Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Παιχνίδι σε αποκριάτικο
κλίμα και ήχο
εκίνησαν οι αιτήσεις
Νέος διοικητής
Onψάχνεις είνα εδώ
στην ΠΥ Σπάρτης
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
για τις Πανελλαδικ
στη Σπάρτη σελ. 8
στις σελίδες 12613
Εξετάσεις σελ. 7
σελ. 7
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 22 Φεβρ
ρίου 2017 Έτος 21ο I Αριθμός 5099 ΙΤιμή φύλλου 0,50€IThλ 2731081 253 Fax: 2731031250 o [email protected] οwww.lakonikos.gr
θεσμός ενός αιώνα
«Πράσινο» από
το ΠΣ Πελ/σου
για την επέκταση
το Καρναβάλι Κροκεών!
της Λυκούργου
Εγκρίθηκε από το Περιφε
ρειακό Συμβούλιο Πελοπο
οβολή πρό
Όλα έτοιμα για τη μεγάλη παρέλαση την Κυριακή της Αποκριάς
για χρηματοδότηση από το
ΠΕΠ Πελοποννήσου 20142020 του έργου «Παραλλαγή
της Επαρχιακής οδού στο
τμήμα
Πλατάνα
Σκούρα'
υπολογισμού 6.824.534,50 με
ΦΠΑ. Πρόκειται για την επε
κταση της οδού Λυκούργου
ένα αναπτυξιακό έργο, που
όπως δήλωσαν τόσο ο περι
φερειάρχης Π.Τατούλης, όσο
Και η αντιπεριφερειάρχης Αδ.
Τζανετέα, θα έχει άμ
σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο
Λεύκτρο-Σπάρτη και την πα
ράκαμψη Σκούρα-Πυρί Χα
ρακτηρίζεται ως ένα έργο που
θα αποσυμφορήσει το οδικό
δίκτυο της Σπάρτης. διευκολύνοντας
καθημερινότητα
ς αλλά
θα συμβάλλει στην ασφαλή
και ταχεία πρόσβαση από κα
προς την υπόλοιπη Λακωνία
Αξίζει να σημειωθεί ότι
έργο, που είναιήδη δημοπρα
τημένο, ήταν ενταγμένο στο
προηγούμενο πρόγραμμα.
Μαγνητίζει και φέτος τα... απο- Αποκριάς 26/2 και ώρα 430' μμ
Κωνικό Τύπο» Πρόεδρος του
Πολιτική επικαιρότητα να κατέ
όμως δεν προχώρησε. Τώρα,
εξέχουσα θέση στις επιλο
όμως οι συνθήκες έχουν
κριάτικα βλέμματα το περίφημο Το
καρναβάλι μας είναι ένα Συλλόγου Φιλων Καρνάβαλου
Καρναβάλι Κροκεών, οι εκδn
δώρο Πολιτισμού, είναι το μα- Κροκεών, κ. Ελένη Μανόκου γες των καρναβαλιστών. Είναι
ωριμάσει και υπάρχει Βουκροβιότερο στη Λακωνία, και πρόσθεσε: «Συμμετέχουν οι ένα ανατρεπτικό καρναβάλι στο
λώσεις του οποίου ξεκίνησαν
δεδομένες πρ
την Τσικνοπέμπτη 16/2 και θα
καθώς συμπληρώνει έναν πάντες, από μωρά μέχρι οπο
οποίο δεν υπάρχει λογοκρισία
Σύμφωνα
βουλίες.
κορυφωθούν με τη μεγάλη
αιώνα διεξαγωγής Με οργανω
αδήποτε ηλικία ανθρώπων»
Ελάτε και θα σας μείνει αξέχαπληροφορίες του «Λακωνι
ρέλασ
που θα πραγματοπο
μένη μορφή, ωστόσο, κλείνει το
Τα θέματα του Καρναβαλιού στο» σημείωσε nΚΜανάκου.
κού Τύπου
οι διαδικασίες
nθείτην τελευταία Κυριακής της 56ο έτος του» ανέφερε στο ελα- Κροκεών είναι σατιρικά, με την
συνέχεια
σελ 9
για την έναρξη του έργου ανα
μένεται να έχουν ταχεία εξέ
Δύο άτομα πίσω από μπαράζ
και εκτιμάται ότι ίσως
πέσουν κα
μέχρι τον Απρίλιο
οι σχετικές υπογραφές. Σε
διαρρήξεων-κλοπών στη Σπάρτη
επικοινωνία που είχε ο
κωνικός Τύπος» με την αντι
ριφερειάρχη Λακωνίας.
κ. Τζανετέα αποκάλυψε ό
Εξιχνίασε 10 υποθέσεις το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης
Πρόθεση είναι δημιουργία
Ο φόβος και ο τρόμος Κατο
στήματα, γραφεία και οχήματα
ψυχαγωγικού πάρκου Πλητης Σπάρτης
που σημειώθηκαν το προηγο
αν γίνει το
σίovτης γέφυρας που θα συντελευταίο διάστημα, άγνωστοι
μενο διάστημα στη Σπάρτη
δέσει
απόληξη
διαρρήκτες
Σπάρτη
Για τις υποθέσεις αυτές, συ
ούργου με
την ΕΠΟ Σndρ
ωστόσο Αστυνομία έφτασε
ελήφθ
το απόγευμ
της-Γερακίου
Τετάρτης (20/2), στη Σπάρτη
στα ιχνη των δραστών. Συγκ
κριμένα, εξιχνιά
υστερα
από α
νομικούς του Τμήμ
από μεθοδική έρευνα του Τμή
τος Ασφαλείας, δύο Ελληνες
μία Οι Δασικοί Χάρτες
ματος Ασφαλείας Σπάρτης.
ένας 35χρονος
δέκα περιπτώσεις κλοπών κα
33χρονη.
ου Πώργου Ανωγειάτη
συνέχεια σελ. 9
αποπειρών κλοπής σε κατα
σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα