Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
νάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201
210-3215692-688 FAX 210-3215877
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26746 ΕΤΟΣ 88ο
Σε χαμηλό τριών εβδομάδων οι Σόιμπλε ότι τα
Παραδοχή
αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων
πρόσθεσμα
δεν έχουν ακόμα
ελληνικών ομολόγων
διευκρινισθεί
Αλλωστε, ο Γερμανός Υ
ΠΟΙΚ τόνισε ότι δεν μίλησαν
Το Eurogroup της Δευτέρας «έβαλε» το χερι του
επί μ
στο Eurogroup για
ο ελλην
ό θέμα
βραχυπρόθεσμ
μολόγ
ό μία πο
Τρίτη
μιλήσαμ
8,15%
p της Δ
ρας γι
χαμηλό το
βδομάδ
θέμα, αλλ
ταφέραμε να προχωρήσου
συμφωνία στο Ε
με. Υπάρ%
μεταξ
ης ελληνικής κυβέρνη
για τη βάση τ
Οι αγορές ομολόγων της Ευρωζώνη
ο Βόλφγ
στρέψουν στην Αθήνα,
συνδυασμού
Σόιμπλε, σε δηλώσεις του μετά την
ησυχιών για τη Γαλλ
λοχλήe
ξης στη
σχυση τη
ECOFIN
στις Βρυξέλλες
Ευρωζώνη
συζητή
Ο Β. Σόιμπλε
σεις για τη βοήθεια στην Ελλάδ
βραχυ προθεσμ
σχυου
μολόγ
γερμα
ρασμένο Μάιο, ότι δηλαδή πρέ
σε μεγάλη ζήτηση λόγω της έλλειψη
σε τις 40 μονάδες βάσης (0,4 τη
ΔΝΤ μ
σει η αχροδεξιά ηγέτης, Μαρ
έχει δημ
η υψηλ
ρογραμμ
χές χλ
μιο της δεύτερης αξιολόγησης,
της Ευρ
2012. Η
ή έκπληξη στη
για τη
Τράπεζας-μ
θηκαν σε νέο χαμηλό
0ετών γαλλ
ομολόγων αυξή
μια 3,5%
γαλλική προεδρία
θώς δημοσκόπηση
6 μονάδες βάση
ρόσθεσμα, χά
δεν έχ
την ψαλίδα μ
θετού
διευχρι
ακριβώς ση
ματά τους σε ένα
ασφαλέστερ
η ελλη
ή κυβέρνηση
Η διαφορά μεταξύ των γαλλικ
της Ευρωζώνης πρ
της Ευρωζώνη
σαμε σε πρωτ
μολόγων ξεπερ
διαρθρ
μεταρρυθ
Die Welt: Η Ελλάδα
συγκαλύπτει το πραγματικό πρόβλημα
Συμφωνήσαμ
βρούμε ένα
της ευρω Ζώνης, την υπερχρέωση πολύ ισχυρότερων
λογες διορθ
ξέλιξη
με την πραγμ
μελών της
της ελληνικής ο
δεδομέ
διαφορ
Οι βασ
ι υπουργοί Οικονομικών
για την εξέλιξή τη
της ευρ
ρευση της. Κ
λληνική κυβέρνηση θεωρ
ζώνης χαβγαδίξ
τήσεις για τη
%ονομική βοήθεια προ
για τη
την Ελλάδ
συγχαλύπτουν τα πραγματιχά
Ελλάδ
ΣΕΒ: Το δεύτερο υψηλότερο
ροβλή
ς, τη
οι υπουργοί Οικ
χωρών
αν συν
φορολογικό συντελεστή για
της Ευρωζώνη
Βρυξέλλες, θα έ
ριση. Η διαμάχη γύρ
α βρουν λ
επιχειρήσεις και στελέxn έχει n Ελλάδα
ης Ελλάδ
λει τη
ρωζώνη, για έναν διαφορ
ραγματικά θ
ό όμως λόριση
ροχαλ
go υψηλότερο φορολογι
φορολογικού συντελεστή, αντίθετα, από
ΣΕΒ προzu
χειρήσεις
ΕΚΤ: Οι ευρωπαίοι επενδυτές
χει η χώρα μας, μετά το
φορολογ
την ομογενο
ηση τ
φορολ
μεταφέρουν χρημα εκτος της
ΣΕΒ για τη φορ
ην ειδική έ%θεση
ανταγωνισμός με
επιχειρήσεων σε ευρωτα0%ο επι
ευρώΖώνnς Παρα την ανακαμψn
δο. Αφορμή γι
ηση της έχθ
δηλαδή
των σιντελεστών
ριλαμ
σης αποτελεσε η πρωτοβουλία της Ευρω
με τα στοιχεία
ης ευρωζώνης μ
χιζόμ
ς Επιτροπής για ενοποίηση τ
στην έχθεση
φορολογικό
ξανόμ
ής χαλάρωσης
λεστής γ
ρο γραμμ
βάσης φορολογίας
κού ιδρύματος της Ε
χετιχές προ
ιριχά
ρδη, δια
ος τη
ης Ευρ
ρωζώνη
25 Οκτωβρ
θα ξεχαθ
με τη
μερισμ
4,7 τρ
ρικής Τράπεζας (ΕΚΤ
διαχρ
λογισμ
τη δημο
α χράτη μέλ
ητα την Δευτέρα
χρέους και άλλων πόρ
δαπανών πο
ρες, φόροι αι ειδικέ
σφορές σ
ράτη μέλη. Δεν
ό με χαθαρ
στα χαρτοφυλα%ιά
η επιβολή
χες 41.367 ευρ
ρα τη
μψη της

Τελευταία νέα από την εφημερίδα