Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3463O • ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΠΟΥ∆ΑΙΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ MEDIA LAB
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΟΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

«Τηρούνται
από τον δήµο
όλα τα µέτρα
ασφαλείας»
Η απάντηση της ∆ηµοτικής
Αρχής Βύρωνα για το πρόσφατο
εργατικό ατύχηµα.

ΕΚΦΡΑΣΗ
δηµιουργικότητας

Συνεχίζονται στο δήµο Ηλιούπολης µαθήµατα για µία
σειρά από δράσεις στο Media Lab της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Ηλιούπολης.
Κάθε ∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή οι ενδιαφερόµενοι πολίτες µπορούν να µάθουν τις βασικές αρχές
χρήσης ενός υπολογιστή, να ανακαλύψουν χρήσιµα
εργαλεία και δυνατότητες που µας προσφέρει το διαδίκτυο στην καθηµερινότητά µας και στις ανάγκες µας
και να αναζητήσουµε τρόπους να εκφράσουµε τη δηµιουργικότητά µας µε χρήση απλών και δωρεάν προγραµµάτων multimedia!
Οι συναντήσεις πραγµατοποιούνται στο Media Lab της
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Ηλιούπολης (Νικοµάχου 18
κτήριο ΟΤΕ). Οι συµµετέχοντες έχουν την ευκαιρία πλέον των συναντήσεων- εξατοµικευµένης πρακτικής εξάσκησης στους υπολογιστές του Media Lab, µε
τη βοήθεια των Media Labers, του Στάθη Νικολακόπουλου και του ∆ηµήτρη Μπαρµπαγιώργη.
Η συµµετοχή είναι δωρεάν.
Τα τµήµατα είναι ολιγοµελή και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Προηγούνται οι κάτοικοι Ηλιούπολης.

>> ΣΕΛ. 5

Αναβαθµίζονται
τρία σηµαντικά
κτίρια στο ∆ήµο
Ζωγράφου
>> ΣΕΛ. 4

«Χρειάζεται
αρετή και τόλµη
ο ΠΑΟ∆ΑΠ»
>> ΣΕΛ. 10

∆ιαλέξεις
πρόληψης και
προαγωγής Υγείας
στον Βύρωνα
>> ΣΕΛ. 10

>>ΣΕΛI∆Α 6
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ,
ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΑΝΟ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ

Επί τάπητος όλα τα σοβαρά θέµατα

Βοηθάει όπου του ζητηθεί
Ο Σύνδεσµος ∆ήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού
(Σ.Π.Α.Π.) στήριξε µε ∆ιοίκηση, Εθελοντές, Εργαζοµένους και οχήµατα τη
διοργάνωση των 4ων Αγώνων ∆ρόµου Αµαρουσίου «Σπύρος Λούης 2017».

>>ΣΕΛI∆Α 2

Ανακοίνωση του πρώην
προέδρου του Οργανισµού της
Αγίας Παρασκευής.

>>ΣΕΛ. 8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα