Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
eidisis-gr
Επαγγελματικός Οδηγός
ΚΙΛΚΙΣ
ww.eidisis.gr
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 έτος 18ο
αρ. φύλλου 4333 0,50 ευρώ
Η κακώς εννοούμενη δημοσιότητα
Εκδήλωση της Ευκράντης
στο Πολύκαστρο για τα
«των προβλημάτων» δυσφημεί
ορθοδοντικά προβλήματα
το Νοσοκομείο Κιλκίς
Επιστημονικό
φορείς εργαζόμενοι του Νοσο
κομείου Κιλκίς
εκφράζουν την
σελίδα 5
απαρέσκεια
τους στις συνεΟι στρατιωτικοί της Π.Ε. Κιλκίς
χείς καταγγελίες
επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο
του Σωματείου
Εργαζομένων
σελίδα 5
ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας: Συμφορά για
τις τοπικές κοινωνίες τα μικρά καζίνο
κατάσταση ηλεκτρονι
παyvομηχανημάτων της «ΟΠΑΠ
Στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηςΠε
ριφερειακής Ενωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας της ΤετάρΑ.Ε, τόσο στα υφιστάμενα και ήδη λειτουργούν τα ανά την χώρα
ης 22 Φεβρουαρί
διαου 2017, παρουσιάστηκε εισήγηση
Πρακτορεία αΠροπο, όσο
σε νέους υπό κατασκευή
Δημάρχου Θέρμης κ. Θ. Παπαδόπουλου γα την
όρφωση, χώρους.
κείμενη εγσελίδα 5
σελίδα 11
Η "κεφαλή" της Αστυνομίας
Οι μαθητές του 2ου Δημοτικού στον Ανδρέα Βεργίδη
Πολυκάστρου στα γραφεία μας
σελίδα 3
σελίδα 6
0 πάντα αναρμόδιος δήμαρχος"
Οδημοτικός σύμβουλος Λάζαρος Παζαρτζκλής κατήγγειλε
αδιαφορία του Δημάρχου. Κατάλογος μεγάλων θεμάτων
χωρίς παρέμβαση του δήμου
σελίδα 7