Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Βέβαιες μόνο οι περικοπές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Αρ. φύλλου 29470 Ιδρυτής Γ. Α. Βλάχος
Ετος 08ο
29.817 θέσεις
Βέβαιες μόνοοι περικοπές
Η Αγκυρα
Χάθηκαν
ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
hτό πραποθέσεις οι ελαφρύνσεις, αβεβαιότητα γaxρέος κα ποσοτική χαλάρωση.
εργασιας
Κόντεψε
τον Ιανουάριο
κόστος, αλλά θα
εφαρμοστούν μόνο
βαθμό θεσμούς. Ωστόσο, σύμφωνα
να TIατnσεl
βαλλόμενων συντάξεων, σε κάθε περtπωσn,ακόμη
θα διαμορφωθεί μεταξύ 6.000
επτιnκάνετα οστάGγο πρωτογενές ονάσματοs Σε περtπτώσn υστέρησns,α ελαφρύ 6600 ευρώ από 8.636 ευρώ
άγαμο. Στις
aματάει
πλεόνασμα 35%
9, προβλέπει
ανάλογα. Ουσιαστικά
ροσωπιαs διαφοράς
την «ΚΟΚ KIVn
εργ1ας
κατ αρχήν
βέρνηση αποδέχθηκε
θα οδηγήσει
τάξης
ο Eurogroup
Δευτέρα
γραμμή»
κυβέρνηση, ορίου
συντάξεων πρέπε
ρναμ βάνονται
μέτρα περικοπών, θα
γίνει ανεξαρτή
επιτευξ
mστωτέsτα μέτρα ελόepυνσns
αγορά εργασία
πληροφοριακού συστήοθετ θούν
προσπάθε
Cλυν- μxών στόχων. Το ακριβές ώos
τρέψουν
ένταξη
ν εuaστε πάντα ανεmΚοί
περιοριστεί το πολιτικό θα
ποσοτικής
περισσότερες από προσMψειs.
μεγαλύτερη απώλεια
ιδοποιεί ότι
Ο Τραμπ στο μουσείο αφροαμερικανικής κουλτούρας
θέσεων εργασίας
ρού εντός
λευταία 15 χρόνια
χωρικών υδάτων
περασμένη Πααφορά κυρίως προσωπικό
Φαρμακονήσι, έφθασε
προσληφθεί
πολύ κοντά
Πέραν αυτού όμas.
ανατραπεin τάση μείωσns
έστειλε ουπουργόsΕξωτερικώνNtκοs
ανεργία (οι εγγεγραμμένοιάνεργοι
Κοτζάs μέσω συνέντευEns
ξήθηκανxατά 1733 άτομα, καθas
εκπομπή αIστοptε
ΣΚΑ. Ο
Κοταάs μίλησε
σχόλησης, αφού
διεθνούς
προσλήψεων ήτ
τροπής εργασίας.
ότι δε
κτxob. Υπογράμμισε
διεθνές περιβάλον
ΣΗΜΕΡΑ
διαθέτ
Παράληλα, από
πλευρά
λιμενικού Σώματος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
ΓΕΕΘΑ διαψεύδ
πληροφορία
Η Chipita κοντά σε
πονναas χώρας, σύμφωνα
συμφωνία στην Ινδία
Ακτοφυλακής πλησίασε σε απόσταση
μόλις δύο με
πό τα μια,
κλnσn από ελλnνιxάσκάφn. Σελ.5
Παρασκήνιο
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΗΠΟΕΔΗΝ
με Φίλη
700 καθαιρέσεις στελεών
και Καμμένο
σε δημόσια νοσοκομεία
τικές παράτυπες καθαιρέσει
αντικαταστάσεις πράσταμέ
τήματα προκάλεσε
Ρεπουμπλικανούς
άναλντΤpαμπ να διορίσει σίμβουλoΕθνικής Ασφαλείας
Ομοσπονδία Εργαζομέ
οπαδό της σκληρής
νοβουλευτικούελέpκou
wεupoxειρουργόΜπεν Κάρσον,τον οποο
Οικισμού
ής Ανάπτυξης.
πρώnνυπουργό
γό Αμ
Αγγελος Συρίγος: Δικάζει
Οι εργοδότες Εξωδικαστικός συμβιβασμός για χρέη
εξοπλιστικά προγράμ
ακολουθεί.
αντιδρούν
wεπιστημiου, ΑνγελοΣυρνο. Σύμφω
θα αφορά
20.000 ευρ
λη πρόθεσμα έως
σε UTτοσΧεσn.
άτεςμεxpέn ά
δόθηκε χθες
δημόσια δ
ξπρό- βούλευση,
του Σουλτς
θεσμα έas τοτέλοs
θα εμπλακούν
ατεθειακόμm
μαύρη τη ζωή».
δυναώσπαναρυθμίσουν
οφειλής. Εξαιρούνται ωστόσο,
διαδικασία
χρέη από ΦΠΑ και άλους παρα- του εξωδικαστικού συμββασμ
ύπαρξή
ha πολ
Ταλαιπωρία αύρ
δικαστικού συμβιβασμού. ΣύμφUνα κρατούμενους φόρους. Επισns, σ
από διαβααπεργίες, αipιoΠέμπτη, Τετάρτη1/3
οικονομίας νομοσχέδ
περιλαμβάνεται διά- λευση
θεσμούς.
αρασκευή 3/3
Εργοδοτικές
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ζόμενα σε μετρό.
μανία εξέφρασαν χθεsδυσορέ
Ο Γιλντιρίμ ως Γκρίζος Λύκος στην τουρκική Εθνοσυνέλευση
Μεθοδεύσεις
ντιστρέψεικάποιεs
Γκρίζων λύκων
χρεοκοπίας
σχημάτισε χθες
μίσεις(Ατζέντα 2010
Είναι νόμιμες»:
τοupκικήΕθνοσυνέλει
Τμήμα
λάθη, εί
μόνο δεν μειώνεται
Γλντpiμ. αοιεθνικιστές
τήριο συνδικααλλά.. εcτοξεύε
αδεkρα μας μού
ρucάxρόνια έγινε μdαμεγάλη προσπάθεια εξορθολογισμού τω ΑΕΙ
ρήσουμε», ανέφε2010
έμεινε nμπελήs. Τώρα
για' ό
σει πίσω
χρόνο θέ
NK ρχος»: Σε κλιμα γιορτής
οποία poττούνελnστοι
βουλευτές
πραγματοποιηθεί αupι
ms ργοδοτικής οργάνωσης
ότιn νέα κυβέρνηά κάλεσε
Σουλτς, εφόσον
μεθοδεύσει
τές οι μεθ
ψειεδώ
λύτερη κατανόηση αποθέμα
δεύσεs
έκδοσης του κληρικοioετοιλά
αμείωτο ρυθμό
Αγκελα Μέρκελ.
ΣΧΟΛΙΟ Τ
mσμού Ιδρυμα Σταupος Νωρας
Από την αγωνία στην ομορφιά
Κάποτε θα συνεννοηθούμε
Κα άλλες σχολές
τους σοβαρούς και μΕτρο- βέβαια, να απλώσουν το χέρι πpοςτην
ακαδημαϊκής και αναπτυξιακής
Νέος αEuματική
ίας Κώστας Γαβρόγλου,
Toinραςwo ξορκίσει
βουλευτής
Σάμο Δημήέξω τοξέρουνΚαλi,
έπρεπε, δηλαδή,
βαστάκης μιλάει
επιστημο Αησiου.
κουρασμένοι, ίσως
Σήμερα πληρώνουμε
βειτι συμβανει
απελπισμένοι καταλαβαiνουν
μεγάλα κόμματα
Κυβέλn Καστοριάδη
ζητήματα, ετσοπ-τσmbενεναι λύση στο πρόβλημα
αναδιαρθρωθεiπλήρως
χώρας. Πόσον
αγελάδων είτε
μόσιοςτομέος και (β)
αλλάξει
Οπως πάμε,
ΚολαμπαMκη, παρουσιάζει
επειγόντως παραγάγει
επόμενη κυβέρνηση
νατο τίτλος
Κυβέλnkαστορι
τολμούν αομολογήαδιέξοδο, έχοντας
ζωγράφος δημιουργεί
Ευριπίδης
διορθωθούν ταθεμελώδn
Πανελλαδικές ΤnvΤετάρτη7
KEiμενα χρειάζεται να κόψουν τον ομφάλιο
Αυτή μπορεί θούμε
τηνύστατη στrγμή.
ξένο έμαθαν το μάθημά
αδίδει τρυφερότητα
ιδεολογικές εμμονές
λόγηση, θαβρεθε μπροστά
τέλοςxειρουργουν
λαδικέςEξε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα