Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
διοκτησί
&Ε. ΚΟΥΤΣoΝΟΝΤΟΥ Ο.Ε. ο Ετος 60ο- Αρ. φύλλου 16.962 ο Tuή0,60 €
ή 17 Φεβρ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 ο Τηλ.Κέντρο 2651025.677, 33.791-Fac26510 30350 ο http://www.proίnoslogos.
gro [email protected]
Κλονίζεται επικίνδυνα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Mav. K
δανειολήπτες να αγοράζουν τα στmατους όσο
Σε ρόλο Θεατή οι τοπικοί φορείς
θα τα πωλούνomάπεζεςσε ξένες εταιρίες
25 δισ. ευρώ οι αναλήψεις μέσα σε 45 ημέρες
για τη γέφυρα Πλάκας!
Σεβόμενοι το έργο μας, δεν θέλουμε
της στάσης
τυπική συμμετοχή στην προγραμματική σύμβαση
πληρωμών γενικότερα εmome
Σε ρόλο θεατή θέλει ουσιασnκά ηKiβέρνηση τους τomτούς
έργο της ανοonklκaiαμο της
σης της γέφuρος της Πλάκος!
ό το σχέδιο
της Προγραμματικής Σύμβ
ρης αξιολόγησης φρενάρει
την διευθέτηση σημαντικών
αφορούν χιλιάδες
προκαλεί έντονη
πώς θα δρομολογfooον
αναλάβει από
τις πρόδρομες
τραπεζικό σύστημα.
νάρια δίνουν
γινεται λόγος να ακούρε
Εντονη αντίδρασn από τονΚ
να μείνει στη μέση, όaωςεπαμαίiει
Καταστροφή για το Μέτσοβο
η κατάργηση της Τροχαίας
δύσκολη φάση
μεώνεται η εσπρα&μότητα!
κάνουν φτερά
ορισμένοι κυβερην ίδια ώρα,
αντιδράσεις προσπλωση για πολmκά οφέλη,
Ελλήνων διακινητών
προβληθεί ως
οonoήσιμη η προσωπική δέσμευ«Φρένο» σε 125 κιλά χασίς
δρικό Διάταγμα
χθες στην Ηγουμενίτσα
πογράφτηκε πρόΑπειλείται και πόσο η φέτα από
ορατα, καθώς
Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίδε Αλέm
τoας, συνελήφθησαν χθες πρωί Αίτες το τη συμφωνία Ευρώπης-Καναδά;
με καλό μάτι την
Αυτή τη φορά
είναι η σειρά
άλλων κρίσιμον δομών.
Δήμου Μετσόβου
ο Πολύς λόγος
εKlνουν εορτασμό για
ελεύθερου εμπορίου μεταξ
Τα «Ελευθέρια» Ιωαννίνων
Μετά από μια μικρή ανάuπενθυμίζει σε ανακοίνωση Καναδά, την
ας μιλάμε
έναν απ' τους
θηκε από
πάλι δουλειά,
παiκό Κοινοβούλιο,
δαdνηση σκληρών apπαρά τις έντονες
04η επέτειο
όπως η ηρωίνη, καλά
νmbρόoεις κυρίως
λευθέρωσης της απ' τους Τούρπό χώρες της whoς
γιορτάσει σελiεςημέρες. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
Μετά από συντονισμένη
uρώπης με μεγάλη
νομική εmpίρηση
όπως και η
διοργανώνουν Περιφέρεια Ηπείενστάσεις αφορούσαν προΟι «ελληνοποιήσεις μέγα
μασία προέλευσης
ρικό χωριό
πλήγμα για τηνqροτική
χαρακτηριστικό παράδειγτη σελίδα
παραγωγή!
ε αθλητικο
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
δρομείς στον
Πάνω από 2.200 Διαπιστώσεις
Η Αυτονομία της
φετινό 20ο «Μπιζάνιο Δρόμο»
μυθολογία Αριστερά
Βορείου Ηπείρου
Κάλεσμα Γιαννιώτες αγκαλιάσο
της στους
να τον μετράει ο χρόΡΕΠΟΡΤΑΖ
πρ. Δημοτικός Σύμβουλος oαννίνων
dhtάνιου Δρόμου, ενός
ΚΏΣΤΑAΓΟΡΗ.
κατάmτuστο Πρωτόκολλο της Οmρεντίας
όσημο της αριστερής ιδεολογος, όπως
εκτός από
Καταδίκασε τον βορειοηπειρωτικό λαό να
την ανέλυσαν μεγάλοι διανοητές,είνai η κατάργη
θητικό γεγονός
ολίγων η καθιέρωση της Ιοόκάτω από
κράτους. Τα βάσανα
τητας σε όλους τους πολίτες μας κοινωνος.
στόχο αυτό
έχουν τελειωμόμέχρι σήμερα.
έγιναν πολλοί αγώνες
από πολλές ποAmκές
ρείου Ηπείρου
μεις, με
μαοία καθώς
τμήματος από
η Ελλάδα να γνωρίοa σημαντική πρόοδο
ότιση φόληνικό κορμό
γεγονός. Ηταν το αποτέλεσμα της
αναmγμένη χώτιμής στους
πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, κυρίως της Αυστρίας
Βαλκανίων, αλλά
και μέλος της Ευρωζώνης.
λος, οι οποίες είχαν κατακτητές Aέφες
naρωτικά παράλια.
εξαιτίας σοβα
αυτό εξάλλου
οικονομκή τραγωδία, από

Τελευταία νέα από την εφημερίδα