου από
σαλονίκης
Καβάλας, πράγμα
οργανΥπηρεσιών γ
θημερινότητά
800 ασθενείς. Μόνο
(ΕΟΠΥΥ)
Απασχόλησης
ς. Αλλά αθ
Δυναμ
ύλλογος κα
Δράμα. Σ
ύς δεν περιλαμβάνοντ
ς. ΥπάρΤαμ
Επικουρικής Ασφάλι
ρχικά στην κατάσταση η
θενείς με νεοπλασίες
ος (λεμφω
νες λευχαιμίες
ορισμένοι ασθενείς
Εφάπαξ Παροχών
στη συνέχεια κάγια θε
ύνται ιδ
Το ποσό τη
οζημίωσης πapaκρ
αγραφουν
λόγο για
τρόπο ίδρυσης Ογκολογ
γνωστή η ταλαπωρία
κάθε μήνα από
μείο Δράμας.
οδο πορικά
εργατoωρω
η ψυχ
λλόγου
πρέπει συνήθως κάθε 20
αληθή
ότι: "Ο ιατρός
αραπάνω
εισφορών προς
Η Δράμα
ην Ελλάδα
έρες να μετακινούνται
Καβάλα.
σσαλονίκηηΑλε
επιτελεί έργον
θεραπεία. Επί χαpiςwα 'ναι
θνησιμότητα από
θείς ανέρχονδρούπολη για χημε
άτομα μέλη
του συλλόγου καρ- ση
Επίσης,
οζημίωσης για
γνωστό ότι
γγεγραμμέ
πολλά περισσότερα άτομα
αλύτερο μέρος
σθενώ
χει μεγαλη
Κέντρο
τις προσφερόμενες
καλύψ
λόγο ταμπο
συνθήκες βραχείας νοσηλείας για
κατάλληλα φάρραξης Ασφαλ
ΚΕAO)
ΓΝ Καβάλας
είναι δύσκολες λόγ
θορίζετ
λαιότητας
ξενοδοχ
εξοπλισμο
Η Ιατρική
ης εκτιμώpin
KEΑO. T
οζημίωση
Εγκριση για ανασκαφή έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
EOKA.
EελίEεω
Κρυμμένος θησαυρός στο
Η Διοίκηση ΕΦΚΑ
δημοτικό κήπο της Δράμας;
για τις καταγγελίες
της ΠΟΠΟΚΠ
Τέσσερις συμπολίτες μας αναζητούν κρυμμένο θησαυρό!
ψηλή τεχνολ
Πολυμέν
Διαβεβαιώσεις δi
Δημοτικό ΣυμΕΦΚΑ οτι δεν
ρχει κίνδυνος απώλειας
Αρκεί
βούλιο Δράμας, τέooε
αλλοίωσης
ων δεδ
ένων για
ασφαλισμένου
uμμένο θησαυρό
τάλληλ
αταλληλο
η παροχή ασφαλ
δημοτ
ήπου, επί της οδο
θανότητες
φιακά
ις αρμόδιες
Η διοίκηση
με την διευκρι
υπηρεσ
Κοινότητα Δράμ
κοίνωση της
ντάει στις
γγελί
της Π
λλήνιας
νεδρίαση
Συμβουλ
δε 1980 εμφυτεύθη
Ομοσπονδίας Προσωπι
αποφάσισε ομόφω
νισμούς κοινωνικής Πολ
ής (ΠΟΠΟΚΠ δωσει
καφή από τους
χιζοντα
διαφερόμενους.
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργ
την ανασκαφή κρυμμένου
ΠΟΣΕ)
βής θέση
ύντες
ότι στις υπηρεσίες
βόπουλο
ίδη Στέφ
ος χρόνος
ΑEiζε
σημαίνοντας
Χαρισμδη Βασίλειο. Οι
παραπάνω, υπέβαλαν μάλιστα
λυτο χάος
σμες μέρες. Απαραίτητη πpoυπόΒΕ
0% θνη
ικό τοποY
άγραμ
φέρεται
Κτηματική Υπηρεσί
ροκληθ
θνησιμότητα
της ανασκαφής
Καρaiοκάκ
ημοτικό γιητική
Δήμου Δρά
λής υπέρ
στήματος
διπλοεγ
καθοριστεί
ύθυνση
γραφές ασφαλισμέ
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα