Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οριστική λύση για χρέη άνω των 20.000€
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΟ Νο1
ΣΤον αστερισμό τηs φάσσαs
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ
ΚΥΝΗΓΙ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΜΠΕΚΑΤΣΑ
Πέντε και μία
1€ Με κΥΝΗra DvD: 2,50€ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡιοY207 APorwoΥ:1os9ο www.ethnos.gr
για τη λήξη
ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ
Οριστική λύση
για χρέη άνω
των 20.000€
Ρύθμιση-πακέτο για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε τράπεζες και Δημόσιο. Προβλέπεται «κούρεμα» ακόμη και του αρχικού κεφαλαίου.
Ολα τα κριτήρια υπαγωγής στον νόμο. Ποιες οφειλές εξαιρούνται
ΕΥΝΟiΚΕΣρυθμίσειs, ακόμα και διαγραφέs λnάπρόθεσμων χρεών, σε τράπεζες και Δημόσιο για χιλιάδες υπερχρεωμένες επιχειρησεis προβλεπουν οι τελικέs διατάξειs του νομοΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΙΩANNINΩ
σχεδίου γιατoνεξωδικαστικό μηχανισμό Στονέο πλαίσιο μπορούν ναυπαχθούν οι μικρές,
μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσειs με συνολικέs οφειλές άνω των 20.000€. 14.15
Οι Χρυoαυγίιες
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕ
ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
«Τυφλά» τα
εργαστήρια
του AIDS
ΜΕΡΚΕΛ ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΓΙΟΥΝΚΕΡ
Περίπου 7.000 εξετάσεις
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
για τη διάγνωση του ιού
λούθηση της φαρμακευΠΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ
αλλά και για την παρακοΣΤΟBΕΡΟΛΙΝΟ
τικής αγωγής στους πα
ΧΑNΟΥΝΤΗΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙ
σχοντεs εκκρεμούνλόγω
έλλειψης υλικών.
ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ 6, 25
Κρίνονται πολλά, κυρίως για το ύψος των μέτρων,
στη σημερινή συνάντηση Μέρκελ-Λαγκάρντ
Γιούνκερ που θα γίνει στο Βερολίνο. 4-9