Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αριθμ. φύλλου 35.253
a Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017
'ΕΤοc 1183
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙ Ν Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗ ΝΙΑΣ Thή 1
Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ «ΤΡΩΕΙ» ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ
COSTA NAVARINO
τουριστικη
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αεροπορικός
Κόμβος το
αεροδρόμιο
ΑΠΑΤΗ
Στα δικαστήρια
εγγυητικές
των ταξιτζήδων
ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΕΝΗ
οι οποίες
χάρτες δάση
καλοκαίρια και χειμώνες
από τους
Που έγιναν
'Επειτα από δέκάδsς σχόλια για την κα- μένα uς.
της βρίσκονται ακόμα χeιpότspη κατάτάσταση στην οδό ΑναγνώσταΡά, αλλά
Περπατώντας χθες το πρωί κατά μήκος σταση
σεi-11 l και προσπαθώντας να απαντήσουμε στα της οδού επιβεβαιώθηκαν όσα μας
κα- Η παραπάνω εικόνα δημιουργήθηκ
τηλεφωνήματα αγανακτισμένων παλπόν ταγγέλλα παι. Βρία κsταισε άθλια κατά
τελευταία διάστημα. Οι Καλα μaτιava
για την οικόνα που παpauα άζοι συγκοπου τη &aDaίνauvγνώρίζουν πως οίνοι χρόΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
κpιμένας δρόμος, αποφασίσαμε να κά- κίνδυνες κλίσεις για πεζούς και εποχού. νια.
ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΏΓΗΣ vauμe peποpτάζ για την παράλληλο της μεναuς. Τα δe υποτυπώδη πεζοδρόμιά
Ηπρομήθan απορριμματοφόρου
άρεpεγκρ Μες
ΔημοTρερυλίας
Το ιστορικό ξενοδοχείο
Διανομή
αποκτά Κα πάλι... ζωή
Εναρξη σεζόν
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΓΟΥ
ThΑέpανα: 2621031701
693249 61786945 204698
Γαβριήλ Σ. Μhτουκουβαλέας
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
8:00- 22:00
delivery: 27210 63003 &63007
METROPOLITAN HOSATAL
όλο το 24ωρο
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ
Cottee
Τηλ.272
micro
7210 21520
6814844635