Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Ακριβό εισιτήριο για επιστροφή της τρόικας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
HΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Im
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Αρ. φύλλου 29469 Ιδρυτής: Γ.Α. Βλάχος
Ετος 08ο
Ακριβό εισιτήριο για επιστροφή της τρόικας
Δεύτεροι
στην Ευρώπη
Να» της κυβέρνησης
σε προνομοθemση
μείωσης aφορολογή
του συντάξεων- θολό τοπίο για χρέος και QE
σε φορους
όθεσμων μέτρ
επιχειρησεων
Τ. Αυτά
τέληξαν χθες Αθή
έs. μοστούν
ικό λαό. Η Πειρα θυμίζει ότι ακόμη
πλαίσι
Προκειμένου
αστεί εφικτή nεπανέναρξη
νές πλεό
είτε όχι. Επίσης, θα χαθώ
mνία πέρασε χωρίς
νία, ενώ
προνομοθετηθούν
πρόγραμμα ποσοτιαs
αξιολόγησης, nwβέρνησnαποδat
θα εφαρμοστούν ανάλογα
Ολα αυτά προοιωνίζοντ
από πρόσθεταμέτρα,xωρίς αλέξno
λογικό πλαίσιο
θεσμοθέτηση μετ
ικών στόχο
χαλάρωση. Σxληρή
λλάδα. Σύμ
2019,
Εκτός από
οποίων με
διοριστούν.
δεδομένο, όμω
σνήεξέλιΕn παγώνει
,πposτο παρόν
λοιπά κόμμα
θα περιλαμβάνουν τη μείωση
ργοσταxά, όπω
σενάρια περί πρόωρ
δεύτερη upότε
από εκεί
βπέs χώρες, χωρίς
Το υπουργείο
σχυρή δέσμευση Πενς για την εταιρική σχέση με την Ε.Ε
Επισης, n δυνατότ
Παιδειας
περισσότερες χώρες
δεν υπάρχει
ζητάει.
ΣΗΜΕΡΑ
ρουσφέτια
Παράνομες μετεγγραφές σε ΑΕΙ
ΠΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Νέο κύμα προσφυγών
Τμήμα Μηχανολογων
αποκαλυπτειφαινόμενα
στη Δικαιοσύνη
για τις εισφορές
γείου Παιδείας. Σε σχέδιο
μετά τον άλλο
ελεύθερων επαγγελματιrν, ζητών.
αποδεχθε
φές όλων
ποιων δεν εl
σύννομες. Μόλιστα αναφέ
σφυγή ετοιμάζει
tou Παιδείας εγείρει μείζον
PHΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝ
Ο ΦΑΛΗΡ
ρπιλlζε
διαδικασίας
Συνεχίζονται οι βανδαλισμοί
μηχανήματα τ
μετρο
δεχθούν όλες
κρούσματα βανδαλ
τεγγραφes,δηλαδή,
πέραν τουνομφου 15% Μάλιστα,
σμού του συστήματος
πειθαρχικό
βράδυ, ομάδες
δbξεων κατά όσων δεν δεθούν
κυρωτικό μηχανήματα
αφές. Τα περισσότερα δρσταθμό Ειρήνη»
Αθηνών απάνmoαναρνmxά
ns, μιλώντας
ΚΑΤΑ 878 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ
ροσποτxε το σύννομο
ρήδέσμευση
Κατά τη χθεσrνή επιEupωπiκοί Συμβουλου,
Μειώθηκαν τα έσοδα
τόνισε ότι πρέπει
πανεξετασθεd
από τον τουρισμό το 2016
πλαίσιο τ
10 δισ. ευρώ
θεωρίες ΣΥΡΙΖΑ για τις μολότοφ
ωμένα κατά 878
ευρώ ήταν
αxοδημαxών υποχρεώ
Πέρυσι τα τουριστικά έσοδα
015 σύμφ
χρωστούν
άδος παρά
«Σχέδιο
θεροπom σης της κυβέρν
ς-Ν.Δ.: Αυτά εί
ολιτική aθλιom
χεία της Τραπέζης
γονός ότι
οι στρατηγικοί
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
αυξημένες κατά64%.
αδυναμία
Σ. Μωνο. Τα στελέ
περιορίσεLEbcει αποδειχθε
δούρου
κακοπληρωτές
Οχι σε νέες
Λευκός Οίκος:
χτυπήματα διου
πληρωτής
Χέρμπερτ Μακμάστερεπέλεξε οΑμερ
υπουργός Δημό
ξns Nixo
αλλά δεν πληρώνου
κανόςπρόεδροςΝτόναλντΤpαμπ
πλοκής. Υπάρχο
νά σημεία Για πολ
περιπέτειες
αξίωμα του συμβοώου
κής Ασφαθεση αγνώ
θέση του παραιτηθέν
10 δισ.
