Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σύστημα CRM της Entersoft απέκτησε η Apivita
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -1ο:1.00Ε Α.Φ. 4894 Παρασκευή 17.02.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
H rogen
Βέμπερ
Ολιβιέρ
Capital
Μπλανσάρ: Επτά χρόνια και το ΔΝΤ δεν
Η Γερμανία μπορεί να αφήσει
εταίρος της
το ΔΝΤ να φύγει
έχει ακόμα στρατηγυή!
Energean στο
Ισραήλ
Η Κόντρα ΔΝΤ-Κομισιόν
Σε μια
μεγάλη
γασία με διεθνούς βeλ.
αυτή τη φορά
Χρηματο ο
όμιλος της
Energ
mβεβαιώνοντας
ληροφορίες της
στήλης Χαμαιλέων
την Κerog
Capital, έ
όμιλο διαχείρ
φαλαίω
private equity fund
οποίος δραστηριοπο
στη διεθνή βιομηχανία
μφώνη
στην Energ
Israel, στην
οποίοι ανήκουν κατά 100%
άδειες
φυσικού αερίου
Στο 82,7% αυξήθηκε η
η Κerog
Capital, με προύπόθεση
ότι η ouιφωνία θα λάβει την
έrριση από τις αρμόδιες
συμμετοχή της «Αντίοχος»
ισραηλινές αgnές, πgόt
ποσό ύψους 50
ρίων, ενόψει τη
πένδυσης
από υποβολή την
506.753.16 Ευρώ.
ύψους περίπου 13 δισ. δολα
13/02/2017 της προαιρετική
2. Κατόπι
ρίων για την ανάmiξη
δημόσιας πρότασης από πiσeων
μάτων. Το ποσό
ΑΝΤΙΟΧΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
συνολικά άμεσα 580.688
επένδοστs θα χρησιμο
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥ
μετοχές
ηθεί γ
την υλοποίηση
Αφού ληφθούν από
για την αγορά
κοινών ονομαστικών μετοχών τέρω απο%τήσεις, ο Προτe(νων
F.HLH.
End Engineering Desig
Ανάπτυξης
ΜΑΡΜΑΡΑ συντονισμένα με απόν, στοι οι
Σχεδίου
Κυριακίδης Ηλίας, Κυρ.
ΙΡΑΝrΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Εται
Field D
ρία), που δεν κατέχει ο Προ. ιακίδης Στυλιανός, Κυριακίδου Κομισιόν
και ΔΝΤ επιμένουν στα owά τους στοιχεία για τα
eώων και τα συντονισμένα με Βασιλική, κυguxίθης Ιωάwης, δημοσιονομικά. Στο επίκεντρο το
πρωτογενές πλεόνασμα
ίος έχει ήδη
αυτόν πρόσωπα, γνωστοπο- Καλανίδης Κωνσταντίνος, Κού. του 2016. Το Ταμείο έστειλε δυό άνθgoτο στις
τον του σmy Technip MC.
λιονίδης Χρύσανθος/ Κα
συνομιλίες ΕΑΣ
Eurostat. Τι στά για να πει το mea
Μυροφόροι, Καλ1. Ο προτεί
προέβη μέσω λονώ
Μετά την έγκριση της
Χρηματισmpίου Αθηνών λονίδου Ευαγγελία Ζαμανόίας από τις ισραηλινές
κόλουθες
ις πουλος Κωνσταντίνος, Ζαματ.
αρχές, η Κerogen Capital θα
λος Ανέστη
Ζαμανομετοχών της Εταιρίας:
50% της Energe
Το κουβάρι της διαπραγμά- έλλειμμα εμτιστοσύνης
πούλου Μαρία-Ευμορφία, ΚονIsrael.
τευσης αντί να ξεμπερδεύε- το οποίο μέχρι πρότνος ο
Κατά την 14/02/2017
ο Προ- δύλης Ελευθεριος, Κονδύλης
Σχετικά με τη
μφωνα με
κάθε μέρα
απέκτησε 126058
Λάσχαgης, Κονδύλης Γεώργιος,
την Kerogen Capital
μετοχές της Εταιρίας που αντι- Κυριακίδης Παντελής, Κυρφαίνεται να μπλέκει ολοένα την ελληννή κυβέρνηση,
Μαθιός Ρήγας, Πρόεδρος
παίρνει άλλη διάσταση
ιχούν σε ποσοστό 0.54%
ίδης Νικόλαος
Σάντος
και περισσότερο, με το σχε
Σύμβουλος
νων μετοχών Γeώργιος) χατέχουν συνολικά.
μίλου Energ
9.258.032 μετοχές
που αντωτgoικαιωμάτων ψήφου τη
οποιος ανοιλαμβάνει.
Εταιρίας
Η απόκτηση
των σωστ
82,70%
Σύμβουλος της
παραπάνω μετοχών ήταν 4,02 των
μάτων ψήφου της
Israel, δήλω
Energ
Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολ- Εταιρίας.