Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Εφημερίδα
ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
της ανεξάρτητης
ΕΤΟΣ 27%AP ΥΛΛΟΥ 1318
Αριστεράς
Na απολυθούν
Αναδίπλωση
HIέρμavia
AP NTA. εργολάβο,
Χωρίς νίκη
σηκώνει το γavΠ
όν οι εργαζόμενο
Αρθρο του Μaστίκ
σύγκρουση
Πρωτοβουλίες αγώνα
για να σπάσει ανά lΟΥn
τοι ελληνικού λαού, με την
non ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΑ να mpιμfντι το τελικό
στο προσκήνιο, με δutά tou οιtaputαruαι δ
Η ΕΡΤ κόβει
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στον λαό
νέλευon tων Κινημαμέρες περαoαν από
βερνmτική προπαγάνδα oti
τη συνέντευξη Τύπου
οργανώνεται παλλαLiώ ouλλα.
Συλλαλητήριο στην Αθήνα
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, για την
anpαγμά
ου, στις 6 μ.μ. στα
2 Μάρτη στα Προπύλαια
τικής συνεργασίας, αλλά η ΕΡΤ
rή πρεμούρα της ΝΔ οβομβαρ.
βpα το χρόνο, αν και
από Ελλάδα
Είχε κάμερα στη συνέντEuEn.
εξωτερικό (άλλοτε κα0nouμετείχαν nΠρωtοβοολία Πρωκαστικών, άλλοτε τρομοκρατιΚαι απεργιακή συνεχεία
βά0μιων σωματείων για ουμα χειρότερα, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Εναι
ντονισμό. άλλες cργοτικές συλ
τελείως κομμένη από την κατ'
όνομα δημόσια τηλεόραση. Δεν
sατοστοon αναμονής
σης, αλλά σοβαρότατο πρόβληa civo niος οι εργαζόμενοι D λαοc μονο
oτow Μάρτη. για να παρα την πρωτοβουλία των κινήoεων το εργοουσιαστικής ενημέρωσης και
δημοΚpgtiης, Τόoο πολύ Ενοχλεί
pou. χωρίς μνημόνι
απο ευρώ και ΕΕ. οephξn με ράσουν tα νία καvi
βολικά μtτpο αλλά να διαμορφω6ούν οροι
to κεφάλαιο, καθώς κυβέρνηση. ΕΕ και ΔΝΤ εmoxώνουν διαΣελ. 2,19,20
Αφιέρωμα
Συνέντευξη
Ταλιστική φωνή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Την ώρα, υπάρχει τηλεοπτ
Το Κεφάλαιο παραμένει επίκαιρο
αυτομαmoμός στην προβολή
θέσεων ΚΧρuσής Αυγής-Οπως
στο δελtiο της Τρίτης που μετά
αναγκαιότητας και της
τους τραμπουκισμούς ΧρυaουγΗ
Τάσης Κομμουνιστικής
των μέσα στο δικαστήρνο,αναμrτοδόθηκε αμοσητηηανοoοίνωση
μετάτην έκδοση του.
τηςενκλημαuκής οργάνωσης
viστηκε ενάντια στο μαύρο στην
Δ.rpηγορόπουλοu
ΣΩΤ ΚΑΛΙΑΜΙIΑΚΟΣ
ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ
που τουλάχιστον ηλmζαν οε
Σ. Μαυρουδέα,
Β. Μηνακάκη,
Μέτωπο αγώνα
να πουν, οι quβερνητικοί μον
για ασφαλιστικό
δοpίνοι φροντίζουν να κάψουν
Μπ. Συριόπουλου
αmπς έσχατες αυταπάτες.
or 17