ΣΥΡΙΖΑ,
δικαιο- σταθεροποinσns
στο Eurogroup αποφεύ
ρώ, περπου
αυτό είναι
κό.Η χώρα δεν αντέχει
Καποδιστριακό: Βοήθει
δανειολήπτες
δεν τα αποπλn40 αξιωματικοί σε δίκη για απόπειρα κατά του Ερντογάν
μυέλωμα θonροσφέρειστα Βαλκάνι
ροσβλέποντας σε ευνοimρύθμαn.
βέρνηση Βαβρε
θεραπευτική ική
μέτρα ασφαλείας
πο δεχθεί
ηpάδι το Σάββαγοσπα δάνεια
θα οδηγήσουν εν τελε
πρώτη συνάντηση υπό
6 δισ.
ελλnνuώ πρόβλημα
λνικής και πρύτανη
αποτελούν το 30%
απότακτα πλέον ούρxα
σημερινή κιβέpνnσn
στοιχα στα επιχειρηματικά μη ε
αφορά πολλούς
Πέμπτ
Ερντογάν κατάτηδιόρλάτες» της. Και παρά τις διαonμέσα σταθερής τροχιάς θα εί
289 δισ.ευρώ, 15% ή43δισ.
ρύξειs
κάθε άλλο παρά
έμπτη πAeήνα,
δεν αποπληρώνονται από επιλογn.
οι τράπεζες αποδίδουν
επυcειρείν. Χωρίsμείωσn
ρούν σε 24ιρη απεργία.
πολυτελές θέρετρο της Μαρμαpiώσεις πληρωμώ
ότι ο νόμ
στροφή υπέρ
ΠΟΣΔΕΠ
Προεδρείο απέκτη
Ερντογάν και μέλη
λος κύκλος δ
έπειτα από μία
Τούρκος πρόεδρος, όμlς,είτε
άσει ποτέ.
προλάβει να διαφύγει
δεξιά
κού φάσματος
πέτυχαν σημαντική
ΣΧΟΛΙΟ Τ
ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ
Η αριστεία, γνώρισμα των Ελλήνων
Αντίθετα, mmρήήττα
υπέστη παράταξη
«Casa nostra, casa vostra»
ΑΠορριμμ
Πελοποννή
άδες άνθρωποι
γοxθεςτοβράδυ
stra, Casa wostra»(τοαττι μας, nΠατpiδα
Λέγονται
ποννήσου ενέκρινε κατά
πρόσθεταν καθημερ
δακής Σύρων και ροκrν
βρουάριο
μένnd.
μόνοlθηρόσφιγε
μέσω αυτού
μετρητής λειτούργησε
γνωστοποιήσει επίσημα
εμβρυουλHόςευθύνης,
μότητα ατavικές
αποτελεσματικός.
χώρες της
δήμου σε ετοιμότητα
πραγματοποιηθεί
διεθνούς φήμης
3.034. τέλος τουxρόνοιL
Αγνή Μπόλτσαξεκrνάει
ακριβώς
νέα της πορεί
επiσηςΠρόθυμες
οποίες κατήγγ
πρόσφυγες. αυτόόταν άνω ΕυρώπnτEDa- βέρνηση,
κό δυναμικό.
ζόταν, περιφροooόταν, απέπεμπε,σκλήporvΕ το στρατηγ
γενιές γραμμέςn πpolστοpl
Βρετανίδας καθηγίπpας
επικρίνουν όλες
πpoxθεσrνήςπαρήγορο μαζικής
ing's College
μετρόθεσσαλονίκης.
φόρησε στα ελληνική προβάλλει μια διαχρονική επισαόπηση
λίrιαθoυο σταθμού
μοναδικότητας τηςεληνικήςαρχαιότηταςαπό
Εστορικούς χρόνους έως
έπεισε την κυβέρνηση
παpoΜατηςΒοpκελώνης τοποθετήθηκε
νόημα μόνο
Ελλήνων και suυπάρχει μόνο
δεχτεί τελικά 7.680 πρόσφυψηφιακός εμετρητής
κομποστιrvμεταφράζουν τις ιδέες
ρίζει τα δέκα
καταγράφει καθημερrνό
στεία- βάσει

Τελευταία νέα από την εφημερίδα