Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Τριπλό εργασιακό σοκRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
wwwimerisiagr
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΟΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017-ΕΤΟΣ 700 AP ΦΥΛΛΟΥ 20446-ΤΙΜΗ 1.30 ΕΥΡ@
ΚΑΕΗΜΕΡΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗOEEΏΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΗ
Τελευταία ευκαιρία γα χιλιάδες κόκκινεsεπιχειρήσεs
Νέος μηχανισμό για πολυετείs ρυθμίσεs και «κούρεμα» οφειλών
πλην των ελεύθερων εnαγγελμα- ρύθμεσηxρέος τους υπερβaiνει tις
εφόσον είναι βιώσιμες, φέρνει
νόμο μπορούν να ενταxBoίν dλοι τιtν, Εφdoον
2000 ευρώ σελ.8
Το συνολαώ προς
Αρνητικά ρεκόρ φέρνει η αβεβαιότητα στην οικονομία
ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΥΠΕΡΟΧΗ 1 όθnκαν 29817 2OAΕΔ 1089 εκατ
μειωμένο s μlotούs
ΕΛΛΑΔΑ
Στην κλίνη του Προκρούστηp εισοδήματα και συντάξεις ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Αφορολόγητο 6.600 €
Ο Σκλαβενίτης
Παίρνει τα
ανεπανέληn της ομορφιάς
μέσα από μια
Οι δανειστές απαιτούν αλλαγές στη φορολογική κλειδιά» από
πολυτελών λευAωμάtw
κλίμακα γia πρόσθετα έσοδα 1,3 δισ. μετά το 2018 την 1η Μαρτίου
ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ
Ο Σκληρές διαπραγματεύσεις ya Taμετρο και
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIImmI
Ο Βρυξέλλες και οudαγκτον χαμηλώνουν
θα λειτουργήσει στα μέσα του 2018
Χρηματιστήριο
τωρα το αφοpaλόγπto
Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
τέσσερις δείκτες «Ρήτρα χρέους»
Νέο fund με
για μεταρρυθμίσεις
135 εκατ ευρώ
για επενδύσεις
Ο Εγγυήσεις των
θέντων η τρόικα από την Αθήνα
Νέο μοντέλο λrmoupyiας στmν αγορά nλεκτριΜνn
ργασίας μεταξύ του ΛΑΓΗΕ κα του
Χρηματιστηρίου Αcnνών οtλ.10
αλκαι Κρ Λαγκάρντ. θα γpaμματος> oελ. 4-5