Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Με τον μητροπολίτη
Αυξημένα μέτρα
Ατυxn η «Μπάρτσα»
Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
ΑΕ Σπάρτη-Αρης 0-0
Ολες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
κ. Ευστάθιο συναντήθηκαν
της Τροχαίας το τριήμερο
φορείς της Σπάρτης σελ. 8 της Κ. Δευτέρας σελ. 14
στις σελίδες 12 & 13
σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
23 Φεβρουαρίου
2017IEτος 21οIΑριθμός 5100 ITuή φύλλου 0,500 IThλ 2731081253 Fax: 2731081250
[email protected]
lakonikos.g
Συσσωρευμένες
Ανοίγει ο δρόμος των υπογραφών για το ΣΔΙΤ
οφειλές
Εγκρίθηκε από το ΠΣ
για τους Λάκωνες
επιχειρηματίες
Επιστολή Β. Δερτιλ
ο ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου
σε Τσακαλώτο
Την αδυναμία του επιχειρηματικού δυναμικού της Λακα νίας
σωρευτική
αποπληρωμή των βεβαιωμέληξιπρόθεσμων
οφειλών, οι οποίες προκύπτουν από τις 7/9/2016 έως
και 7/3/2017 επισημαίνει σε
παρέμβασή της Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Λακωνίας
Βασιλική Δερτιλή
Σε επιστολή της προς τον
πουργό Οικονομικών Ε.
Τσακαλώτο, κοινοποιημένη
φ. Οικονομ
ουργό Οικονομ
Χουλιαρά
κ. Δερτιλή
κώδωνα του
δύνου, σημειώνοντας πως σε
περίπτωση που δεν ικανοπο
nθεί το αίτημα του Επιμελητηρίου μια ε
τμηματικής καταβολής, πε
ριοχή θα οδηγηθεί σε οικονομική ασφυξία
Υπενθυμίζεται πως λόγω
των έντονων βροχοπτώσεων
Κδηλώθηκαν
7/9/2016 κα
ην κήρυξη σε
ατάσταση εκτάκτου ανάγκ
πολλών περιοχών της ΛακωΠράσινο» άναψε το Περιφεγιατί επιβεβαιώνεται πανηγυ
τούλης στην τοποθέτησή του
οποίο εξασφαλίζει το καλύτερο
νίας αποφασίστηκε να αναρειακό Συμβούλιο Πελοποννή
ρικά ακόμα μια φορά πολι
Ο ΠΕΣΔΑ που υποβλήθηκε περιβαλλοντικό αποτέλεσμα
σταλεί η πληρωμή μέχρι κα
κή μας διορατικότητα και
στο Περιφερειακό Συμβούλιο
στην έγκριση
και το μικρότερο κόστος στον
τις 7 Μαρτίου βεβαιωμένων
Περιφερειακού Σχεδιασμού
ορθότητα του σχεδιασμού της δεν είνα
της Περιφέρειας.
αυτό της κεντρικής
Πολίτη
Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου
ρόσθεσε ο κ. Τατούλης, αλλά διαχείρισης που προκρίνοντας
και ληξιπρόθεσμων οφειλών
Διαχείρισης
ΠΕΣΔΑ). Κατά τη συνεδρίαση για την ολοκληρωμένη διαχε
ετοιμάστηκε από το ΦΟΔΣΑ, ο ξεκάθαρα τη ΣΔΙΤ για την ολο
Ωστόσο, στη
ια προ
έρας 20 Φεβρ
οίος τον κατέθεσε στην Κυ- κληρωμένη διαχείριση της Πε
ρριμμά
της Δ
Βλέπεται σωρευτική απο
ρίου. Εγκρίνουμε τον ΠΕΣΔΑ νισε
περιφερειάρχης βέρνηση κα
αυτή επέλεξε ριφέρειας.
πληρωμή των οφειλών, στην
κ. Πέτρος Τα
συγκεκριμένο
νιώθουμε υπερήφανοι Πελοποννήσου
σενάριο
συνέχ
σελ. 9
ρόεδρος Επιμελητηρίο
Λάκωνες επ
«Καμπανάκι» ενόψει θερινής σεζόν
μπορούν να ανταποκριθούν.
Μόνο μία ιατρός στο Ιατρείο Ελαφονήσου
η κ. Δερτιλή ζητά
την προσωπική παρέμβαση
του κ. Τσακαλώτου, προκει
Παρέμβαση του υπουργού Υγείας ξητεί ο Γρηγοράκος
μένου να ευκριθεί μια ευνοική ρύθμιση τμηματικής
Όπως υποστηρίζει ο Βουλευτής
Μόνο διευθύντρια-ιατρός
καταβολής έως κα
συμπεριλαμβάνεται στο δυνα
τέσσερις διαδοχικές προκηρύ
30/6/2017
Περιφερειακού
ξεις για κάλυψη της θέσης αγρ
συνέχεια σελ7
τρείου Ελαφονήσου, το οποίο
απέβησαν
τIKOU
ιατρού
στο Κέντρο
διοικητικά
άκαρπες. τελευταία ήταν πριν
Και στο καρφ
ς Νεάπολης Λακωνίας.
δύο μήνες όπου παρουσιάστηκε
σύμφωνα με
ερώτηση που
αρχικά αγροτικός ιατρός για να
και στο πέταλο
τέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής
Λ. Γρ
σε σύντομο χρο
γράφει ο Βαγγέλης Μητράκος
νικό διάστημα. συνέχεια σελ 9
σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα