Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρουσιάστηκε στην ΕΕΕ η
ηλεκτρονική εφαρμογή για
σεις φορολογίας
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -TO:1.00Ε Α.Φ. 48% 16.02.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Προωθείται
Ηλιόπουλο
σχέδιο αναπρ
Απαραίτητο ένα σύστημα
Πρόσκληση ενδιαφέροντος
οσαρμογής του
συλλογικών διαπραγματεύσεων
για νέο CEO
ΕTMEΑΡ για
βιομηχανία
Εργαζόμαστε με στόχο
gγείο ΠεριβάλλονΕνέργειας θα αξ
ήσει όλε
στήριξη
Βιομηχανιών
φαντουργίας, σε μία
δύσχολη για
κλάδο εποχή, δήλω
ργός Περιβάλλοντο
Ενέργειας Γιώργος Σταθά
την πρόοδο ως το Eurogroup
tyε με
Κατά τη διάwια τη
ησης, η οποία ποccηματοπο
toοδομητική
ε%πρόσωπο
Σ.Ε.Β Κ.
ζήτημ
α τα εσ
ΣΕΒ Πρωτογενές πλεόνασμα
ενός δισ. ευρώ
στους ευρωβουλευτές
για τη φέτα
ΜΕ πρωτογενές πλεόνασμα
1 προυπολογισμού ανήλθαν σε
δια ευρώ, 330
41 Ezατ. ευρώ, αυξημένα
ευρώ πάνω
το στόχο ξeuένησε η exτέλεκατά 325
ευρώ ή 8,7%
προύπολογισμού της
λογισμού 2017
φετινής χρονιάςΟι επιστροφές εσόδων διαμοgΣύμφωνα με
τα προσωρινά φώθηκαν 314 exc eυg6
σημειώνοντας αύξηση a 18
«Εργαζόμαστε εντατικά
για την ολοκλήρωση της αξιολογ
χεία εκτέλεσης
στολή προς τους ελληνες
ησης, από eοινού με 6toς τους εταίρος, προαμένου η
προ πολογισμού
εxpώ έναντ
Lρωβουλευτές
Σύνδεσμος
ημένη ταμειακή βάση,
για (296 εxατ. ευρώ). Τα έσοδα
του ελληνική οιHονομία να συνεχίσει να ανακάμπτευ, επανέλαβε η
εωτρόσωπος Τύπου του Πιερ Μοσeοβισ.A
τον Ιανουάριο το πρωτογενές ΠΔΕανήλ0αν σε 117
Προιόντων (ΣΕΒΓΑΠ)tητοtw
αποτέλεσμα
διαμορφώθηre σε ευρώ, μειωμένα χατά 159
eκα. τχαρτ, προσθέτοντας ωστόσο πος η επίσχενη «πολιτνού
μφωνία
πλεόνασμα 1.012
εxcτ. ρώ, tigo έναντι
του στόχου
Μοσχοβ
στην Αθήνα «δε
χαρακτήρα
τους ευρω
έναντι πρωτογενούς
Οι δουτάνες
συνδέεται με την αποστολή των θεσμών στην Αθήνα»
σματος 1.003
ετατ. ευρώ για
ίδια περίοδο
Οι δαπάνες
νακοίνωση
σχετική
για πρωτογενές πλεόνασμα
670 πολογισμού
τον Ιανουάριο δια
ΣΕΒΓΑΠ Επισημα(
ότι έχε
Οπως ανέφερε η
Μετρά. πρωθυ
Αλέξη
3.326
Τσίτρα
στην κuoιολεξία όλους, για
παρουσιάζονται μειωτα τη σημερινή
με τον wτουργό
την σκανδαλώδη εξαίρεση
Τύπου στις Οwoνομwarν Εhniλείδη Τσαενημέρωση
χεία δεύcνουν ότ
μένες κατά 137
Εθνικού προιόντος, της άκης
θαgών εσόδων
3.462
Βρυξέλες, σύμφωνα με
λότο, ενώ θα έχει επίσης
Φέτας από την λίστα
ισημο πρόγραμμα του συνάντηση
με τον προε
4.158 εκατ. ευρω παρο
θα δρο της Νέας Δη
Γάλλου
επιτρόπου
νομική
uάζοντας αύξηση κατά
Ειδικότερα, οι δαπάνες του ταgrcή συμφωνία (CETA
συναντηθεί αύριο με τον Κgιάaο Μητσοτfκή
ευρώ ή 4,2% ένα
του τιxσύ προντολογισμού ανήλθαν
όμως η Ε.Ε. μt
Καναδά
3.299
συμφωνία
μειωμένες κατά 19
Ερωση
Τα χαθαeά έσοδα