Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Επιτροπή από το ΕΕθ για τις αθέμιτες πρακτικές τραπεζών στον χώρο των ασφαλειών
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τρίτη 21/02/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Ελληνική Στατιστική Αρχή
24 χρόνια
Μειώνεται το εργατικό δυναμικό,
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
αυξάνει η μερική απασχόληση
Βορείου Ελλάδος
Βελτιώνεται το εniπεδο εκπαιδευσης
Δυναμικό comeback των
Ισραηλινών
2011-2016
Ελληνες, Κύπριοι και Τούρκοι
Ενή «στυλοβάτες» της Θεσσαλονίκης
Σταθερή άνοδος των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία
της Θεσ/νίκης την περίοδο 2011-2016. Βασικοί
«αιμοδότες» οι Έλληνες και εντυπωσιακή άνοδος
Κυπρίων και Τούρκων. Δυναμικό comeback των Ισραηλινών
Alpha Finance: Στα €16,75 αυξάνει
ενώνε» επΒεβαiωσε η Θεσσα
την τιμή για την Motor Oil
λοMiη το 2016, καθώς κατάφε
ρε νο ενώσει Ελληνες Κύπριους
και Τούρκους επισκέπτες, οι
Σε αύξηση της τιμής-στόχου για την Motor
σαρμοσμένο EBITDA και πως στις προκλήσεις
στα 16,75 ευρώ ανά μετοχή
ό 15 ευρώ
θα πρεπε
ΚΟΜου, 2/3 των συνολικών
προηγουμένως, προχώρησε η Apha Fnance, περιλαμβάνονται η γρήγορη επίλυση των
διανυκτερεύσεων που προμ
σε έκθεση της για τις ελληνικές εταιρείες
της προς το Ιράν (δημοοχρεωσε
τοποιούνται στα ξενοδοχεία της διύλισης, ενώ διατηρεί αμετάβλητη την τιμή- αεύματα του Τύπου αναφέρουν πως η ετα
στόχο για τα ΕΛΠΕ στα 6,5 ευρώ, δίνοντας ρεία πρέπει να αποπληρώσει 410 εκατ. ευρώ
πόλης,
Τις δυο
το διάστημα 2017-2018), καθώς και η πρόογια
εταιρείες σύσταση
outperform Για τα Ελληνικά Πετρέλαια, η δος στο θέμα της ιδιω
οποίησης του
Του ΒΕΠ
χρηματιστηριακή αναφέρει πως η εταιρεία
ΔΕΣΦΑ.
πέρασε το όριο των 0,7 δις ευρώ στα προ
εργαλεία της ΕΕ
Γ' Τμήμ
Αθήνα
ΣτΕ με βάση
ρόσληψ
Ανωτάτου Ακυρωτστριών μ
μικές κού Δικαστηρί
Η πρώτη
ζήτημα
μβάσεις εργασίας
ρθουν
γκριση
διαδικασια της
δοσης
ς δίκης
ξης γ
3900/2010
Το who is who
Υγείας νομ
Παραίτηση
4430/2016
μΚές συμβάσει
άρθρ- εργασίας ιδιω
νάγκες εστίασης
ΑΠ Ταμβακάκη από το Δ.Σ.
εργασίας,
μοθετικό πλα
σίτιση
4430/2016
μετά χρό
24 μηνών
της Πειραιώς
ΣΤΕ εx
Τώρα, δύ
κατ εφαρμογ
Ευαγγελισμός.
μπλοκάρει τους δ
με έδρα την
ρθρου 63