Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3457O • ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

Ενσωµάτωση
των αρχών
της κυκλικής
οικονοµίας

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ
Η ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΤΟΥΛΗ - ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

Πειστικές απαντήσεις
Π

ολλά είναι τα συµπεράσµατα που βγήκαν
από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η ανεξαρτητοποιηµένη δηµοτική Σύµβουλος Λυκόβρυσης – Πεύκης, πρώην πρόεδρος
του ΝΠ∆∆ ΠΕ.Α.Π. και Εντεταλµένη Σύµβουλος Πολιτισµού του Ε∆∆ΥΠΠΥ κα Μαρίνα Πατούλη – Σταυράκη, στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισµού του ∆ήµου
Αµαρουσίου.
Η κα Πατούλη ανέλυσε τους λόγους που την οδήγησαν σε παραίτηση αλλά και ανεξαρτητοποίηση,
ενώ παρουσίασε το έργο «παρακαταθήκη», όπως το
χαρακτήρισε η ίδια που αφήνει, µετά από 2,5 παραγωγικά χρόνια ειλικρινούς προσπάθειας, για την
επόµενη ∆ιοίκηση του Νοµικού Προσώπου (ΠΕ.Α.Π.)
του ∆ήµου.
Μάλιστα, στην έναρξη της οµιλίας της εξήγησε και
τους λόγους απαγόρευσης για τους οποίους αναγκάστηκε να δώσει συνέντευξη µακριά από τις δηµοτικές αίθουσες του ∆ήµου Λυκόβρυσης – Πεύκης,
«µε αποκλειστική ευθύνη της ∆ιοίκησης», όπως είπε
χαρακτηριστικά.

Στον σχεδιασµό και τη λειτουργία του
>> ΣΕΛ. 8

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ

Παράταση λειτουργίας
Κοινωνικών ∆οµών

>>ΣΕΛI∆Α 6-7

>> ΣΕΛ. 2

«Μήπως τελικά
ο δήµος δεν θέλει να
έρθουν οι πρόσφυγες;»
Εκτός Σχεδίου – Αριστερή
Ριζοσπαστική Κίνηση Νέας Ιωνίας
>> ΣΕΛ. 5

Και του χρόνου µε την ... Νίκη!
Ετήσια εκδήλωση
κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
της Νίκης Αµαρουσίου

>>ΣΕΛ. 11

«Υποδειγµατικός ∆ήµος στην εξυπηρέτηση
των πολιτών»
Την πίτα του έκοψε ο ∆ήµος Παπάγου – Χολαργού και στον χαιρετισµό του ο δήµαρχος, Ηλίας Αποστολόπουλος, ανέφερε ότι
«ο ∆ήµος είναι υποδειγµατικός ∆ήµος, τόσο στον τοµέα εξυπηρέτησης των πολιτών».

>>ΣΕΛ. 4

Μέτρα για την βιωσιµότητα
του Περιφερειακού και
Τοπικού Τύπου
Κρίσιµες συναντήσεις είχαν οι πρόεδροι και εκπρόσωποι ολόκληρου
του Περιφερειακού, Τοπικού και Περιοδικού Τύπου της χώρας, µε τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Βούτση, τον
Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης κ. Παππά και τα κόµµατα της αντιπολίτευσης (Ν∆, ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη, ΚΚΕ, και Ποτάµι).

>>ΣΕΛ. 3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα