Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 2
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ Τ 20
Οι ίδιες μέλη
Μετά από ομόφωνη απόφαση Μακεδονικός Φούφα
χώρες των δημοτικών συμβούλων
Ράμα.
Δόξα Δράμας 0-2
1925: Ενας οικονομικός
της Ε.Ε. είναι
Νέος επικεφαλής
και μέλη του ΔΝΤ
στην παράταξη
Το «καθάρισε
έφορος στη Δράμα
Πόλη και Ζωή
για ποια κόντρα μιλάνε
που θύμισε τον
στο πρώτο
Τι θέλουν από την Ελλάδα
Μιχάλης Μλεκάνης
ο λήσταρχο Παγκούλα
Ανοιχτή παραμένει η θέση
του υποψηφίου σαρανταπεντάλεπτο
Εμ. Δημητράκη
Μέρος 6
δημάρχου στην παράταξη
σελ.3
ελ. 3
σελ 8
σελ.7
Η Δράμα την 20ετία 1900-1920 από το αρχείο της ΔΕΚΠΟΤΑ
Έκθεση φωτογραφίας
Στα μέσα Μαρτίου
Ο πρώην φίλος
Επιστημονικό Συμπόσιο
για τον καρκίνο στη Δράμα
μου Μανόλης
για τη Δράμα του
από την Ελληνική Επιστημο
Ευάγγελου Χ Μαρινόπουλου
ταιρεία Δράμα ενάντ
παιδιά τής
ικής Μακεδονίας
ές τη
περασμένου αιώνα
περισσότερα ταqu
Eaάσει, θυμάμαι
είχαν
εξαιρετικά προσόντα
Η Ιστορικός Τέχνης Βίκυ Κωνσταντινίδου στον «Πρωινό Τύπο»
ιάφορους τομείς
δραστηριότητας
ανυπngeτη καλοσύνη. Ανacβεντοστάνιο
Ο «Πρωινός Τύπος», μίλη
παροχή χωρίς
πνευμα, η σεμνοτητα
ΚΗ εκτην ιστορι
oοδοκίααντιταρολης μού προκαλοίο
Δράμα
επιμελή
θαυμασμό. Τα παιδιά
σματα ταεφακόμα μέσασπνκαρδιά μου
ότι ήδη
είναι γέροι Όταν
σημερα
ικός Τέβλέπω τησίαστοδρόμο,
φωνάζω από
στη συνέχεια,
μακριά για να τους κεράσω καφέ
με φωτο
αισθανθώ εκείνη τηνφλικ
της ΔΕΚΠΟΤΑ
ΟΤΑ. Ση
Δήμου Δράμας.
αύρα πουεπέμπειη παρουσία
Δυσmpος οι άνθρωποι αυτοί
μενο της
Δράμα τις δεκ
Οι περισσότεροι προσπαθο
ωφελη
ενοδοχείο "κού
κάτι, περιμένουν να πάρουν το διπλάσιο
πολλαπλάσιο. Δεν
κακίζω διάπ ειναι
δών Ν. Δράμας
λλογος καρκ
ΔΕΚΠΟΤΑ
γασία με
στην φύση της πλειονότητας
Ελλην
Δράωφελιμιστική διάθεση για
άτομό
Στο Καλαμπάκι Δράμας
23 Φεβρουα
9 Μαρτίο
Κάηκε ζωντανός
παίρνουν απ'όλους,από
φίλους, πνκοινωνία,τοκρατος
της έκθεση
όταν άναψε φωτιά
την Πέμπτη
23 Φεβρουαρί
ψο πλάτους Αυτοί
είναι συνήθως πολύ φλαιm,
σε ξερα χορτα
ρικός Τέχνης
παθολογικά φιλόδοξο, φιλοχρήματοι
ας της καθημερινά
ς, ότ
ριτές AYαπούν μόνο
γκρίσεις με εικόνες
θερη είσοδ
αύση ξερ6χορτ
κάηκε ζωντανός. Ο 74άχρονος άνδρας.
Ο θεσμός του καρναβαλιού της Χωριστής
802-13-30)
κάψει ξερ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
άναψε φωτιά με εύφλεκτο υγρό.
Το καρναβάλι της Χωριστής σατιρίζει
αντιδράσει τυλxθηκε στις
ολάβε
φλόγες- εξετάζεται
ις θερμές μο
Χαριστίες
Και φέτος την επικαιροτητα
να με τη φωτιά
θηκε στις φλόγες.
οσηλευτικ
ιατρικό
προσωπικό της Ορθ
tcή Κλ
άλυψε με
Η πρόεδρος του Μουσικοχορευτικού ΣυλλογουΧωριστης, κα. Σοφία Τσιρακίδου
ιχε παραδ
wcή του Νοσοκομείου Δράμας
αι ο ζωγράφος Κώστας Ζαμπίδης που επιμελείται τα άρματα, μιλάνε στον «Π.Τ
φλόγες
κανεις
ξαιρετικές υπηρε
γκινητική φρο
τά τη
έβη πλήΧωρισ της, αναλαμ
μα της Πυροσβεστικής
σηλείας της συ γου
ες ημέρες
χρόνο την διοργάνωση, με την αμέμίας. Παρά τις
έληξε
Χωριστή Δρα
νότητας Δράμα
Δήμου ΔράΕιδικώς, θα
Προανά
οπκης Κοινότητας
στης. Ασφαλώς,
Διευθυντή της Ορθ
ρέλαση
δικής Κλινική
Δράμας, κ. Κοσμά Παπαγεωργίου,
Σύλληψη 34χρονου
ρώπινη προσέγγιση, την
για την
για αρχαιοκαπηλία
ρά Δευτέρα, μεταμφιέζοντ
ρναβάλι της
στης,
οτικό Σχο
κάθε χρό
διαφέρον
στη Δράμα
Τέλος τους συγχαίρω γι
εμάτο χρω
μονικές
υς γνώσεις γιατί
μεγάλο γλέντι
τρανό
μεγάλω
την πλήρη εμt
προς κάθε πάσχοντα.
τας συγΧωριστή
χρόνως
ματικού Συλλόγου χωριστη
ομείο μας
αράδοση
ΙΑΚΏΒΟΣΤKΛABAKHΣ
δραματικός
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