Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Αποστολή στο Μπακού Οlοργανώνει το ελληνοαερικο επιμελητηρίο
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Email:[email protected]
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παρασκευή 24/02/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Τεράστια επέκταση μέσω αυτής της συνεργασίας
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Προχωρά η επένδυση Chipita στην Ινδία
Βορείου Ελλάδος
Υψους περίπου 11 εκατ. δολαρίων για τη δημιουργία εργοστασίου
Το θεσμικό πλαίσιο δημιουργεί προσκόμματα
Αντέχει και αναπτύσσεται
Στο 15% ο κλάδος των Logistics
0 ετήσιος
πληθωρισμός
Αυξήθηκε η συνεισφορά στο ΑΕΠ, σύμφωνα με
έρευνα της Εθνικής Τράπεζας. Το θεσμικό
στην Ελλάδα
πλαίσιο δημιουργεί προσκόμματα στην περατέρω ανάπτυξη, τονίζουν οι εταιρείες.
Ανθεκτικές αποδείχθηκαν
ΟΤΕ: Ελκυστική η αποτίμηση,
σιών δια
αλυoiδας (logistics) κατά τη
λέει η Eurobank Equities
διάρκεια της κρίσης ανεβάζον
τας τη συνεισφορά τους στο
ελληνικό ΑΕΠ στο 2,9% το 2016
Ο ΟΤΕ αναμένεται να ανακοινώσει ένα «χλια- έσοδα ύψους 1,04 δισ., σταθερά σε ετήσια
ρό» δ' τρίμηνο στις 2 Μαρτίου, επισημαίνει η βόση, έναντι ανόδου 2,7% το Q3. Στο μέτωαπό 2,5% το 2008 και εμφEurobank Equities σε έκθεσή της στην οποία
πο της κερδοφορίας, η Ρουμανία και η
ανοντας σημάδια σύγκλισης με
διατηρεί σύσταση "buy" με τιμή-στόχο στα Αλβανία αναμένεται να παραμείνουν "βαρiδι
τα aμπiό δεδομένα (3,4%
11,3 ευρώ για τη μετοχή. Οπως αναφέρει η
με τα αναπροσαρμοσμένα
EBITDA να κατατου ΑΕΠ)
χρηματιστηριακή, η αδυναμία στις διεθνείς
Τα top picks
γράφουν μείωση 3% στα 337 εκατ. ευρώ
δραστηριότητες αναμένεται να μετριαστεί Ωστόσο, η εταιρία αναμένεται να εμφανίσει
από την υγιή δυναμική στην εγχώρια σταθε
ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 276 εκατ.
της BG
ρή τηλεφωνία. Ως εκ τούτου
Προβλέπει
Το 04 και 445 εκατ. στο έτος.
Την αποχώρηση τη
ράλληλα μίλη
τολυστd στην έξοδό
Ελλάδας
κλήρο λόγ
κεφαλής τη
ρώ ζή
Βόλφγκανγ
αiκή οικογένεια
η Σάρα Βάγκεν
Σόιμπλε. ΒόλοΥDie Linke επεσήμ
κεφαλή
νγκ Σόιμπλε εξα
λίγο πριν
Ελλάδ
εχiζει
της ΚΟ της Αρι
συνάντηση της Γερρας στη Γερμ
μανίδας
κελάργερμ
την προ
Μίχαλος
ράλληλα:«Ωστό
λίγες ώρες πρι
θώς ξέρει ή πρέΑνγκελα Μέρκελ
Την κρίσιμη συνάν
ξέρει ότι η
ρώ πολύ σκληρή
κεφαλή
τηση Μέρκελ ΛαγΕλλάδα έχε χρ
ΔNT Κρ
ένταξης
ογράμμ
ης, τό
θα πρέna νομικη
κάρντ
Λαγκάρντ στη γερσκληρά
έντευξή μανική πρωτεύ
φασίσει για
στον εξωδικαστικό
έλαβε θα
ην ερημερίδα
ότι η Ελλάδα θα
λαό της», τόνgύκολ
Rheinische Post.
Πρόσθ