Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Με πvπρωτη μονάδα διαχείρισης
Για την επανειλημμένη δέσμευmκεφαλής του ομίλου Mitsis
απορριμμάτων στην Ελλάδο μέσω
ση της Eurobank γιαχρηματο.
Hotels Σταυρος Μήτσης, μεταλαμπά.
ΖΔΙΤ, ολοκληρώθηκε ένα έργο προδοτήσεις εmειρηματκών σχεδευσε στους επίδοξους αυριανούς
υπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, ανέφεδίων με καλές προormκές
συναδέλφους του, τις γνώσεις και τις
αναφέρθηκε ο δισ. της Τράπερεουφυπ. Οικονομίας και Ανάπτυεμπειρίες του από τον χώρο των του.
ξης Στέργιος Πιτσιόρλας,
o Σελ. 6
ριστικών επιχειρήσεων.
Σελ. 7
ο Σελ. 8
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 ο Αριθμός φύλλου 844 0,50 ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΕΠΏΔΥΝΑ ΜΕΤΡΑ
Οι δανειστές επιστρέφουν
τα αδιέξοδα παραμένουν
Κερδίζει χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ
Πότε κλείνει
mea γνω με αφορολόγητο
ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΓΩΝΙΑΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αυστηρή προειδοποίηση ,αλλά και
το 1ο «Βραβείο Καλύτερης Εταιρείας Δημοolouu στα "Enύστατη εκκληση αγωνίας για τις ανεπανορθωτες συνέπειες βάρος
των Ελλήνων ασθενώ
που επιφέ
Media AE
απέδειξε στην πράξη τον
ρουν τα enικEdμενα μέτρα του
Τρίτη ημέρα ανόδου, παρά την
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα πηςηEY
Υπουργείου Υγείας, απηύθυνε ο
αβεβαιότητα λόγω Eurogroup
ΔΑΠ με τον
Κωνσταντίνο
ΣΦΕΕ, με τον Πρόεδρο Πασχάλη
Σελ. 2
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
RETAIL OF THE YEAR
Ο Ομιλος FF Group με συνέπεια
Ευχαριστουμε τον πολύ σημαντι
ΚΟ θεσμοTης Direction Ολα
του Κέντρου Υποδοχής και Αλλη
τα Τα χρόνια μ συνέπεια και συνελεγγύης, καθώς και Το Κόμβου ΑΛ
χεια αναδεικνύει Τις καλές πρακτι
ληλοβοήθειας του Δήμου Αθηναί
κές στολανεμπόριο", ανέφερε ,me
ωνw δήλωσε η Μαρίζα Κουτσολούραλαμβάνοντας τα βραβεία ο Δι
Τσου του FF Group.
ευθυνών Σύμβουλος των Public
Χρήστος Καλογεράκης
Σελ. 10
τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr