Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Κλειδί τα "αντίδωρα"Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
erlSla.gr
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΤΟΣ 700 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2044 3 TIM H
30 ΕΥΡΩ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΥΠΕΡΟΧΗ
ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
Ενα συναρπαστικό ταξίδι ανεπανάληπτης ομορφιάς
μέσα από μια συλλεκτικ
ή σειρά πολυτελών λευκωμάτων
ΚΑΣΤΡΑ
Σκληρή διαπραγμάτευση 72 ώρες πριν από το Eurogroup
Εκλεισε το deal
Στην Daimler
Κλειδί «αντίδωρα»
αντί 40 εκατ
τα το Taxibeat
Η Αθήνα Ζητά αντισταθμιστικά μέτρα
Ο Ηέξυπνη εφαρμογια να κλείσει ο επώδυνος συμβιβασμός
γή της ελληνικής
εταιρείας την
Προτείνεται μείωση του
θολό εξακολουθεί να παραμένει το
Minist
deraldesFi
ederald
κλήση ταξι προκά
τοπίο των διαπραγματεύσεων. Ο
Χαμηλού ουν τελεoτn
λεσε το ενδιαφέρον
προσδοκίες για συμφωνία τnΔευτέ
ΦΠΑ απο 15% οτο 12%
ραείναι πλέον, εξαιρετικά χαμηλές
της mytaxi θυγατρ
Ωστόσο, στο παρασκήνιο γίνοντα
κής του γερμανικού
Σενάρια για ελάφρυνon
διαβουλεύσεις, ώστεn αξιολόγηση
Κολοσσού σελ. 9
να κλείσει εντός του Μαρτίου. Η
των lδιοκτnτων ακινήτων
κυβέρνηση φέρεται να έχεικαταθέ
με μικρότερο ENOIA
ει πακέτο προτάσεων, που θα μπορούσε να λειτουργήσει αντισταθμ
Στο τραπέζι και μείωon
Συμφωνία με Elpedison
στικά σταεπώδυναμέτραπουζnτούν
φορολογικών ουντελε
οι δανειστές, δηλαδήσε μείωση του
Συμβόλαια για
αφορολόγητου και περικοπές στις
οτών στις ήoει
συντάξεις σελ. 4-5
ηλεκτρικό ρεύμα
Συναγερμός στις τράπεζες
Σχέδια επί χάρτου
Ανάλυση ΣΕΒ
μέσω 47 Public
Ανnσuxia
Νεα ρυθμιση CεσμOS TO
Ο Συνδρομητές για ρεύμα με την επιδειξη ταυτότητας και ένα εκκαθάρι
την εκροή
μικρά Χρεn «μαυρο» Χρημα
στικό στα καταστήματα της Pub
στην Ελλάδα
στην εφορία
Συμφωνία για συνεργασία με αμοιβαία ω
έκλεισεnγνωστήαλυσίδα.Publicμε τον μεγαλύ
«Εφυγαν» από τις τράπε
Περισσότερες διευκολύνΔιαστάσεις παίρνει παράτερο εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύ
ματος την Elpedison σελ. 10
ζες περίπου δισ. ευρώ
σεις για όσους χρωστούν
νομη διακινηση εμπορευμάαπό την αρχή του χρόνου
Κάτω από 2000 ευρώ
των και η αδήλωτη εργασία
Παροχή ρευστότητας
Η πορεία των καταθέσεων
Φορολογικοί συντελεστές 2015
ως ποσοστό
δισ. ευρώ
Δάνειο 50 εκατ
Ελλάδα
Ευρωζώνη
από την ΕΤΕπ
Φορολογία εισοδήματος
στην Παγκρήτια
Νοέμ.
Φεβρ. 2017
Ο Με τα κεφάλαια
Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ στην αξιολόγηση και η
ΝΕΟΥΤΥΠΟΥρύθμισηγιατουςμΚρo-oΦεΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Κράτοςxωρίςανάπτυξηείναι
που θα αντλήσει
αβεβαιότητα Προκαλούνανησυχίαστους
λέτες επεξεργάζεται το υπουργείο ΣτόΤσικνοπέμπτη χωρRUητό, τονίζειoΣΕΒ
η τράπεζα θα χρη
Και επισημαίνει ότι ηυπερφορολόγηση
καταθέτες. Συγχρόνως, διογκώνονται
Χος,ναδιευκολυνθούν στην αποπληρωτα «κόκκινα» δάνεια σελ.3
μή οι οικονομικά αδύναμοι σελ. 6
οδηγεί στην παραοικονομία σελ. 7
ματοδοτήσειεΠε
δυτικά σχέδια μικρο
Πέθανε ο κορυφαίος Ελληνας ζωγράφος Δημ. Μυταράς,σελ. 28
μεσαίων επιχειρή
σεων σελ. 11