Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -ΤΟ:1.00Ε Α.Φ. 4897 Τρίτη 21.02.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Στο 6,84%
Σταθάκης
Παπαδημητρίου
Υποστηρίζουμε το δημόσιο
θα περιμένουμε
οι ίδιες
χαρακτήρα της ΛΑΡΚΟ
τις δwaστwές εξελίξεις
μετοχές στην
Η ΕΧΑΕ
7.2.2017
προέβη αγορά 15.000
ιδίων μετοχών, με μέση τιμή
RTήσης €4,60
ά μετοχή
αξία.
αλλαγών
669.019.08.
χαχρηματοδοτιχές παρεμβάσεις
μέλους
Χρηματιστήριου Αθηνών
«Εθνική Χρηματιστηριακή
έρω αγο
ρες, η εταιρεία
λικά 4.471.032 ίδιες μετοχές
6,84%
65.368.563
ών μετοχών
Σε καλό δρόμο η
Αθήνα
and pretend» για Ελλάδα
Η Ελλάδα χρεοeότησε χαι η λημα ρευστότητας ενώ ήταν
Ευρώτη
πρόβλημα φερεγγιόταντώ δεν στw
επανέλαβε ητας. Αν συνεχίσουμε να
ο Γιά νης Βαρoιφάxης. Αν ανεβάζουμε την χιονόμπαλα
συνεχίσουμε να βάζουμε
προς την
χορυφή του λόφου
ιονόμπαλα προς στο τέλος θα μας πλανώσε
ρυφή του λόφου
στο σαν χιονοστι
βάδα, προειδο
τέλος θα μας πλοuώσει σαν ποίησε ο πρώην wτουργός «Σε συνεργασία με τους δήμους υλοποιούμε χαι χρηματοδο
τοίμε πλήθος από
ρεμβάσεις
έργα», επισημαν
Η Κομισιόν θα
χιονοστιβάδα,
προειδο
Οικονομικών
προβλέψεις τη
Αναπληρωτής Υ
«έργα που επιλύουν χρόνια προβ
προσδοκά ότι η
Το δημόσιο χρέος ο ίδιος
υποστήριξε πως
λήματα τον τοπικών κοινωνuών αλλά χαι, βελτιώνουν σημαν
είναι βιώσιμο από υπάρχει μια σύγκρουση ανά
τικά τις αναπτυξιακές τους προοπτseέ
μη το διμοσιονομικούς της στόχοτέλος του 2009, δήλωσε σε
μεσα στην Αeελα Μέρeελ
νέντευξη στη
Βόλφγκανγκ Σouξη
Euract
πρόεδρος
Ο Αναπληρωτή
ανακοίνωση xαρίτσηςτών
πλε όσον αφορά τη διαχείρι- οwoνομίας
της Ευρω
ής Επιτροπή
Bloomberg, ο Γιάνης ΒαgoΑνάπτυξης
wάχης, λέγοντς πως είναι
ση του ελληνwoύ προγραμ
Αλέξης χαρίτσης
και ο Γeνιx6ς νομίας στηρίςeι, με ένα πλέγια
ρύττωση
Δημοσίων Εσόδων
χgηματοδοτιxών
Παράλληλα άλεσε όλες τις
ΕΣΠΑ Παναγιώτης Κοgxο- παρεμβάσεων, τους όγιους γ
«cxtcnd and pretend
πλευρ
λής, ήταν
λεσμένοι σήμερα
ανάπτυξη
Η πρώτη θέλει να worτήσει
προσπάθε
Το στο Δωνaτuκό Συμβούλιο της τους τη βελτίωση
των νmpe
εAnνuxό wράτος χge- τα πράγματα σταθερά μέχρι
Ενωσης
Δήμων
σιών που προσφέρουν στους
ouάστησε και η Ευρώπη
απο- να πάμε σε εκλογές και ο
ολοκληρωθεί
χάσματα
Ελάδας (ΚΕΔΕ
πολίτες.
χος ηδeύτερη αξιολόγ- φάσισε να προοποιείτtι ότι δεύτερος έχει σχέδιο να
Οπως αναφέρεται
σχετική
έβη χορη- βγάλει την Ελλάδα από
αυτό δ
ηση, χωρίς ωστόσο
διορίζει σvpeaιμένη ημeq- γώντας ρευστότητα,
ρά, επισήμανε
σποιούμενη ότι ε