Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 17.02.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5704
Μόνο κατά το 2016 έχουν διαγραφεί με υπουργιχές αποφάσεις
Διαγράφονται εισπραχτιχές εταιρίες λόγω χιταχρηστιχών πρακτww
Η «περίεργη» συγκυρία της έρευνας στη ΔΕΗ
Πληροφορίες απαίτησης των θεσμών για πώληση
Περιορισμοί
του 40% των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών
δόμησης
μονάδων της ΔΕΗ. «Δεν συζητάμε τποτα άλλο
στο διατηρητέο
παρά μόνο για NOME και ΔΕΣΦΑ», σχολιάζει συγκρότημα της
κορυφαία πηγή
του ΥΠΕΝ. Η
«περίεργη
Μπενακείου
συγκυρία της έρευνας στη ΔΕΗ
Βιβλιοθήκης
4/02/2017
«NOME ΔΕΣΦΑ είναι τα μόνα θέματα στον ενερΕνέργειας, Γιωργο
γειαχό τομέα προς διαπραγμάτευση με τους θεσμούς», Σταeάay η Υ
ΕBIKEN: Επίθεση χατά του
σχολιάζει Hορυφαία πηγή του υπουργείου Περιβάλ- ση για τον προσδιορισμό
μπληρωματιxών
λοντος χαι Ενέργειας στο Euro2day gr σχετικά με τη
περιοριημών δόμησης
ΣΤΕΦ για το μέτρο
φερόμενη απαίτηση των θεσμών για πώληση του
ηρητέο
των AFγνιτικών χαι υδροηλεχτοικών μονάδων της ΔΕΗ
συTxρότημα της Μπεν
σε ένα χρόνο αν δεν ανοίξει η αγορά ηλεκτρικής ενέρ- Βιβλιοθ ήρης στη συμβολή
της δια%οψιμότητας
οδών Κολοκοτρώνη
γεια,
μου Γαξή
έντρο της ΑθήΤΕΛ
Οπως αναφέρει σχετική
ουργείου, η
Η απάντηση της Digea
ματος της Μπεν0%ιου Βιβλιθήκης
για το «μαυ00»
συμβάλλει στην διά
λόγω μνημείου,
σία ανάδειξη
στο Mega
στην πο
σημαντινού αuχειακού υλικού,
ην αναβάθμιση της
εριοχής με την ένταξη της
Η Digea έχει εξαντλή
wwλοι, Digea βάσει της
η ζωή
ργίας της
ιστορικού
Επίθεση εξαπολύουν
gγοβόρες βιομηχανίες Τατά
οφείλε
τρου της Αθήνα
παραγωγών ρεύματος από φωτοβολταϊκά για
αφορά
τον τηλε
μεταχείριση προς
το σύν
μέτρο της διακαμμότητας
τηλεοπτrών σταθμών
σταθμό Mega
πλέον τίθ
ην υπογραφή της απόφαεται θέμα για την ομαλή λειθώς
οποιαδtποτe διαφog.
σης, ολοκληρων
η ΕΒΙΚΕΝ με
ργία τη
ής οίηση στην
ωτιμετώπιση
οπο ξεργασίας
τηeιάζει την αναφορά
ΣΤΕΦ, μετά τη σκάντρη
επισημαίνουν ενός από απά θα δημιουρμελετών
κύκλοι της εταιρίας για την
υπηρεσίες
αρμόδιες
με ο τελευταίος φέρΕτα
τους γνωστοποίησε
κείμενη υποβάθμιση του ανταγωνισμού στην τηλε
μέτρου της
σήματος
ή αγορά.
δρόμο για την αποeάτάστ