Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 24.02.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5710
Αίτημα να (απο) κλιμα? ωθεί σταδιακά ο πήχης των ληξιπρόθεσμων χρεών
Τράπεζες: Ζητούν εξωδιχαστιχό σε... δόσεις
Στο 1.070.352 ανέρχονται οι οφειλέτες
ΔΕΗ: Πως να παγώσετε οφειλές 500 ευρώ!
Εγκαινιάστη
Σε επτά ημέρες οι αιτήσεις για την υπαγωγή
Με το
στο πρόγραμμα διακανονισμού απλήρωτων
σύστημα ανίχνευσης
ραδιενέργειας στο
λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος ύψους 500
Τελωνείο Κήπων
θερού
Στο 1.070.352 ανέρχονται οι οφειλέτες.
ματος, αν χνευσης φδιενέoγει
έλεγχο διερχόμενων
οχημάτων και φορτίων πραγμαήθηχαν την Τετάρτη,
άς στη ΔΕΗ λογαριασμούς συνολικού ύψους
Φεβρουαρίου
Τελωνείο
Κήπων, σύμφωνα μ
600 ευρώ; Αν πληρώσεις τα 100, τότε η οφειλή των
ης εξάρτητης Αρχής
υπόλοιπων 500 ευρώ «παγώνε
μέχρι το τέλος του
I τάση 2% στον
ημοσίων Εσόδ
χρόνου
Το Τελωνείο Κfμτών
Κάπως έτσι, η δημόσια επιχείρηση επιδιώκει να
παρο- έτσι
τρύνει τους οφειλέτες του 500άρ
να σπεύσουν σταθμός της χώρας.
στον οπ
λειτουργεί τέτοιος eξοπλομός,
να υπαχθούν στο σχετιxό πρόγραμμα διοtκανονισύμφωνα με
σχεάασμό για
ηση της παράνομής δ
νησης φαδιενεφfών
υλιχών Στην τελετή εrxαινών
αρεστή
rγείου ΕνέQT
Ηνωμέ
Πολιτ
της ΑμερΕΛΛΗΝ
ης Πρεσβεία
ΕΛΠΕ: Στα €6,20
ΣΤΑΤΙΣ
ΗΠΑ στην Ελλάδα, της Α
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων
αυξάνει την τιμή στόχο
Εσόδων (Α-Α.Α.Ε.), που ασκε
την διοb3ηση
των τελωνείων,
της Ελληνικής Επ
η HSBC
ροπής Ατομικής Ενέργειας
(ΕΕΑΕ).Η ΕΕΑΕ έχει διαoxή
εργασία με
Διεθνή
Ο εποχικά διορθωμένος τζίρος στο χονδρινό
μό Ατομικής Ενέργειας
Σε «buy» από «hold
EBITDA
4ου τριμήνου 2016, σε σύγκριση με
Υπουργείο Ενέρβαθμίζει την σύσταση
ατ. ευρώ στην επόμενη
χο δείκτη
3ου τρuηνου 2016
Ελληνικά Πετρέλαια η
σίασε μείωση κατά 1,2%, αναφέρει η Ελληνική
ποδομών
HSBC, αΗ νοντας ταυτόχρηνιαίων στοιeίων της.
Στατιστική Αρχή
χνευσης Ραδιενέρt
την τιμή-στόχο γ
Τxατάστασης
φόγραμμα
λευταίο δωδexάμηνο,
μετοχή της
ρειας
Ο τζίρος στο Χονδguεδ Εμπόριο το δ τρίμηνο του
15 στην
6,20 ευρώ από 3,90 etNρώ
τιμάται ότι
στρατηγικής θέσης
ίστοyο δείκτη πέρυσι
σύγκριση με
προηγουμένως.
τέγραψ
τελωνεία ξεxίνησ
2013, με
έσοδα 354,3 εκατ. ευρώ
μφωνα με
φορμή την ασφάλει
nοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αοχής
λιτές εκτιμ
EBITDA 564,5
Ολυμπια χών Αγώνων
2004,
εταιρεία εμφανίσει
με κύκλο εργασιών 6,61 δ
(ΕΛΣΤΑΤ)
αλλά ο στόχος είναι διαρκής
ις ύψους 1,87 δισ.
λήσεις
έρδη ανά μετοχή 19 σεντς
μειώθη
εποχή