Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3461O • ΤΡΙΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €
ΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περιπατητική
Ηµερίδα στο Ρέµα
Πικροδάφνης

>> ΣΕΛ. 7

«Θα έχουµε
πολλές συνεργασίες
και εκπλήξεις»

Ανακοίνωση του ∆ηµάρχου Ελληνικού - Αργυρούπολης για την ...µεταγραφή του κ. Σφυρίδη.

Ο ∆HΜΟΣ ΑΛIΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣIΑΣΕ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜEΝΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΚYΚΛΩΣΗΣ ΠΟΥ EΧΕΙ ΕΚΠΟΝHΣΕΙ
- ΘΑ ∆ΙΑΝΕIΜΕΙ ΕΙ∆ΙΚΟYΣ ΚA∆ΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛIΤΕΣ

Οικιακή ανακύκλωση

Παρουσίαση του ολοκληρωµένου προγράµµατος
ανακύκλωσης του δήµου Αλίµου, έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο, στο Άνω Καλαµάκι.
Ο δήµαρχος Ανδρέας Κονδύλης ανακοίνωσε ότι
ο δήµος θα µοιράσει δωρεάν στους δηµότες ειδικούς κάδους (φτιαγµένοι από πεπιεσµένο χαρτί) για να γίνεται η συλλογή των ανακυκλώσιµων
υλικών.
Να θυµίσουµε ότι τα υλικά που ανακυκλώνουµε
δεν πρέπει να τα µαζεύουµε σε σακούλες αλλά
να τα ρίχνουµε χύµα στους κάδους που βρίσκονται στους δρόµους.
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της
δηµοτικής καµπάνιας «Όταν σου λέω πράσινο, να
βγαίνεις», που στοχεύει στην ενηµέρωση και στην
ευαισθητοποίηση των κατοίκων του Αλίµου για
την ανακύκλωση και γενικότερα για τη διαχείριση
των απορριµµάτων.
Μίλησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Νότιας Αθήνας,
Χρήστος Καπάταης, ο ∆ήµαρχος Αλίµου, Ανδρέας Κονδύλης και ο εκπρόσωπος του Ε∆ΣΝΑ και
Περιφερειακός Σύµβουλος, Άρης Βρούστης.

>> ΣΕΛ. 8

∆ΟΥΡΟΥ: «ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΑΛΛΑΖΕΙ, Η ΑΤΤΙΚΗ ΑΛΛΑΖΕΙ»

Εγκαίνια
γραφείων
Νοτίου Τοµέα
Αθηνών

>>ΣΕΛI∆Α 9

Έργο ύψιστης σηµασίας

#Οικοδοµώντας
>> ΣΕΛ. 4

Κοπή πίτας Κοινωνικού Φροντιστηρίου
Αγίου ∆ηµητρίου.

>>ΣΕΛ. 7

Γέφυρες πολιτισµού

Γεµάτες συγκίνηση ήταν οι ιερές ακολουθίες στον Ι.Ν.
Αγίας Φωτεινής και στον Ι.Ν. Αγ. Βουκόλου, στην πόλη
της Σµύρνης που τελέστηκαν από το νέο Μητροπολίτη
Σµύρνης, κ. Βαρθολοµαίο, παρουσία του ∆ηµάρχου Νέας
Σµύρνης, κ. Τζουλάκη.

>>ΣΕΛ. 6

Το πρώτο διαδηµοτικό
πράσινο σηµείο στο
∆ήµο Μοσχάτου-Ταύρου
Εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο η απόφαση για τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ του ∆ήµου Μοσχάτου Ταύρου και του Ε∆ΣΝΑ για την
υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη βασικού πράσινου σηµείου
στα όρια του ∆ήµου Μοσχάτου Ταύρου».

>>ΣΕΛ. 5



Τελευταία νέα από την εφημερίδα