Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
olympiob
Ετος 42ο Αρ. Φύλλου 10030
Τιμή Φύλλου 0,75 Ευρώ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΟΥ 2017
Εργαζόμενοι στα ταμεία: Απόλυτο χάος στον ΕΦΚΑ
Δεν μας έμεινε
καμιά ελπίδα;
ΕEΜΕΙΝΑΝ ΑΠΟ
του Πάννη Κορομήλη
ΧΑΡΤΙ-ΒΕΝΖΙΝΗ
Hοικονομία της χώρας μας,
η χώρα
μας η ίδι
χαροπαλεύει
ένα βορβορώδες
τέλμα. Σε
μότητα, εξαθλίωση, αδιέξοδ
Χωρίς ίχνος ανάπτυξης, προόδο
δοξίας,
Προβλήματα στα όρια του τραγελαφικού
λληλότερη λέξη να είναι όχι
σως η
κής στασιμότητας
λλά κάτι ακόμα χειρότερο: μ
«μαύρη
δροστρόβλος, μ
ρουφητρα, μ
βρομόνερ
μας πwει
Και οι κυβερνώντες αντί
τις όποιες δυνάμες δαoέ
σχυθεί με
έρχεται σύντομ
ην Κατερί
κάθε τρόπο η ανάπτυξη, η καλώς
ρόοδος, η έξοδος
ξέφωτο, μας
EUROGROUP:
ο βαθιά στη ρουmτρα με αποτελέσματα
αντιστάσεις μας
Ποια είναι τα νέα
ποδυναμώνουν
τρόπο- ασχέτως
σκόπιμα ή από
νότητa- ώστε
μέτρα που βάφτισαν
μεταρρυθμίσεις
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΓΜΑΤΑ
Μειώσεις έως και 35%
ΚΑΙ ΘΑΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 2019
στις συντάξεις
επίπεδο όπως
Μαξ μου, θα γραφτεί τελικά
φωνία
ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΦΕΡΝΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
φόρους τις ανατροπές στις συντάξεις
στούν από φέτος
θα ισχύσουν μετά τη λήξη της
Σε νέε
συντάξεων έως
5% για
θητείας
όρια συνταξούχους
λαμβάνουν
Ηκυβέρνηση αποδx
Τώρα τη ύνταξή τους) θα οδηγή
φωνία κυβέρνπρόσθετα μετρα
019, πέραν
ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΑΝΝΕΚΡΟΥΣ!
ταδιατή κατάργη
ηα ολόγηση. Αθή
Βρυξέλλες επιλέγουν να μιλάνε
θμίσεις» αντί να «μέ
κής δα φοράς. Ηπερκοπή θα γίνει σταδιακά από
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥ
2020 έως
θα θγε
thσυνταξούχων, χωρίς σε αυτό
ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΏΝ
620.000 αγρότες.
Μαξίμου υποστηρίζε πως
συνταξιού
νδυνεύουν
ατμώντα σε μόλις
Χάνουν σύνταξη
ωνία περιλαμβάνει τελικά
απαράβατο όρο
500.000,
ηνιαίες αποδοχές από 550 έως 700
ουν περισσό
από 30 χρόνια ασφάλιση
ληνική πλευρά ούτε ένα
Τονίζεται ότι η προσωπική διαφορά αφορά μόνο
ρη λιτότητα%
και περίθαλψη του ΟΑΕΕ
νταξιούχους.
Ενίσχυση του φωτισμού
ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ
Επίσκεψη του νέου
στην ΤΚ Αγίου Δημητρίου
Σε Toyo προσκρούου
την έρνησ
Οργανισμού,
παλλήλων
Γεν. Περιφερειακού
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ταχθεί
νόμο Κατσέλη
οποία ούτε ο ούτε πολύ τους
ιλούν ό
χάσουν τη σύνταξή
τις οφειλές
θα τους κόψουν τη σύνταξη
Αστικού Διευθυντή
τους, τις ρυθμίσες οφελών, τη
περίθαλψη και θα
ολιστική
Σην ενίσχυ
υτκή τους περίθαλψη
πρόσφατο κρούσμ
συντήρηση
Κεντρικής Μακεδονίας
Ο ΟΑΕΕ αδιαφορεί
προσωρινές αποφάσεις
ΟΑΕΕ Καλιθέας όταν πολίτης
ληρώσε τη
Ειρηνοδικείων
δανειολήπτες
χαμηλή δόση
άρισε το δικαστήριο
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
αυθαίρε
ένους ελεύθερους
υπαλλήλων, οι οποί
είπαν: «Εδώ
ποθέτηση
Ματίες στερώντας τους το δικαίωμα σύνταξης
σχύει ο νόμος
όχι ονόμοςΚατσέλη».
χρήση σύ
αλψης Περισσό
από 75.000 ελεύθ
κίνδυνοι
προστατευόμενος»
όσες συναντού
δανειολήπτης είναι οι εξής:
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
καθημερrνέ
εργασίες
«Μοριακή Ιατρική. Η ιατρική του 21ου αιώνα»
ματος Ηλαπρομ
ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ
κής Υπηρεσίας
ακόμη πολύ ενδιαφέ
εκδήλωση
Σχολής Γ
το Πανεπιστή
ρνης.
Κατερίνης
Εθιμοτυπική
ψη στην ΑντπτεριφερεάρχηΠερίας
γνοντα με βάση
ρας.Ομλητή
διακεκριμένος επιστήμονας, κατε
Σοφία Μαυρίδου
ποίησε χθες ο νέος
τρκές μελέτες
της απόδοσης
καταγωγή, κ. Θανάσης Παπαβασιλείου,
Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντή ςΚεντρ+
ποιότητας
μού, Παράληλα, η εξο κονόμηση
Καθηγητής
έας της Ιατρκής
κής Μακεδονίας, Ταξίαρχος, κ. Αθανάσιος Μαντζούκης,
ενέργειας &πόρων
D, Phd
έμα της ομώας
ήταν «Μοριακή
έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Περίας.
εντεταλμένος σύμβουλος της
κή. Η ιατρική
άρχης Πιερίας
να άρη για τη
τονικής Υπηρεσίας Κώστας Τσουκάνης.
κατάμεστη αθ
καθηγητής
ία δύναμη
αντικατάσταση και τοποθέτη
μβολή της
ονικό τρόπο
σύνολο της Τοπικής κανότηταςAfου
παραγωγική θητεία. Αωστε, εξήρε
Δημητρί
ίται προς
πουδdo-όπως
λεσματικότη
θυνότ
άπτονται τους μοριακού
ύγχρονό τους
δασμό,
&ασφαλίζουν
ες, έρευνες έχουν ιδιο
κοινού Εγκλήματος, διαξαρετκή απόδοση
οπτική άνεση
ξαίρετος ομιλητή
ικανό χρονικό διάστημα θα οδηγή
τήρηση ενός περβάλοντοςασφάλααςκαι εξυπηρέτηση
δοφόρα κα αισιόδοξα και κrνούνταν
ση σοβαρών ασθενει
θεαματικά
της περιοχής.
2 Μriωση της καθημερινότητας κατά
της κατερίδου εξέ
τις ευχαριστίε
ρνης,
στημα ό,
ότι προσβλέπε
Στην Πιερία οι πρόξενοι Κύπρου, Τσεχίας
ργασίας προς όφελος
τής αυτής
κοινόχρηστων ρων, στο σύνολο του Δήμου.
πολιτών, τονίζοντας ότ ηΠε
κακή Ενό
ump- Φινλανδίας, Καναδά, Ιορδανίας, Λουξεμβούργου
ρας θα ναι αρωγός
σιακό έργο για τη διατήρηση της ασφάλειας
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
νέος Γενικός Πε
λευρά
ποιότητα MINI τιμές
Αστυνομικός Διευθυντής Κεντρxή
Ρουμανίας
άρχη Παρίας για τη συνάντηση
ρστησετηνAnπε
διαβετη συνεργασία
βαίωσε ό
δο σθένος
πληρότητα θα
εξακολουθε
κό σύνολο ως θε
τοφύλακας της τάξη
ότητας.
ΦΥΤΩΡΙΟ
βρέθηκαν
Πιερία οι πράξε
καρποφόρων
ύπρος Τσεία,
Λουξεμβούργο,
Ακτινίδια μεριστώματα
προτάθηκε
Καρυδιές εμβολιασμένες
γεύμα εργασία
Καστανιές
ρούσε κυρίως
φουντουκιές
τις προοπτικές
νές ποηθε
2.19€
Πιστοποιημένα
δο, τις
λωμάτης θα παρουσιάσει
ποτελέσματα της
θεσμού,
ανάπτυξης της
ΥΠΕΥΘ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ
τέλος της συνάντησης ο πρόεδρος
του οργα
ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Πασχαλούδης
διεξοδική συζητ
κής Δημοκρατίας
πίτμη πρόξενο
Τσ50ας Marga
Μανδρτη
ράντα χρόνων
ΤΗΛ. 6977151655
Φεστιβάλ Ολύμπου
στιβάλ Ολύμπου.