Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

6oC, 12.00

14oC, 8.00 μ.μ.

€0.60

9oC - Υγρασία 53%-85% - Άνεμοι: ΒΔ-Β 3 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:06 - Δύση ηλίου: 18:10

Καραγκιοζιλίκια

Τουλάχιστον 10 χρόνια (σ.σ. από το 2006 χρονολογείται
η σχετική απόφαση του ΚΑΣ) στάθηκε αδύνατον να
συνεννοηθούν οι Υπηρεσίες του Δήμου και του υπουργείου Πολιτισμού για την στήριξη της Ανουντσιάτα και την ανάδειξη του μνημείου σε συνδυασμό με
την ανάπλαση της περιοχής και την πλακόστρωση του υπολοίπου της Ευγ. Βουλγάρεως/Γ. Θεοτόκη. Δέκα χρόνια! Και δεν τα κατάφεραν να συνεννοηθούν. Αν μιλήσετε με τους εκπροσώπους και των δυο Υπηρεσιών
θα σας πείσουν και οι δυο ότι γι’ αυτό φταίει η άλλη πλευρά. Κι έχουν απόλυτο δίκιο. Και οι δύο! Διότι
το ορθολογικό θα ήταν το έργο ΕΣΠΑ για την πλακόστρωση κλπ να συμπεριλάβει και τη φροντίδα για
το επίφοβο να καταρρεύσει καμπαναριό αλλά βεβαίως και την ανάπλαση της πλατείας... 3 >>

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4356

ΠΟΥ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Íéêïëïýæïò êáëåß Êïíéüñäïõ
z

Èá öôéÜîïõìå ôçí
ÁíïõíôóéÜôá, åÜí äåí
ðÝóåé óôï ìåôáîý...

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η φροντίδα του καμπαναριού και των απομειναριών της Ανουντσιάτα συνιστά
ένα ακόμα μέτωπο, που διχάζει
ξανά τις τοπικές Αρχές, και εν
προκειμένω τον Δήμο με τις Υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού. Σχετική ενημέρωση έκανε χθες στην συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος Κ. Νικολούζος.
Σελίδα 5>>

¢ëëç ìéá... Äüóç äéáêñßóåùí ãéá ôçí Ðáíáãéþôá

ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Κορυφαίες εμφανίσεις έκαναν και σε αυτό το πρωτάθλημα η Παναγιώτα Δόση στο άλμα εις ύψος και ο
Δημήτρης Μονόπωλης στο τριπλούν, καθώς και ο Νίκος Νεράντζης στο άλμα επί κοντώ που ήρθε τέταρτος.
16 >>

Τοπικά

Πολιτισμός

Αθλητισμός

Ãíþñéæáí
ôéò áíôéññÞóåéò
ãéá ôï Á.Ô.
Ëåõêßììçò,
êé üìùò äåí
ôï åîáßñåóáí

Η Μ. Μελέντη
για την ομαδική
έκθεση Κερκυραίων
στα Γιάννενα

Ôï ÓÜââáôï
ôï îåêáèÜñéóìá
ëïãáñéáóìþí
óôçí Á1 ÅÐÓÊ

9 >>

10 >>

ÅÊÄÏÓÇ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÏÕ ÅÍÔÕÐÏÕ ÏËÊÅ•ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÅÊÄÇËÙÓÇÓ ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÍÔÏÓ

15 >>
Σελίδα 14>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα