Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤΟ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»
Ο ΚΥΡΙΟΣ... KIX ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εμη Σίνη: «Ηρωες δεν
Μια Ποντιακή επιθεώρηση
γεννιόμαστε, γινόμαστε
και για ...μη Πόντιους!
Η πρώτη επιθεώρηση στην ποντιακή διάλεκτο, υπόσχεται άφθονο γέλιο
Η συγγραφέας και συνιδρύτρια της ομάδας Κοπέρνικος μας ξεναγεί στην
τηρώντας παράλληλα τις παραδόσεις της ποντιακής κουλτούρας. ΣΕΑ 12
περιπέτεια του κύριου KIX. ΣΕΛ 12
ΜΟΝΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΕΠΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19-2-2017 Ι ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 6767 ΕΤΟΣ 23ο www.typosthes.gr
ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΡΓΑ
ΔΟΘΗΚΑΝ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΛΑΜΠΕΡΗ ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ»
Χρυσοσκούφοιοεεοπατρια θεοoαλονίκη λίφτινγκ
σε και σε δρόμους
της Θέρμης
ΠΡΟΣ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
Η νέα σύνδεση
της Ryanair γα
τη Θεσσαλονίκη
κτύου στο σύνολο των οικισμών του Δήμου
Θέρμηςπροiπολογισμού 2600000 ερώ.Αφοέχουν παραμορφωθεί λόγω έργων
ετε spυν
Ryanair ανακοίνωσε μία νέα
δεση για τη Θε
ΣΕΛ 3
ρος τη Μπρατισλάβα, με
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ
χνότητα δύο πτήσεων την εβδ
Νέα έργα για
μάδα, η οποία θα λειτουργήσει
από τις αρχές Οκτωβρίου ενόΣε μια λαμπερή τλιπή στο Ball Room του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία» απονεμήθηκαν οι Χρυσοί Σκούφοι και τα Βραβεία
5 μέρες στον
ψει του χειμερινού προγραμμα
τος Θ
αλονίκης. ΣΕΑ
Ελληνικής Κου ίνας 2017 από τοA0ηνόραμακαι τον Alpha Guide. Συνολικάβραβεύτηκαν πέντε εστιατόρια Θεσσαλονίκη
περιφερειακο
ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙ0
ΑΠ. ΤΖΙΤΖΙΚΏΣΤΑΣ
ΠKΜΕ Στόχος
να 12μήνες
διάγνωσης στη Θεσσαλονίκη
διάσημα παρουσίασε την περασμένη
Συνδυάζει ταχαρακτηριστκάτουυπερήου κοι της ενδοσκόπησης
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΕΑ 4
Με το πλέον σύγχρονο μηχά
τική τεχνική που συνδυάζει τα χειρουργική αίθουσα, γενική
νημα ενδoβρογχικής υπερηχο- χαρακτηριστικά του υπερήχου
αναισθησία του ασθενή και ει
Υποτροφίες έως
γραφίας εξοπλίστηκε το Τμή
και της ενδοσκόπησης, με με
σαγωγή για νοσηλεία, με απο
μα Ενδοσκοπήσεων του Ιατρι- γάλη συμβολή στη διάγνωση τέλεσμα να μειωνεται σημαν100% από το
κού Διαβαλκανικού Θεσσαλο
και σταδιοποίηση του καρκί- τικά το σωματικό, wολογικό
Κολλέγιο Ανατόλια
νίκης. Η ενδoβρογχική υπερη
νου του πνεύμονα. Το μοναδικαι οικονομικό κόστος
κό νέο μηχάνημα δεν απαιτεί ΣΕΛ 8-9
χογραφία ειναι μια επαναστα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα