Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Καταστροφικό το Grexlt για Ελλαδα, λένε 14 οικονομολογοl
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τετάρτη 22/02/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Οι απαιτήσεις των δανειστών
24 χρόνια
To deja vu της ελληνικής Κρίσης
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Η κόντρα με το ΔΝΤ και τα περιθώρια
Πώς τάζουν εύκολη πρόσβαση στα προγράμματα έναντι αμοιβής
Καταγγελίες
Το παιχνίδι των επmiιων
Σιαπρηumρί με τα κονδύλια του ΕΣΠΑ
ΤmγήλήγΤmTTI. Πώς τάζουν εύκολη πρόσβαση στα προγράμματα έναντι
αμοιβής Πληθαίνουν ο
καταγγελίες.
Κής ΕΚΠΟΜΟις Ποιες μεθόδους χρησιμοποιούν. Από πού μπορούν να
αντλούν πληροφόρηση οι επιχερηματίες, χαρακτηριστκά παραδείγματα.
Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ δεν μOr
Μάρτιν Σουλτς: Επικίνδυνη φλυαρία
ρόζουν λεφτά δώ πόσο αναγκη
αλλά αποτελούν χρηματοδοτικό
To Gr exit
εργαλείο για την
σχυση της
χορος, Am πρέπει αντιληφθούν Έλληνες ώστε
«Σε αυτοίς τους καιρούς, της παγκόσμιας
δοσκοπούν πουλώντας ελπίδες σε μο κατά της άλλης διαπράπει αμόρτημα
ως προς ανησυMας, ενα ιδιαίτερα σημαντικό να παρα
υπο μίoστους ή οπελπισμένους
έρχεται προς αιΤηση συνεχώς το θέμα της εξό- Ευρώπη στην οποiα α μικροί και οι
επι ερηματiες και πολίτες όπ μπορδου της Ελλάδος από την ευρωζώνη. Πρέπε να συζητοίνωςiσος πpος
επσης η καλύτε
αντιταχθούμε απ
κατά εκείνων οι
ρη προστασία να πς θέσεις εργασας στη Γεροποία δcoυν την Ευρώπη.
ρόσθεσε ο υποψηρος καγκελάριος του
τικών προγραμμάτων
αυτό και η πρό- μανία»,
οφστη φλυαρία για το Great ενα επι
Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας
επε ο Μάρτιν Σουλτς στο Γερμανικό Πρακτορao SPD).
γερμανό
υργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σάμπλε
Λιαργκόβας
κότερη
Γραφείο
sγοwό
λογισμού
οδηγή
τους θεσμούς,
ραμετρο
θα δημιουργηθ
της Βουλής,
διακή απόσυρση
ΑνηφορlΚός
γητής Παναγιώτης
ην ολοκλήρ
pital
μεγάλες θυσίες
λαργκόβας.
η Ελλάδ
&ολόγηση
Προσθέτει
ο δρόμος
ράλληλ
διώξει έξοδ
ρίζονται μ
σχυση
Ρουμελιώτης
της Χώρας
αγορές
Τα λάθη του ΔΝΤαύξησαν
ής Αναφερόμενος δε
κή πολιτική γραμμ
ην Ελλάδα
χαλάρ
στις καθ
Ταυτόχρονα, ωστόΚαι μετά
τιςχρηματοδοτικές ανάγκες
σημαίν
ΕΚΤ, θα
πως με
δρόμος θα
ή φθηνότερη
d στις δ
ολοκλήρωση
της Ελλάδα
άνετη χρηματοδόΤαγματεύσει
ης β αξολόγησης
ρίΚος.
την αξολόγηση
εφαλή
Λιαργκόβας στελ
ηση της