Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Το στοίχημα για το "Νιάρχος"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
294720 Ιδρυτής: Α. Βλάχος
Ετος 08ο
Σύγχυση.
με εισφορές
δύο Τούρκων
επαγγελματιών
Κομάντος
όδειaι δαπάνης
στον Εβρο
εμπλέ
ασφαλιστικού βάρους
απόπειρα κατά Ερντογhy
ένο, κυρίως ελεύθε
αγγεψατοαs δαπάνης, δομιουργούν
5nslowdου πήραν
Τάσου Πετρόπουλου.
δολοφονία
υφυπουργό δήλωσε
δεν δουν
ροέδρου
ζεπ Ταγί
ιδύοΤούρκοι
φέρονται να ανmoυν
αμείβονται με απόδειξη επαγγελματιαs
δαπάνης. Ωστόσο, υπουργική απόφα
νομική Uπnρεσtα
νομού Εβρου,
ορίζει ότ
atορισμόεσψορdν υπολογaονται
πολιτικού οσύου.Οιδύοάναβληθεί
δρες μπλxαν παράνομ
συγκεκριμένο τρόπο.
λληνοτουρκικήsμεθορlου
όριο αμοιβής με απόβρο, θα
δειξη δαπά
5.000 ευρώ
αίτημά
πληροφορίες
ομάδα θανάτου συνελήφθ
ΣΗΜΕΡΑ
δυτικής Τουρκος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ανάμεσα αυτούς
δύο κρατούμ
«Συνολική ευθύνη
πous, δικάζοντα ερήμmν.Στομεταξύ
της κυβέρνησης
νέο, δεύτ
κατά σειρά
διαπραγμάτευση»
οκτώ Τουρ
γορτή το μήνυμα της συνύπαρξης
ής ήταν
βραδιάς Τένες επακές,στυλ
νέα διαματα υπεβλήθη
αισθητική μπολιάζονται
ική Auρική την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Πάρκο
βέβαια, την αorνωνiα.
to Εξωτερικώ
Το στοιχημα για το Νιάρχος» πρώτο rνυμα
διοικησης Τραμπ
Πέρασε χθες στο Δημόσιο, το οποίο καλείται να απ
οδείξει ότι μπορεί
να το διαχειριστεί
για την Ελλάδα
ρόβλημα της Ευρώπης»
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
δόθme χθες, εν μέσω
ριακό συγκρότ
Ιδρύματος επανέλαβαν
σιακών εκδηλώσεων
ρουσία όins
760.000 στηρίξουν
0ΙΓερμανοί τουρίστες
Χώρας, υψηλών
υπερβαtνονταsxάθε
Coda Το στοαπό σημ
σαφές μήνυ
προτιμούν την Ελλάδα
δημοσιογράφων
είναι μεγάλο, θα
εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος
ότι δεν ενθαρρύ
ύ Ιδρ
διατηρήσει καυτό
στολίδι, όπως
Προκόπης Παυλόπουλος,
ειώνονταsότ
οποιοδήποτε ποράλειm
υρές αυξητικές
δώσωσns
εξέπεμψ
δεκαετιών
θνική Βιβλιοήρησnxoιλειτουργία
από το Δημόσιο
υπουργός QuονομxώνΣdβενMνούπολλές.
δεν θα εtναι αθέτηση
δωρητών, αλλά
τους εγκαταστάσεις, ένα αεπώνυμοo,ξεχωριστό &οσχεδόσουναπέs τιsανησυdεs, οι απρόσωποι
έναντι
βασικά πρόβλημα
Οι ψεύτικες
Πανάκριβη n αποχή στα ΜΜΜ
Κάτι τέτοιο, ωστόσο,
μπορείναπροειδήσεις
Απώλεια έως 220000 ευρώ ημερησίως
λaθρεπιβiBaσn
τράπεζα.
Πληρωμή φόρων
ελληνικό
παραπάνω. Αυτό τουπερβάλλον στο στο Κάστρο
απώλε
εργαζόμενοι πληρώνοντ
διευκρι
52738 ετpa ημερησίας-xαιuma μένω
8 ευρώ της ζημίας από πρωτεύουσα σε
άζεται αξιόπιστη δέσμε
για συγ
Πλατφόρμα από Ελλη
έπαιρναν ανόφnναν
τηρίων Θαπρεπε
ψέναμέτ
επιβάτες θεωρούνότι
70.000 ευρώ θiκεsandος οριακή ασφιΕΙαsενέημερήσιας μισθολογικής δαπάβανxώ
στούν αργότε
ψευδές περιεχόμενό
τελούν πs σημαντικότερες συνέπειες
αβώνεinεταιρείαότα
άθεση απόψε
οέμβριο
5: 10.000 πρόσφ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Πορείες μαθητών
θηκαν χωρίς έλε
έα ΟρλεΔιάψευση
στερήσεις δρομολογείτ
πλατφόρμ
στο Παρισ
xές διάστημ
e Trails, όμως, εντό
με πράξεις
οριακή πηγή
κατέγραψε
Πυρηνικά ΗΠΑ
οσων αυτός ονεαρός
Ο πρωθ
γελεxθες
μπλογκ ευθύνοντα
για την παραεdvαιαβάσιμεs
αρισιούκατά
ξηρωσικού
κής βίας.
βέρνnσn το Πάρκο Νιόρ
3,0πρόεδρος
Χθες μεoγώδn
αρέλαβε. Ελπίζο
παβαθμi
διαψεύ
ίουσας προτού διαδnkrσουν
σχολε περισσότερο από
κάνει
Globalxplor
βιασμού με κλομπ
Πανεπιστ μόWeΙesley
Anφθέντοςαπό αστυνομικούς
Globa Xplorer εππρέ
έςτουμήνα.Τέσσε
Twitte Trads,
Μεταξάς μλάει
unζow βαρύτατες
Forthnet: Onρόεδρος
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Υποχωρεί το ISIS στη Μοσούλη
Στρες τεστ στην Κύπρο
είναι θετικό ότι προκλή
ντοστεί κανεις
διαπραγμα
Πανελλαδικές:
uες μεταξύ
δηςσε
προεδρικές εκλογέ
υποψήφι
έρα από
iαθέσnσΕ 234 τμήματα, περισToupαoΠρόεδρο Ερντογάν
όθεσηςonό
λέον σύνηθες
καθορίζουν τκεξελEsκμε τιςo6- φέρεται το ενωτικόδημοψήφισμο
σχολείο προσφέ
Ακριτική Ελλάδα
ρόν, απότις
αντιστέκονται όσο μπορον.
σχολες αποφά
ύρολάβαρο
σλαμικού κράτους
Ορεστιάδας.
δή τόσων
ιρακινού κuβε
κοί στρατού μετά
δεν μπορού
ότο βήμα, δενθα
ανακατάληψη του αεροδρομίου τηςMoσανnς,στα νοτιοπεριέλαβε
δυτικά προάστια
τηςδείτερηςμεγαMiτερηςπόλης του Ιράκ Η
αράβατες.
ότι απ
αναμένε
θα έουν
Ρανιέρι:Παρελθόν
ένα μήνα ακόμη καθως
φέρει
ήMoooίλnnπUNή παραδοσιακή δόμημερrή απόστ
αθλήτρια Αγγλίας.
ενοι δουότι πεντα
κες αυτές, σλαμιστέςμοκητές&
Λέστερ. Ο Ιταλός προπονητής
λευρέςεπε
διόδων μεταδικατοικημένωνκπρων, αντάξιο εκ
ένταση δεirvουν ότι
τρίτη επιλογή
είναι
μεγάλη
σταθούν σθεναρά στηνπροέλασnταιpακrνούστpατούκ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα