Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1886
Καιοi σταθμοί,
Πανηγυρική απαλλαγή
κ. δήμαρχε
με τεχνικό επιχείρημα
ευκολύνει tn Χρυσή Αυγή
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ,
την Ευρώπη
όλη ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Ελένη Κnρίοου.
μη για μαακivnon.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ύψους
ΔΙΕΘΝΕΣ τοκύκλωμα.mθανόν
ΕΙΡΩΝΕΙEΣ
600.000€ βρέθηκαν στη
να παραγγέλλονταν κλοπές
οoαντιτρόoωροςp 1ου διεθνούς κυκλώματος no αποκάλυψε n Ασφάλεια.
με έδρα στην Πατρών-Αθηνών.
ΑΝΤΙ ΓΙΑ
μάντρα του 57χρονου, στη ανάλογα με τη ζήτηση
Η μονάδα εixε και ιστοσελίδα, dnου διαφaμt(t υποΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
βόρεια έξοδο της πόλης
μάρκας από πελάτες!
Σαλπάρει n μπανάνα από το Αίγιο;
Κόκκινη θα βρέξε
ή θα κρατήσει
όλοι ο Ευκλείδης
κάρτα για
καθυστέρnon
τάβολες συνθήκες,
ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ «Π
Η ΧΘΕΣΙΝΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
NAΑΝΑΛΑBEl
ερώτημα, ωστόσο, αν
Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
12, 13, 16
ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ
Προτροπή B. A βολή για
βriζtι τα λεφτά του.
COSMETIC DERMA MEDICINE MEDICAL GROUP
thermo service
Να χαρούμε
όλοι μαζi
DERMAMEDICINE
HAIRCLINICS
τον τελικό»
Μctομάσιcυon Μαλλιών
Μάχεται για την
πετρέλαιο θέρμανσης
γρήγορα, υπεύθυνα,
2610 226562
Τηλέφωνο παραγγελίας: 2610 521.322