Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ
ETA PTH 22 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 20
ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Στον χείμαρρο
Νέα Επιτροπή του Δημου Δράμα
Ράμα.
ια τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς
κλειστού στίβο
του Αρκαδικού
Κατηγορίες για
Χρυσό και χάλκινο
925: Ενας
μικός έφορος στη
Αντί να καθαρίσουν
θύμισε
Δράμα
εσκεμμένο
λσταρχο Παγκούλα
μετάλλιο για
Την ΚΟΙτη του ποταμου
αποκλεισμό των
ΠΩΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
τα αδέρφια
έκοψαν τα δέντρα
«Φίλων των Ζώων»
Ανδρέογλου
από τη ρίζα!
ελ. 3
σελ 8
σελ.7
30.000 θέσεις εργασίας Επιστρέφει και πάλι στο μηχανογραφικό των πανελλαδικών από φέτος
Εκπληκτική Εμφάνιση
από τα δελφίνια του ΚΟΔ
χάθηκαν τον Ιανουάριο
Παραμένει στη Δράμα το
Μεταλλα και Ορια προεθνικής
Αρνητικό ρεκόρ 16 ετών
μετάλλια επεΤμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Ελλάδος
αγώνες
τομέα
διοργανώ
"Δημοτικό Κολυμβ
Τα στελέχη του ΤΕΙ περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση
έως ση
ροών μισθωτής
Πολυμέν
αγγελίες πρόσληψης ανήλ.
πάλι μετά από αρκετό
δελτία
νελλαδικών εξετάσεω
χανογραφι
μήμα Αρχιτεκτ
ής Τοπίου
ΕΙ Αν. Μ
δονίας
τη Δράμι
Οπως είναι γνωστό.
μήμα Αρχιτεκτο
ής Τοπίο
ρία χρόν
ιχε καταργη
με το σχεΑθη
της προηνούμενης κυβέρνησης
ζύγιο διαμο
υμμαζεμένο
τέσσερις κλάδο
Εμπόριο σχή
5), Εστίαση
000), Δρα
Δραμινή
ριμένο
ομαδικά αγωνί
κινα) μετάλλια
τμήμα
στη Δράμα
ζουν αύξηση της ζήτηση
σης, ότι είχε
οιηθεί η
ίχεβγ
θέσεις εργασί
χανογραφικό δελτίο
πανελλαδικών.
Υπήρχαν αθλητέ
δηλαδή
μην δέχ
κλείσει.
ρειάζ
λόγω τη
ρταστικής περιόδου
Νέα ρύθμιση για τα χρέη
Δωρεά σύγχρονου μόνιτορ
έφορος
ρογιά
στα ταμεία και αλλαγές
στις εισφορές EOKA
ελέγχου ζωτικών οργάνων
ληξιπρόθεσμες
στο Νοσοκομείο Δράμας
υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσο
τρόπουλος, ο οποίος
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου.
ρόπουλο,η ηγεσία
Με χρηματα που συγκεντρώθηκαν από συναυλία της ΔΕΚΠΟΤΑ
τους δανειστές προκειμένου να δοθεί
όσους οφείλουν ασφαλιστικές
ρογιαννης Χρυσοβαλαντης Ασημέ
αποκτήσουν ασφαλισTκή ενη
ερα- Της
καταβάλουν τοuλάκπον
αλαντης Ασημένιο
μόνπορελέγ.
Παράλληλα, ανακοίνωσε στη Διοίκηση
ραγματ
αλαντης Ασημένιο
Β.Ε.Α. ότι αναζητείτα λύση
όσους ασφαλιαλης Δη
βλήθηκαν
βάση το εισόδημά
Δράστην σημερινή πραγματικό- μας.
Στην τελετή
ής Ασφ
εEετάζεται
όλαος Λιάτση
βαρύνσεις, έως ότου
αμηλότερες
ντής τη
ρουργικής
ρολογικές κής
έστης
άρχουν λάθη
Δράμας
ική ανακοίνωση
ντίνος Μπλούχος, ο Ιατρός
δης Γώργος
iοτεuκού Επιμελητη
ξανδρ
νούς πολίτες
λούδα
τρόπουλος, στη
Πρόδρομος
ντής τη
ονειρουπ
ou&στης ΠαρΦορέα Κοινωνικής Ασφάλιση
ωνίας της
Υπεύθυνη Πωλήσεων
ιρείας
σφαλιστικές
δακιδου Δαναη
ευχθούν νέες περικοπέ
"Πρέπει να σmpoθεί
κή ασφάλιση με
Τα οφέλη από
ροtχο
δρομές
στήλες
4χ200 ελεύθερο οι Κα
Χρυσό μετάλλιο
φουν καλύτερα εισπρακτικά
τις ανασκαφές
οικονομικών συναλλαγών
άθμισης, έλαβε στις ημέδραμινή γη, στη
υδίδης, Ηρόδοτος, Αισχύλος)
do, παρά
θα γίν
8ης, Καλοuδης
ρίς άλλες
ς Δημητρης, Mau
ι φτάσαμε αναμοiΒ
στη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, ηοποία σμί
είναι ανάγκ
εκτή mp
είναι πλέον
νήσω από τη δημιουργία ενός
αποστάσεις, εξασφάλι
κού πόλου
ισσότερο
άλη ανά
ργε μια
Δερβεντλη
μικρή ζεστη
γός Κοινωνικής Ασφάλισης.
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα