Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ν εργασιOV της Βιομηχανίας
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .ΤΦ.:1.00Ε Α.Φ. 4898 Τετάρτη 22.02.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Ελέγχους στην
Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Παττάς σε ΕΙΤΗΣΕΕ
έξοδο των
Μαύρη προπαγάνδα οι
Αδειοδότηση θα γίνει
ΚΤΕΟ ζητούν
φωτογραφικές προσλήψεις
χαι τίμημα θα πάgsει
οι εισαγωγείς
Το παράδειγμα της
έλεγχο
ΚΤΕΟ μεταφέρ
Σύνδεσμος
2ο νωση
Euσoryωγέων Αντιπροσώπω
Οπως επισήμων
βεβαίω
Οδικών Μεταφορών της
Κύπρου όπτς προηγούμε
στο κόστος χρήηςαπomου
ημέρες αφοugeθηxΕ η άδ
ργίας
3 ΚΤΕΟ
ητιxά
με σοβαρά ελαττώματα
Η Κύπρος δ
λαμπρό
ΚΤΕΟ καταστούν
στη χώρα μας
Οριακή αύξηση Κακή συμβουλή για Αθήνα
του ελληνικού
να φυγει απο το ευρω
στόλου
Ελληνες
τις συντάξεις από ποτέ»
πάντα, αλλά υπό
πρόσθ
Γερμανός πολιπερισσότερες τιxος
μεταgguθμίσεις στον προπτολο- Ο Γερμανός πολιτικός έxgουσε,
γιφud, αγορά εργασίας
συντάξεις από ποτέ»
τούνται νέα
γράμμισε ο επίτροπος
ή συμβουλή προς
βγάλουμε
Θα ήταν
«Πρέπει
Η Ελληνική Στατιστική
Ελλάδα
μανwάγι αλά
αντιληφθφίrγει από
νώνει ότι η δύναμη
Eugωgώνη. Καμία τράπetα στον ούμε μπορούμε
να grάμε,
ήολική χωρητικότητα
Οι Ελληνες οδηγοί πληρώνουν 459 ευρώ
μήνα για β
κόσμο δεν θα έδ
όπως λχ. ακόμα περισσότερ
Ελληνικού Εμποgwoύ Στό.
Ελληνες χρήματα, εάν δεν βρ
οιχονομίες, επιπλέον περιο οπές tίνη
ρώ για d
με την Ελλάδα
(πλοία 100 ΚΟΧ
χόταν πίσω η
στις συντάξεις, διότι
waιβότερη χώρα μεταξύ 24 χωρών της Ευράστης ως
ται η 7η
χωρών (ης Ε.Ε). Δεν πιστεύω grτήματα θα έχουμε φτάσε
προς το κόστος χρήσης
νήτου,σύμφωνα με έρευνα της
Δε κέμβριο 2016.
Great», είπε
πολύ γρήγορα
LcascPla
βρίσκονται πολλοί στην Ελλάδα
Ειδικότερα, σύμφωνα μ
Χριστιανοδημοκράτης (CDU)
όρια της qτάχιαςo
Στην 7η θέση ανάμεσα πληρώνουν 459 ευρώ
ρ Ετινγκερ, Επίτροπος
Σε ερώτημα της γερμανικής
24 χώρες της τον μήνα για βενζίνη
Αρχής, η δύναμη
Huffington Post σχετικά με
κού Εμπορικού Στόλου
423 ευρώ για diese
προυπολογισμό
αυξανόμενη
τελευταίο μή
ανθρώπινος πόρους
πολιτών κατά λιτότητας,
ται η Ελλάδα ως προς όπως προκύπτει από
σημείωσε οριακή αύξηση
στην γερμανική
σύγκριση με
ημερινά πείθουμε περισσότεροτο κόστος χρήσης αυτο- πρόσφατη έρευνα της
Huffington Post
Δύναμη
ντίστοιχη
Ελληνες
ως πολίτες ότι η αλλαγή
τους LeasePlan
μβρίου 2015
πάντα, αλλά υπό
τον δομών και οι ωονομίες υπήρmpησαν τα Ελληνες οδηγούς να
μείωσης 1,3%
ξαν με
ρισσότερ
ίστοιχη
μετouggυθμισeeις στον προίπο. σκληρές, αλλά τα αποτελέσματα
2015 προς
λογισμό, αγορά εργασίας
2014.