Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
νάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-3215877
0,60 ΕΥΡΩ
ΕΤΟΣ 88ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26741 θα «κοινή λογική»
Fitch: Εκταμίευση της δόσης
Με διανύσουμε το
μόνο από την Ευρώπη
«τελευταίο μίλι
της αξιολόγησης
ορίζοντα Ιουλίου έχει ο οίκος αξιολόγησης για
αναφέρει ο Γ
την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης
Στουρνάρας
Ζήτημ
ής λογικής»
Την ολ
μεγαλύ
ητής της Τ
ρη αύξηση
ρνάρας,
λευταίο μίλι
λήρωση
ώραηeιολόmση με αμοιβαίες
ρης αξ
χωρήσεις,
λόγησης
με τις απαντήσεις
χτώ χρό
τής της ΤτΕ
ροπής ο
της Βουλής,η μείωση
της δόσης μ
προχωρήσει με τη
φορολόγη
από την Ευρώ
ληλη κλιμάκωση
εxλογί
ση. Γ
Fitch, προ
η, χωρ
ταξιοδοτική δαπάνη
η Ελλά
Αυτή η
δαπανά
ΔΝΤ, προβλέπει
έων. Επίσης,
Στουρνάρας δεν δήλωσε αρνη
θεωρούμ
ός σε προλ
ά μέτρα, εκφρά
βέρνησης χα
ής αξιολόγησης Fitch
ων επίσημων πιστω
,5% πλεόνασμα μπ
ρωπαίοι πιστωτές της Ελλάδας θα
ση ότ
αλή βάση μ
η αξιολόγηση θ
Προίπόθεση
η ύπαρξη ενός αντί
μια σμέ
α προχωρήσουν
ρογράμμ
λιο. Σ
ρα ότ
ρη αξιολόγηση
ον ESM. Η Ελλάδα έχ
η Ελλάδα
της νέας
λόγηση
για τ
φάλαια χωρίς τη συμμετοχή
ρογράμματος
ς 24 Φεβρ
χρέος
ΔNT E
λλος λόγ
Σε μι
ραγμάτευση υπάρ
λεόνασμα 4,4 δισ
ρωτογενέ
ς τονίζ
ράθεση γ
ράμετρο
ή πολιτική
υρώ το 2016, χάρη στα υψηλότερα έσοδ
δεύτερη αξιολόγηση φ
οφείλ
σμό. Ε
τά τη διάρ
όςήδη γεμά
ροέβλ
σχέση μ
η διαφ
μέχρι σήμερα. Δ
χρι τώρα
στην Ε
λογισμός. Το ΑΕΠ αυξήθηκε με ετή
ι Καινούργιο αυτό που αντιμετωπίζουμε
ρυθμό 1,8%
χειρότερο. Θαέλ
μεταξύ της ελληνικής
Οι σχέσ
ό ό,τιή
όαρHετά χρόνια. Δ
Κάνει ό,τι μπορεί το ΔΝΤ για την Ελλάδα
90% τη
μκής προσαρήσουμε. Ε
Δεν μπορεί όμως να κάνει συμβιβασμούς για τις αρχές του δnλώνει n Κριστίν Λαγκάρντ
μίλι. Αρα
τής της ΤτΕ
τη στγμή
την αξιολόγηση
«Το Διεθνές Νομισμ
σχέση με το όφελος
Το ΔΝΤ λέει ότι δεν μπορ
διευθετήσ
διαφων
ν υπάρχον
κόστος
μπορει γι
συμμετάσχ
αλλά έχ
ριορισμέ
ριθώρ
λά θα δ
ρο γραμμ
της Ελλάδας, αλλά δεν μπορ
της υπερχρέωσης της χώρας
Μας ζητήθηχε
βοηθήσου
μβιβα σμούς
βοηθή
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο
Die Welt
μπορούμ
μια υπερβολικά ε
Τεράστιες οι
για τη χώρα αυτή», δήλ
Με άλλα λόγια δεν μπορούμε
ρασμένο Σαββατοκύρ
ότι το πρόγραμ
2η συμφ
η Γενική Δ
του ΔΝΤ, Κριστ
μια βρ
ασε σφαγές έδαφ
συνέπειες στην
Λαγκάρντ, σε
συνέντευξη
παραχωρή
μια χωρ
ο πραxτορείο ειδήσεων P
υποστήριξε η Κριστίν Λα
οιον ρόλο θ
τή η χώρ
Ευρωζώνη από
Η ίδια σημ
της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρ
ενδεχόμενο Grexit
της Ελλάδας θα μπο
ού χρέ
Η ίδια πρόσθεσε: «πρεπε
εγείρ
χθεί χωρ
φαρμόζου
σε όλ
α αναγκαστούν να προχωρήσουν
έντευξη
δανείζουμε χρημ
ραχωρη
Για πρώτη φορά εδώ
μαστικής αξ
διεθν
σε απομείωση τη
τη διάρ
τητας
ένα ζήτημ
Το Διεθνές Νομισματιχό Τ
ής Ενωση
σχεψής της στο Ντ
η λαγχάρντα
ά ανά
χείιδ
ές τη
στην Ελλάδ
ές σημ
κλίμα όμ
στην Ευρώπη
μιχλώ
Ευρωπαϊκής Ενωση
ΔΝΤ πρ
σει σε εφαρμογή μακροπρόμεγάλοι, ιδί
για τη γερμ
Η Ελλάδα,
ης η εφημερίδ
στωτές της χώρας στην ΕΕ συνεχί
Η αξιολόγηση δεν θα έχει ολοκληρωθεί έγκαιρα
Die W
στο πλαίσιο της δεύτερης αξιο
συνομιλ
Η Ευρ
Επιτροπή μιλά γ
ραγμέ
για το Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου
μική κατά
λόγηση
με τη
ση στην
go γραμμ
Ευρώπη Η ήπειρος βαδίζ
μιHά προς
ρξει συμφ
θα πρέ
Τάδε έφη Γερούν Ντάισελμπλουμ
έλλον. Η Κ
πέλεξε τυχ
ώστε να
προχωρήσουν ο
τίτλο της χειμερινής πρόγνωσης
μία, όπως ση
Η αξιολόγηση
γιατη
ης Ελλάδ
φευχθεί η κήρυξη στάσης πληρ
ή εφημερίδα. Διότ
ντηρητικήγερ
Βρυξέλλε
ης 20ης Φεβρουαρίου) διήλω
Γερούν N
μεταδί
Οι τρεις πλευρές έχ
παρά τις
κές προβλέψεις,
όμως διαφωνgτερο
ίο ειδή
νόςπρόεbgος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώ
ρρυθμ
Ο ίδιος επισήμανε ότιη συμμετοχ
ύς Νομαι
αgαμέ
σημασίας
μεγαλ
λληνικού προγράμματος
χρειάζ
στην Ελλάδ
Στην Ευρώ τη, οιλα
άσταση στην Ελλάδα δ
ράμμι
σης ο πρόεδρος της Ευρωομά
ους δημοσι
μικούς στόχου
ου πρέ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα