Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Νέο Δ.Σ. στο Ελληνο-Κνεtκό Οικονομικό Συμβούλιο
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τετάρτη 1502/201
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Οι ΑΠΕ μείωσαν σημαντικά την Οριακή Τιμή Συστήματος
24 χρόνια
Η θέση του Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
για τη χρέωση προμηθευτών
Βορείου Ελλάδος
203,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 863,1 χιλιάδες m3 όγκου
ΕΛΣΤΑΤ
Αύξηση 73% στον όγκο
οικοδομικής δραστηριότητας
«Παράθυρο»
Τον Νοέμβριο το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής
ανάσα
Δραστηριότητας εμφάνισε αύξηση κατά 73% στον
όγκο, παρά την μείωση κατά 1,4% που παρατηρήθηκε
στον αριθμό των οικονομικών αδειών και την υποχώρηση κατά 1,4% στην επιφάνεια.
Ανοδικά κινήθηκε ο γιος της τοδομικής δραστηριότητος τον Νοέμ
Λαγκάρντ: Δεν μπορούμε να κάνουμε
βριο, πως προκύπτει από τα προσωμνό στοιχείο της Εληνικής Στοεξαιρέσεις για την Ελλάδα
ιστικής ΑρχήςEiκότερα, το μέγεEY
θος της Συνολικής Οικοδομικής
Δραστηριότητας (Ιόωτ κής ημίσας, το ανωτέρω διάστη
Το Διεθνές Νομ
Ταμείο κό
μπορεί για να υπάρξει μια συμφωνία για τους
Η ίδια σημείωσε πάντως ότι η μείωση του
σύνολο της χώρας μετρούμενο με
Buldng a better
όρους του προγράμματος της Ελλάδας, αλλά
ρατικού χρέους της Ελλάδας θα μπορούσε
working world
δεν μπορεί να κάνει συμβιβασμούς σε ό,τι
να επιτευχθεί χωρίς οι διεθνείς πιστωτές να
άδειες οvλθε σε 1.150 Οκοδομικές
αφορά τις αρχές
να προχωρήσουν σε απομε
να κλείσει μια
αναγκαστο
άδειες αντστοχούν σε
βολικά ευνοϊκή συμφωνία για τη χώρα αυτή, ση της ονομαστικής αξας των δανείων τους,
χιλιάδες m2 επxpώνεος και 863,1
ένα ζήτημα το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα τους
δήλωσε η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρ
χιλιάδες m3 όγκου
στιν Λαγκάρντ σε συνέντευξη που παρ
επίσημους πιστωτές της Ευρωπαiκής Ένωοχωρησε στο Reuters
Δευθυντή
μεταβάλλεται
Επαγγελματικό
Επιμελητηρί
βολές
σχετικές προσκλή- ενδιαφερόμενο
Επιμελητήριο
διαπιστωθg, μικροποσά
υτές θα
λονίκης εφιστά
ώνυμες έξοδα φακελου
ούν πληροφορίες
ροσοχή όλων
ταγγελίες μελών
ράβολα
ς αρμόδιες
δέοντα
Μικρο
ες. Στις
Επιχειρημ
Το ΕΕΘ επισημα
ς, αλ
ς διαδ
Ιούλιο-Δεκέμβριο
βουλο
Υγελμ
Ληξηρόθεσμα
υς λματίες προτά
ηριότή
επαγγελματίες, τους
ρογραμμ
3,1 δισ. ευρω Εκπλήρωσε
τάζουν «σίγουρες»
ΕΣΠΑ, θα πρέπ
Χρηματοδότηση
ρουσl
ΕΣΠΑ Προ
γράμματα
δοτήσεις
σημειών
ροδιαγραφές
Επιμελ
ΤΟ 10
ορίζοντα
ημερω