Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ετοχή Σχ
τον Μαριν
Την Μαρτίου
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4900 Παρασκευή 2402.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Motor Oil:
Στις 7 Μαρτίου
Ανεβάζει mν
Απόφαση για τα 1
εκατ. ευρώ
Διοίκηση χωρίς
τιμή-στόχο
από Energa χαι Hellas Power
διευθύνοντα σύμβουλο
η Alpha
Finance
τίτλο της Mot
16.75 από 15 ευgo
η Alpha Fin
βλέποντας
άνοδο 21% από
τρέχοντα
κθεση της στην
οποία διατηρεί τη σύσταση
Χρηματιστή
ξάνει
σημειο
στόχο λόγω πgοβλέψ
ψηλότερα
χαμηλότερο
μετοχή
θεση, η Alph
Finance διατηρεEαμετάβATτη
6,5 ευρώ
lροσγειώνει κυβερνητική αισιοδοξ
ριθώριο 49%
ηoεί σύσταση
Ντάισελμπλουμ:
Ρέγκλινγκ: Δόσεις
στην Ελλάδα δεν
Απαιτείται πολλή δουλειά
γίνεται χωρίς
στην Αθήνα για συμφωνία
στότητας. Προειδοποίησε δε
πος, προκειμένου
να σχεδια
στούν λεπτομερώς οι «μεγάλες μεταρρυθμίσεις»
τομέα της φορολογίας, των
συντάξεων της αγοράς
εργασίας, απαιτείται απολλή
Η Ελλάδα θα μετοgέσe
σχεδιαστοίν λεπτομε
επιστρέψει στις "γορές πιΒ.
δουλειά» σε
μέσα της επόμενη
«μεγάλες μεταρρστην Αθήνα.
Δέκα βήματα για την ότμ
ργία ενός σαφούς τλαισίου χωρχρονιάς, exτίμη
υθμίσεις» στον τομέα της φορνιού σχεδιασμού, που θα προτάσσει την προστασία του περESM Κλάους PEr ολογίας.
Σε ό,α αφορά τ ιβάλλοντος toής
αλλά θα
nαι της ποιότητας των τον συντάξε
δηλώσεις
αγοράς εργασίας, απαι- στ%ά μέτoα, λέει Αθήνα
διευκολύνει επιπλέον το επιχειρείν περιγράφοντας ξεκαθαSuddeutsche Ze
τείται «πολλή δουλειά» σε θα ατοpασίοeι πώς θα χgησι
ρα τους κανόνες, παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος
8 μην
τεςvνώ επέτεδο στην Αθηνα μοποιήσει
το οποιο δημοσιοΕνέργειας, Γιώργος Σταθάτης μιλώντας χθες σε εaδή
αξιοποιηθούν
δηλώνε
αισιόδοξος ότι αυτό θα
προσγειώνοντας aβερν. συνέχεια θα συζητήσει λωση του ΣΕΒ για το θέμα.
τις τα με λευταίο προγραμμα
θα χρειαστεί η Ελλάδα
ητικές προσδοκίες για αμεση
ς θεσμούς. Οπως
Εφαquόσει» πρόσθεσε
ολwwήgωση της συμφωνίας.
εναπόκειται πρώτα στην Συγχεxριμένα, τα βήματα Δ
με το οποίο αποο επι- λληννcή κυβέρνηση να οατop- που υλοποιεί η xυβέρνηση σαφηνίζονται
οι χρήσεις
ριλαμβάνουν
νέο γόμ
γής, τη θεσμοθέτηση
ίδιος ανέφερε πως
μπορεί χρονοδιάγραμμα, επανέλαβε το όποιο δημοσιονομικό περγια τον χωρικό σχεδιασμό Περιφερε
Πλαισίων
το IIροεδρνω
4447/2016),
γουσα ανάγκη αυτή τη συζητήσει με τους θεσμούς
2οάτη-μέλη τη
2αθώς η Ελλάδα δεν
θετwhν μέτρων
στούν στο μέMoν μόνος αντιμετωπίζει πρόβλημα ρειΤΕΛ.