Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 18
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201
210-3215692-688 FAX 210-3215877
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26744 ΕΤΟΣ 88ο
Πέντε «κλειδιά» βιώσιμn Δύο επιλογές έχει
για τη Γερμανία για το
ελληνικό
ανάπτυξη της ελληνικής
Προγραμμα
Σύμφωνα με
την 52 Μέρκελ
Οικονομίας
αι Σόιμπλε, είτε θα
έσουν
τη Λαγκάρντ να παραμείνει
ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμΠρουποθέσεις n δεύτερη αξιολόγηση, n μείωση των φόρων, οι ιδιωτικοποιήσεις,
μα, είτε θα υιοθετήσουν την
διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και n χρηματοδότηση της πραγματικής
πρόταση Βέμπε
οικονομίας απο τις τράπεzες, σύμφωνα με τη Eurobank
Την Σόιμπλε θα ε
ε η Μέρκελ
δέσμευση της Ε
bank γι
ς ηθικές πιέσεις προς την εν
χρηματοδοτή
χειρημ
ρια Λαγκάρντ γ
λές πρ
ρόγραμμα,
διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας,
ση, δε
απομένει άλλη
Καραβίας, μιλ
ην πρ
ση Βέμπερ. Ούτως ή άλλως
ρογραμ
επίσaεψης επιτελ
στελεχ
μια καλύπτε
ρο τρόπο α
με το
της Ε
bank στην Θ
μό Σταθερ
δεσμευθ
τητας. Τι εμποδίζ
δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει σε εμά
α γίνει ρεαλιστική ειδοχή για το μέλσχέδιο, βασισμέ
ένα γερ
χειρημα
g (SZ
με χαλ
Επίσης, η εφημερίδα του Μονάχου
μην βρούμ
την αυξανόμενη
Καραβ
Βερολ
σχεδιά
μια ολοκλη
διατηρή
ρή στάση χαι
ρωμένη δέσμη πηρ
Η Μέριελ διατρ
του πρωτογενοις τομέα
α χρατήσει την Ελλάδ
μοσμένη στ
ανάγ%
ν μέλλοντο
από την άλλη (όμω
αρχίζει η προεκλογ
δέσμη
τη, χαλ
η εχδοχή
ές τραπεξιχέ
την Κάρ
ών Κέντρ
άγχες
γρότες, με πρ
ρους»
της αναμονής αποκλ
Αγρότη
λογαρ
στήριξη γ
ένταξη
ξελίξ
Προγρ
Αγρότη
%αιτη συμμετοχή ρουν στην
στη δ
μο αγρ
Μετά το 2018
ξιολόγηση του ελλη
δοτούμ
σε όλ
ριλαμβ
μια τη δημ
ργία Αγρ
ο διευθ
ρογραμμ
ρογράμματο
Χαι προγράμματα για
ερχεται n
Βάσιμες ενδείξεις ότι n Αθήνα είναι σε καλό
σύΖnτησn για την
ελάφρυνση του
δρόμο, δηλώνει ο Βάλντις Ντομπρόβσκις
ελληνικού χρέους
Η Κομ
μια τελική προσπάθεια» προα χά
σύμφωνα με την
δρος της Ευρωπ
ής Επιτροπής, Β
βλέψεις της
θε λόγ
γεφυρωθ
Die Welt
ς Ντομπρόβσχις
ότιη Ελλάδα θ
χει τους δημ
λοχληρωθ
χώς η δ
ρη αξ
παράλληλ
λευρέ
μικούς της στόχους
πε σε συνέ
λόγηση, χωρ
στόσο να προσδιορζει συ
ριμένη ημερομη
Η Ελλάδ
Ζ. Γκάμπριελ: «Ασύμφορο το Grexit και
ρόεδρος της Επιτροπή
προγραμμα βοήθειας τ
έλαβε τη
άγια θέση της Κομισιό
οικονομία βουντού το να znτά κανείς από την
ιδή το ΔΝΤ δεν θέλει πλέ
διασφαλ
τητα τη
συζήτηση στο γερμανικό %οινοβού.
Ελλάδα πλεόνασμα 3,5% για δέκα χρόνια
η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογή
λιο γι
Ελλάδ
η συμμετοχή του ΔΝΤ στ
η Ευρώπη μπο
ρίσιμη δ
βάση τη
υτά θα ή
λογική
ό την Ελλάδ
ο να ζητά
ρούπολογισμό της πλεόνα
Κόμμα Εναλλ
για ένα χρονικό διάστημα δέχα ε
Στο ερώτημα εάν όλα τα χράτη μέλη
σμα 3,5% ετη
ονομα βουντού. Η ε
τη Γερμ
η Χρισ
χώρηση της Ελλάδας
ην Ευρωζώνη
ληψη της
της Ευρω!
φείλο
ξεχαθαρ
ητησης
η (CDU/CSU) δ
ροβλέψ
ρα.Ηδη
χρειαζόμ
τε βέβ
ς/ Sp
υν. Αυτό δ
της Γερμ
της Κομισιόν για την Ελλάδα, δεδομένο
ρος τ
ε σχόλιό της η Die We
γραφε
ς. Το SPD μπ
διατηρηθεί η
ΥΠΟΙΚ ξη
της Ευρώπης. θέλουμ
φίγημα ότι η Γερμ
βάλουμε ένα τέλ
ρόεδρ
ά μέτρα,
μέρες σχετική συζήτηση
αντήσει, λέγοΚομισιόν
μεταξύ Μέρχελ χαι Λαγκάρντ. Στο τηλ
με στην Ευρώπη
χής Ε
ης. Ολ
η Κομ
νουμε
σχέθη
η Λαγκάρ
φώνημα
σω πολλαπλάσια. Το 60% τ
ξαγωγ
προς την Ευρώπη
αφέρει, με
γχελάρ
στήριξη στη
ργός Εξωτερικών της Γερμ
Ζfyχμαρ Γκάμπριελ
φορά τις προ
χαι τη συμμετοχή του Τα
Zeitung (FAZ)
ην Frankfurter Allg
βλέψεις μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα