Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-3215877
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26743 ΕΤΟΣ 88ον
Suddeutsche Zeitung: Η
Μοσκοβισί
σχεδιαzόμενn
Πρέπει ένωση γερμανική κυβέρνηση αλλάzεi
τραπεζική να
στάση προς την Ελλάδα
ολοκληρωθεί με
προύπολογισμό
Τnμn συμμετοχή του ΔΝΤ εξετάzεο κυβερνητικός συνασπισμός
Και υπουργο
Οικονομικών
ής χυβέρνη
γερμα
κορυφαίος οικονομικός α
νως η διάθεση για μ
ΕΕ ζήτησε σήμερ
χος τη
ή αλλαγή
μβαθυνθεί η ολοκλήρωση τη
ευρωζώνης, απορρίπτο
ς φόβ
λιτική διάσω
νηση προς
σης της Ελλάδ
ση θα δyαξε την Ευρ
ή Ενωση
στηρίξ
η εμβά
λούμενη
Μάνφρ
θυνση της
ρώ μπορ
Βέμπερ
διχαστική, χαθώς τα %ράτη μέλη της ΕΕ
27 μέλη
Ευρώπη όσο
ένα μεγάλο λάθ
δήλωσε σε ομιλ
ου στη Βιέννη ο γάλ
αλιστή
χαι ευρ
μένουν στη
Υποθέσεων, Πιέρ Μ
ληνικό πρόγραμμ
Από τη
γμή που
Ο κυβερνητικός συνασπισμός αλλά
βισί δήλ
ΔΝΤ εμμέ
δεχόμενο %ουρέμ
ην Suddeutsch
με τη δ
ση της Ελ
ως υποστηρίξει τη
ρθρου στο πρω
g διαφαίνεται μ
στροφή
Μ. Βέμπερ
στον κυβερνητικό CDU/CSU
σέλιδο της Suddeutsche ze
συνασπισμό g του ΜοΣΕΒ: Η
η SZ, η άποψη αυτή
φιλοξ
ΔΝΤ σ
ς προς τη συμμ
Βέμπερ
χαίρει τη
υπερ φορολόγnσn
ές δηλ
φαλής της ΚΟ
ρόγραμμα. «Η Ευρ
η μπορ
γχελαρ
αiχού Λαiχού Κόμματος στην Ευ
θεί μόνη
δια τη
δεν είναι
χελ (CDU) όσο
του αρ
ρωβουλή
ροέδρ
στην εφημερίδ
Μ. Βέμπερ
ν CSU, Χορστ Ζέ
Μάνφρεντ Βέμπερ.
όλπους τη
οικονομικά
βιώσιμη, καθώς
Ακρον άωτον ανευθυνότητας χαρακτηρίzει τις
ωθεί τις
δηλώσεις Τόμσεν για τα ελληνικά στοιχεία ο
εΠΙΧειρnσεις να
πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
αναznτούν διέξοδο
σης μίλη
ληλο χρηματοπιστ
ό σύστημα. Το τρα
ρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής
ο άνοιγμα τη
την ανάγχη να
έχει η χώρα μας, μ
Κεφαλ
Χαράλαμπος
ραπεξιχή
γοράς, τονί
ρική τράπεζα χαι τέ
τις αναφορές του Πολ Τόμο
περί αλλ
μία άλλη χώρα δεν υπάρχ
μιχές τράπεζες δεν
ρχει σε καμία άλ
ειρήσεις και επαγγελ
του ΔΝΤ για τη
ρική τράπεζα και
ξιχό σύστημα με μ
γης τ
λη χώρα. Υπάρχ
κατάσταση στην Ελλάδα, σε
ροσφευγ
4 συστημικές τράπεζ
ράλληλ
ρέψουμε το άνοιγμα
δήλωτη
απλήρωτη εργασία
λληνικά δημ
μια παρεξηγημένη συζήτηση
της τραπεζικής αγοράς. Ε
διαφεύγ
ά συρροή, α
στη χώρα μας με την χρίση για το
Ενημερ
σημερ
ΕΚΤ. Στα 13,2 δισ. ευρώ n αξία των
ο ΣΕΒ
την Επιτροπή Θεσμών χαι Διαφά
την μαύρη αγορά, επισημ
εβδομαδιαίο δελ
της Β
λής για την έκθεση της Επιτροπή
ελληνικών ομολόγων στο Ευρωσύστημα
Κεφαλαιαγοράς 2014-2015
ραδείγματα, όπω
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ετυχε να συ
στο τέλος του 2016
ριμένα
φετέρ
ξιδέψω μι
ένα ταξ
όδειξη ό
δι Φραγκφούρτη Αμ
ρτα. Είχε μαζί
Σε 1320
μηχάνημα (POS
αι χαλασμένο
ν χαι 10 συνεργά
ξοπλισμέ
2016 η
αστική αξία των λλη
φτιάξ
με laptop δεν μπορ
να αλάβ
Τράπε
σύστημα (η Ευρωπαϊκή Κε
μολόγ
φορτικός,
έφτουν έξω. Κ
ριχές Τράπεζες
τις αγορές
γραμμ
μία απόδειξη από διπλανό μαγαζ
να δούμε τα στοιχ
2012 (S
με την ένδειξη, δραστηρ
λάξουμ
Markets Programme, SMP)
σε «Βιβλ
Χαρδοχής της α
Αυτό αναφέρεται σε αναχο
ωση της ΕΚΤ για τ
ισολογισμό της για
νευθυνότητας για την τύνη ενός λαού
ενώ σημειώνετα
η μέση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα