Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒporΑΡΙΟΥ 20
Προ ημερησίας συζήτηση στο
Τέσσερα μετάλλια
Ράμα.
«Σμύρνη μου
Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
OTTO TOV
925: Ενας
μικός έφορος στη
Διαμαρτυρίες πολιτών
θύμισε
Δράμα
Σύλλογο ΣΕΝ
λσταρχο Παγκοόλα
αγαπημένη»
για τον έλεγχο
Στο Διεθνές Τουρνουά
της εφαρμογής του
Taekwondo
μεντζόγλου
αντικαπνιστικού νόμου
της Βουδαπέστης
ελ. 3
σελ 8
σελ.7
Δημιουργία νέων
Μαζική κοπή δέντρων
Η πορεία
κό προ
λογισμ
δομών σίτισης
στο Κ. Ν
στην κοίτη του ποταμού της Ευρώπης
Ορεστιάδα
Αλεξανδρούπολη
Ευάγγελου Χ Μαρινόπουλου
στον Αρκαδικό
νέες πραξεις
ροκοπίου, Ορεστιάδας,
Πριν από αρκετά
υπολογισμού
έκαστη, εντά
Χρόνια εnαydnpειότι
Επιχειρησιακό Πρόγρα
είναι
του Δ/ντής Δασών Δράμας
σως και η υπηρεσία θα έπρεπε να
ολικής Μακεδονίας
Πολιτεία
ένων δομών
δει το θέμα καλύτερα
Χρήστου Μετ
περισσόΠατακάκης: «Θα γίνει αναδάσωση παρόχθια του ποταμού...»
αξιολόγησης
τερο στη γενείς
δική Υπηρεσία Διαχείρ
μερικανών παρά
ρογράμματος της
δεν ενταθηκαν 100%
ατά σειρά βαθμολόγηση
νομικά και wuλογικά στην Ενωμένη Ειδομές σίτισης
ρώπη- Ζήτησαν
επέτυχαν ορισμέ
εtouρέσειςcυτό
κανονισμούς της ΕΕ για
Στους δήμους Ορεστιάδας Κάτω
Ngupο- κειμένου
ωφεληθούν οusονομxέ. Ηταν λοιπόν
ρέει φυσιολογικά το νερό
μές σίτισης
άτομα αντίστοιχα. Στην
τη Ευρώπη
Το γε
δέντρ
δρούπολη,η δομή σmσης
αλλά ακόμ
εταιρεία «Ξένιος Ζευςu.
σπvΑμΕρυσηη καρδιά τους
μεtβαλεσε δυσάρεστες σκέψεις. ΗΑνηλία
νό μας νόμισμα
Από τον ΟΑΕΔ
ρώ και διετήρησε πνστερλινα, πραμα
Νέα προγράμματα για
εσήμαινε ότι δεν επθυμείπν
σύγχρονης γεομως δυστιχως
μικηένuση της Ευρωπης
την πρόσληψη ανέργων
Οι οι είναι αλαζονες Πιστεύουν ότι
ηλικίας άνω των 50 ετών
κητήριο
ρέει από
Βαρβάρα
Αρκαδικό.
βραίους,
από σήμερα Πέμπτη
περιούσολαό τούΘ
πλημμυρικά
πλαίσιο δύο
θυμού
την παλιά Βρεττανική Αυτοκαλλιέργειες
θερμοκήπ
δενμπορούνvαδοτούν
θέσεις πλήρους απασχόλησης
ιοχές, ανή
μοδιότητα
ότι διαλύθηκε.
εύθυνση
ών Εργων
έρειας Δράμας,
μάτισαν λεγόμενη Βρεττανική Κο
καθαρισμό
Συνεταιριστικές
αρε μεγάλη δημοσιότητα όπως γράφαμε
ερτές ύλες.
πολιτεία με κεφαλή
βασιλιά της
καιρικά φαινόμ
στηριζότ
γκόσμια κυριαρχία τους,
θέσεις αφορούν ανέργους
κανόνα. Προφανώς ήθελαν την
Eye Προβλήματα μελισσοκόμων από την κακοκαιρία και τη νοζεμίαση
μενη Ευρώπη ναυπάpι
αλεmp
υπότη ηγεσία
Επειδή μωςσπvδη
Η απώλεια των μελισσοσμηνών
χρονικό διάστημα
έξ μηνών
μιουργία της ΕΟΚ
μηνών αντίστ
αγονός αυτό δεν
ειρήσεις με προσωπικό άνω
χωνέψουν %ικά ενταγ.
πλήρους απασχόλη
στη Δράμα αγγίζει το 60%
Φ. Κανετούνης: «Ο ΕΛΓΑ μας εμπαιζε
και δεν κάνει καταγραφή των ζημιών»
μένοι στην ΕΕ δεν ηταν ποτέ οι Αηλοι, γ'
θέσεων
απασχόληση
αυτό καιέφτασανστοσημείο τού uρισμοί,
πρόσληψη
λαγόμενο Breit.
ToότιοιδύοβασικοίπαράγονταςτηςEE.
Γαλλία παραμέ
Γερμανία
διάστημα άν
ρων μηνών
πρόΠολύ
διεκδική
θερά στηνEEδενοφείλεται στιν επιθυμία
ραμα μπορούν να συμμετάσχουν εργοδότες
κογένεια, αλλά
φοβoενός νέου γαλλογερμανικού πολέμου. Οι Γάλλοι δεν
ρήσεων με
υπέστησαν από
πληρου
ασχόλησης, για την πρόσλη
τη Γερμανία το 1870
ανέργων ηλικίας άνω
τις εισφορές
Αλσατίας και της λορραίνηcούτε
ΕΛΓΑ,
Παγκόσμιο Πόλεμο
της αίτησης χρηματοδότησης να εουν προβε
μος δεν
από τους σύμμαχους της
τη ήττα
τους κατά την διάρελίσσια τους
μεγάλο
Αντάντ,τηναπώλεια των κερδών τού 1870
τεράστιες καταστροφές της ωρας
τοις.ΤέλοςηΙερμανίαBαθυμάται πάντοτε
τησης. Διατηρούν επίση
προσωπικό τους
έχουν ζητήσει από
Παγκόσμιο Πόλεμο και την
όλη την διάρκεια
προγράμματος,
κάνει έλεγχο
ισοπέδωση της από τους τους
μού αλλ
Αμερικανούς
έπληξε τα μελ
μό Δράμας
πληγεί
τέτpευαναπόματpoμερηστρατιωτικηδύυς είχαν ειδ
ένα αaοθpήνητο κρατικό πτώμα
Γερμανοί παραμέΕΛΓΑ
σταθερά στηνEE,
ευρώ μηνιαίως.
".46 χρόνια παράδοση στα σάντουϊτς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα