Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:Recognized text:
Στις 6 Ιουνίου οι Πανελλαδικές, το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων
Παντα Πρωτο
PAOlO
101,5
ΠρωTνή Καθημερινή Εφημερίδα του Νομού Γρεβενώ ν
Ετος 34ον Τιμ
1,00 Ε.Τηλ.: 24620 80025-FAX: 24620-28005 e-mail: [email protected] Α.Φ8309
Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017
34 χρόνια
Για την υπόθεση με τις σήραγγες στη Δ. Μακεδονία
Στα δικαστήρια και.. πάλι η «Εγνατία»
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σε τελικό στάδιο η κατάθεση αγωγών
αποζημιώσεων
Εκθεση της Επιτροπής για τον «Καλλικράτη»
Αλλαγές έκπληξη
και Αντίμετρα
Αρθρο του Δημήτρη
και εκλογή Δημάρχου από τους συμβούλους!!!
Απλή αναλογική,
μείωση θητείας
και ψήφο
Επικίνδυνες
καταστάσεις
στους αλλοδαπούς
στην Αλβανία
Αρθρο
του Ελευθέριου
Τζιόλα
Ενοικιάζεται κατάστημα
65τ.μ. στο κέντρο της
πόλης των Γρεβενών
Πληροφορίες
256949
24620-80025
ι προτάσεις να εκλέγονται οι δημοτικοί και περ03-10
ιφερειακοί σύμβουλοι με απλή αναλογική, η εκλοLOCO
γή δημάρχου με 50%+1, η μείωση της θητείας
Ζητείται
δημάρχων και περιφερειαρχών από πέντε σε τέσσερα χρόνια αλλά και η ψήφος στους νόμιμους
σταυλική
μην νοιάζεστε
αλλοδαπούς περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο
εγκατάσταση
πόρισμα των Επιτροπής για τη Μεταρρρύθμιση
θα πετάξουμε" εμείς
για ενοικίαση
του Καλλικράτη
στη δική σας φωλίτσα
Τηλέφωνο
6974325526
LOCO DELIVERY