Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
νάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-3215877
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26742 ΕΤΟΣ 88ο
«Σφίγγα» ο
«Κυβίστηση» Τόμσεν για τα
Μοσκοβισί στις
οικονομικά στοιχεία Ελλάδας
δηλώσεις του κατά
της την συναντnσn του
με τον Τσακαλώτο
τη διάθεσή μ
Η 20η Φεβρουαρίου είναι μια ημερο
χεία για το 2016 θα τα εξ
ορόσημο, που μπορεί να γίνει μ
τάσουμε και θα αλλάξουμε εν ανάγκη
ην Ελλάδα, δήλ
στιγμή
ρόγνωσή μας για την Ελλάδ
ς, Πιερ Μ
ποδειχθ
υπήρξε πολύ απα
προσερχόμενος στο υπουργείο Οικονομιδοξη», δήλ
διευθυντής
ια να συναντηθεί με
Ευρωπαϊxού Τμήματος του Διεθνούς
Ευκλείδη Τ
Νομισμ
Πολ Τομ
Οπως τόνισε
χ. Μοσχοβισί, έχει γ
φημερίδ
μεγάλη πρόοδ
ρισμέ
Handelsblatt.
μικρά βή
μη που πρ
Exπρόσωποι της Ευρ
υπάρξ
για τη β
ν για
αξιολόγηση
για την Ελλάδα. «Το ΔΝΤ εξέδωσε
Μετά τη συνάντησή του μ
μια ιδ
δοξη πρόγ
γό Οικονομ
ός επίτροπο
για τη
ξη της οι:0voll
δημόσια ο
μικά» είτε χαρακτη
ρηλύση για την Ελ
θα βρούμε την χαλ
ρόεδρ
της Ευρ
οσχοβισι σημ
οτι ε
ής Επιτροπή
για θέμ
χε μια δημ
τηση με
ρώ, Βάλ
Ντομπρόφσ
ώ έχει γ
φημερίδ
group, Γ
μασία μ
ρόεδρ
λμπλουμ
ξετάξ
Τσίπρας και Μοσκοβισί συμφωνούν ότι n Ελλάδα
ραμέτρου
Αίσθηση μ
δεν αντέχει άλλη λιτότητα
Υπέρβαση των
με τη λ
της εσόδων κατά 325
την πλευρ
Είδαμε
Ελλάδ
η ελλη
εκατ. ευρώ τον
για την υπογραφή συμφωνία
Πιερ Μ
μία έχει μ
Χρειάξ
μη βή
θυνόμ
Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυ
Ιανουάριο
γός, Αλέξης Τ
p μπορ
ογραμμ
Μοσχοβισ
Επιστρέψαμε στην ανάπτυξη
σε θεσ
ρρυθμ
συζήτηση σχετ
l ς πλεόνασμα ύψ
ρίτερα
με μέτρα αxομη
1,012
στε η ελληνική
ς ευρ
λογισμ
πιστη χαι ελx
χή για επενδύσεις. Αυτό
έσοδα, χαταφέραμ
στόχου
ανουάριο του 2017, έ
πρωτογε
θέλουμ
σμα 0,5%
μιλάμε για έ
ου ελληνικού λαού. Μπορούμ
ματος 1,003 δ
Ελλάδα με θέ
με ανάπτυξη
2%. Ε
σης ζ
ρρυθμι
χο μη
χου γι
στην καρδιά της ευρωζώνη
κατέληξε ο
σημασίας, ότι οι προβλέψεις για
με τη λιτότη
υπογράμμισε ο Α
πρωτογενές πλεόνασμα 6
γραμμίζ
2018 για τη
αμψη μιλ
λέξης Τσίπρα
αι εξέφρασε τηβεβαιότη
παράλληλ
τον Ιανουάριο χιστη
λαμπαδεύσουμε θ
ρωτογενές πλ
η Ευρ
ή Επιτροπή θ
δων, τ
σμα του 2018
σημαντικός
ρος σε μια συμμαχ
αν υπέρβαση από τ
Συγχαρητήρι
θα ήθελ
γορευση
της λογική
χρειαζόμ
γραμμ
ε σήμερ
ν τακτικού προϋπολογισμού
μιο διδά
στην Ευρώπη
σματα οφείλονται στι
ργός, Αλέξης
υποδεχόμ
ου ελληνικού λαο
είπε ο πρωΕλληνε
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχ
ξεχίνη
Ολοι πρ
στο το
της λιτότητας. Δ
μαστε ν
έλεση
λογισμ
χαιρετισμό του αναφερόμ
ρμαχοι της λιτότη
δόθηκαν στη δημοσιότητα
έσματα της ελλ
ν ελλη
ού λαού. Τ
υπέρ της λιτότητα
θεσμός δ
ριο, σημειώθη
λεόνασμα στο ισοζύγ
με τη
λογισμ
Μετά από 45 μήνες επέστρεψε ο
τητα στην Ελλάδα. Μπορ
βέρνηση) ύψους 832
ρώ, ένα
στροφική μία συζήτηση σ
ά με μέτρ
πληθωρισμός
άσματος 888
τη βάση
χο μη
ν ήδη είπαμε. Μπορ
Στο 1,2% τον
Ιανουάριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
υπολογισμού 2017
ριληφθ
συ ητήσουμε για δομιχές μεταρρυθμε
στην εισηγητική έχθεση του Προ
αλλά μ
μα 530
ΜεΘετικό πgόσημο -άνοδο 1,2%- άρχισε το 2017 για το
ληθωρισμό, μετά από 45
μιχό α
ρα δεν χρειαζόχούς μείωσης μηδενική μεταβολή το
σης της άποψης, ότι
μήνες
ρασμένο Δεχέμβριο. Ώθηση στο
λογισμ
δος των τιμώ
ρο φορτίο αλλ
ληθωρισμό έδ
δη διατροφής
λούχα
4,158
ύφιση. A
η στέγαση
υρώ ή 4,2%
ά 166
Οπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτη
αλωτή αν
ση στη φορο
μών χατ
ου στόχου του Προ-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα